Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ενεργειακή απόδοση

Ενεργειακή απόδοση


5. Ενεργειακή Απόδοση

Η Ενεργειακή Απόδοση είναι ένα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται η ΔΕΗ. Η βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης επιδρά στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας χωρίς να μειώνει την παραγωγική δραστηριότητα.

Η ΔΕΗ εφαρμόζει μέτρα για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με την εναρμονισμένη με τις Οδηγίες 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ Ελληνική Νομοθεσία για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας, και για την Ενεργειακή Απόδοση κατά την τελική χρήση, και σύμφωνα με το 2ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης-ΣΔΕΑ 2008-2016, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης που αφορούν εφοδιασμό και χρήση ενέργειας. Ορισμένα από τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΔΕΗ της περιόδου 2011-2015 και στον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2012.

Παρακάτω δίνονται μερικά παραδείγματα έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των μονάδων παραγωγής και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων της Επιχείρησης.

Στα πλαίσια των μέτρων βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης κατά τον ενεργειακό εφοδιασμό :

• Έχει ολοκληρώσει δράσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μονάδων της.
• Μέσω προγραμμάτων συνεργασίας της Επιχείρησης με τις αρμόδιες Δημοτικές Επιχειρήσεις των ενεργειακών Δήμων αξιοποιείται η θερμότητα που παράγεται από ατμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία και την Αρκαδία και παρέχει θερμική ενέργεια με τη μορφή θερμού νερού, για κάλυψη των αναγκών θέρμανσης για αστική χρήση, στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τη Μεγαλόπολη. Η παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης αποτελεί πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης.
• Αύξηση του βαθμού απόδοσης των θερμικών σταθμών παραγωγής (ΑΗΣ) Αγ. Δημητρίου και Καρδιάς μέσω ομαλής και σταθερής τροφοδοσίας με την ποσότητα και την ποιότητα του απαιτούμενου καυσίμου.
• Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος για την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων θερμικών Μονάδων με νέες, περιβαλλοντικά φιλικότερες, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλότερης απόδοσης. Η νέα Μονάδα V συνδυασμένου κύκλου του ΑΗΣ Αλιβερίου με καύσιμο φυσικό αέριο, έχει καθαρή εγκατεστημένη ισχύ 417 MW και βαθμό απόδοσης 58%. Η νέα Μονάδα V συνδυασμένου κύκλου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης έχει καθαρή εγκατεστημένη ισχύ 811 MW και βαθμό απόδοσης 57%.Η νέα ατμοηλεκτρική Μονάδα V στην Πτολεμαΐδα με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη, θα έχει βαθμό απόδοσης 41,5%, και εγκατάσταση για τηλεθέρμανση 140MWth
• Προγραμματισμός βελτιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης καυσίμου στους ΑΗΣ Αθερινόλακκου και Ρόδου, για την περαιτέρω εξοικονόμηση καυσίμου.
• Στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα προβλέπεται το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, το οποίο θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας.

Στα πλαίσια των μέτρων της βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης κατά τη χρήση ενέργειας:

• Εφαρμόζει πρόγραμμα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δυο ιδιόκτητα κτίρια γραφείων της που στεγάζουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης κοινού μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης κτηρίων «Green building»
• Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια της ΔΕΗ καταγράφεται.
• Συνέχιση της αναβάθμισης της ενεργειακής κλάσης των κλιματιστικών που χρησιμοποιεί η Επιχείρηση. Οι προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τον νέο κανονισμό ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ενώ το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται δεν δημιουργεί πρόβλημα στο περιβάλλον.
• Τα ψυγεία προδιαγράφονται να χρησιμοποιούν ψυκτικό ρευστό πλήρως οικολογικό (Ρ134α, Ρ600α) και ανήκουν στην ενεργειακή κλάση Α, Α+, Α++ κατά ΕΝ 153.
• Οι σταθμοί εργασίας Η/Υ μπαίνουν σε λειτουργία sleep mode για μείωση κατανάλωσης ενέργειας (5.000 σταθμοί).
• Με σκοπό την μείωση στη κατανάλωση ενέργειας, στις απαιτήσεις ψύξης του νέου εκτυπωτικού κέντρου, χρησιμοποιούνται Blade Servers, Storage Consolidation (χρήση Storage Area Network) και η χρήση Consolidation
• Η κατασκευή του νέου κτιρίου του εκτυπωτικού κέντρου της Διεύθυνσης Πληροφορικής έχει γίνει με ενισχυμένη μόνωση στο κέλυφός του με αποτέλεσμα μειωμένες απαιτήσεις θέρμανσης και κλιματισμού.
• Υλοποιήθηκε συνεργασία με Δήμους για τον οδοφωτισμό σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα φωτισμού.

Επίσης η ΔΕΗ:

• Συμμετέχει στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα ENERGY WISDOM του συνδέσμου των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης, EURELECTRIC, για την προβολή δράσεων οι οποίες βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση, μειώνουν τις εκπομπές CO2 και συμβάλλουν στους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της Ευρώπης για την ενέργεια και το περιβάλλον.

• Είναι μέλος του WORLD BUSINESS COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, WBCSD, που αποτελεί τον παγκόσμιο εκφραστή των Επιχειρήσεων και των θέσεών τους σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του WBCSD συμμετέχει στην Ομάδα Εργασίας για τις ηλεκτρικές εταιρείες (WG Electric Utility) με θέματα ενεργειακής απόδοσης (energy efficiency) και έξυπνα δίκτυα (smart grids).

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.