Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Προστασία των υδάτων

Προστασία των υδάτων


4. Προστασία των υδάτων

Η ΔΕΗ, με τα φράγματα που κατασκεύασε στα κυριότερα ποτάμια της Ελλάδας παρέχει αντιπλημμυρική προστασία των παραποτάμιων περιοχών και έτσι επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση μεγάλων γεωργικών εκτάσεων. Χωρίς το φόβο των πλημμυρών, καλλιεργούνται εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα γόνιμων εδαφών κοντά στις εκβολές και κατά μήκος των όχθεων των ποταμών που αξιοποιήθηκαν από τη ΔΕΗ για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας (Νέστος, Αλιάκμονας, Εδεσσαίος, Αώος, Αχελώος, Ταυρωπός, Άραχθος, Λάδωνας). Η αντιπλημμυρική προστασία που προσφέρει ένα φράγμα, είναι ανάλογη της ωφέλιμης χωρητικότητας του ταμιευτήρα του και του μεγέθους της πλημμύρας που καλείται να ελέγξει (ένταση, διάρκεια και όγκος νερού) ενώ παράλληλα λειτουργεί και σε όφελος του περιβάλλοντος, καθώς οι μεγάλες καταστροφές που αποφεύγονται με αυτό τον τρόπο έχουν και περιβαλλοντική διάσταση.

Σε όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων τα φράγματα, οι ταμιευτήρες και τα λοιπά αντιπλημμυρικά έργα της ΔΕΗ λειτουργούν αποτελεσματικά και προστατεύουν τους πληθυσμούς, τα παρόχθια οικοσυστήματα και τις περιουσίες των παραποτάμιων περιοχών.

Στις περιοχές εξορυκτικής δραστηριότητας της ΔΕΗ, τα αντλούμενα νερά (υπόγεια ύδατα για την προστασία των εκσκαφών από την είσοδο νερών, αλλά και επιφανειακά νερά από τα αντλιοστάσια αποστράγγισης που βρίσκονται στα δάπεδα των ορυχείων) χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των ορυχείων, ενώ ανάλογα με τις ανάγκες και στο πλαίσιο της υπάρχουσας πάγιας πολιτικής για καλή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, διατίθενται στους όμορους δήμους για άρδευση των τοπικών καλλιεργειών και άλλες χρήσεις. Οι πλεονάζουσες ποσότητες επαναδιατίθενται στους φυσικούς αποδέκτες της περιοχής, ενισχύοντας το υδατικό τους ισοζύγιο και βελτιώνοντας την ποιότητά τους, δεδομένου ότι πρόκειται για υπόγειο αντλούμενο νερό από υδρογεωτρήσεις.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.