Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαχείριση αποβλήτων

Διαχείριση αποβλήτων


6.  Η διαχείριση των αποβλήτων

Η ΔΕΗ διαχειρίζεται τα στερεά απόβλητα τα οποία προκύπτουν από τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία και την πολιτική της Επιχείρησης η οποία στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η διαχείριση γίνεται μέσω της συνεργασίας της ΔΕΗ με εταιρείες συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, που έχουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εγκρίσεις του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, καθώς και με αδειοδοτημένες (ανά κατηγορία αποβλήτου) εταιρείες συλλογής, μεταφοράς, διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Τα παρακάτω μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα των Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των ορυχείων εκποιούνται μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών σε εταιρείες συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης:

• Καλώδια
• Αγωγοί
• Μετασχηματιστές
• Σιδηρικά
• ελαστικά αυτοκινήτων

Το χαρτί και οι λαμπτήρες συγκεντρώνονται και παραδίδονται σε εταιρείες συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης για ανακύκλωση.

Για τα ορυκτέλαια παντός τύπου και τα απόβλητα λιπαντικά έλαια τους πραγματοποιούνται εργασίες ανάκτησης από αδειοδοτημένους συλλέκτες.

Τα επικίνδυνα απόβλητα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις άδειες και τους κανονισμούς

Στις αποθέσεις του εξαντλημένου λιγνιτωρυχείου στο Ν. Κοζάνης (Ορυχείο Καρδιάς) έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά και λειτουργεί Χώρος Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ Καρδιάς). 

Στο ΧΔΒΑ Καρδιάς, διαχειρίστηκαν με ασφάλεια περίπου 18 kt αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου, από τις αναβαθμίσεις των Πύργων Ψύξης των λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής του Βορείου Συστήματος, που σε άλλη περίπτωση θα οδηγούνταν, για διαχείριση στο εξωτερικό με υπέρογκο κόστος.

Το 2011 εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.

Η Επιχείρηση ερευνά συνεχώς τρόπους για περαιτέρω μείωση των ποσοτήτων των αποβλήτων που δημιουργούνται από τις δραστηριότητές της και καταβάλει προσπάθειες για τη μετατροπή των αποβλήτων σε χρήσιμα προϊόντα. 


6.1.1. Διάθεση υδατικών αποβλήτων και επαναχρησιμοποίηση

Όλοι οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ διαθέτουν σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις αποφάσεις έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων κάθε εγκατάστασης, καθώς και με το Εγχειρίδιο Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών για τις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης.

Η διάθεση των καθαρών υδατικών αποβλήτων γίνεται είτε σε φυσικούς επιφανειακούς αποδέκτες είτε υπεδάφια, ανάλογα με τη θέση της εγκατάστασης και τις σχετικές εγκρίσεις. 

Η Επιχείρηση παρακολουθεί συστηματικά τις ποσότητες και τα χαρακτηριστικά των παραγόμενων αποβλήτων και ενημερώνει συστηματικά τις αρμόδιες υπηρεσίες. 


6.1.2.  Διαχείριση παραπροϊόντων καύσης λιγνίτη

Η ιπτάμενη και υγρή τέφρα, καθώς και η γύψος από το συγκρότημα αποθείωσης των καυσαερίων, αποτελούν τα στερεά παραπροϊόντα της καύσης του λιγνίτη.

Από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ ΑΕ. παρήχθησαν σχεδόν 11 εκ. τόνοι ιπτάμενης και υγρής τέφρας και 0,8 εκατ. τόνοι γύψου κατά το έτος 2012.

• Στα ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας συναποτέθηκαν μαζί με άγονα υλικά 8,6 εκατ. τόνοι τέφρας.
• Σε ειδικά αδειοδοτημένο χώρο πλησίον του ΑΗΣ Μελίτης αποτέθηκαν 1 εκατ. τόνοι τέφρας και 0,1 εκατ. τόνοι γύψου.
• Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εντός εξαντλημένου ορυχείου στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης αποτέθηκαν 1,6 εκατ. τόνοι τέφρας και 0,7 εκατ. τόνοι γύψου.
• Μικρή ποσότητα ιπτάμενης τέφρας πωλήθηκε στη βιομηχανία τσιμέντου.
• Η γύψος προς το παρόν (μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρησης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH) εναποτίθεται μαζί με την τέφρα των Μονάδων σε ορυχεία της Εταιρείας.

Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH (1907/2006/ΕΚ), οι ποσότητες αυτών των παραπροϊόντων που διατίθενται στην αγορά δεν αντιμετωπίζονται ως απόβλητα, αλλά ως χημικές ουσίες/παρασκευάσματα. Για το λόγο αυτό, έχει ολοκληρωθεί από το έτος 2010 η διαδικασία καταχώρησης της τέφρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, ενώ πλέον είναι σε εξέλιξη και η διαδικασία καταχώρησης της γύψου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το προσεχές διάστημα.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.