Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Υδροηλεκτρικά Έργα - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Υδροηλεκτρικά Έργα - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ περιλαμβάνει την ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και επενδύει σημαντικά στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που από το 1982 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)
Η 100% θυγατρική της η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, (Σύνδεση με το site ΔΕΗ Ανανεώσιμες http://www.ppcr.gr/Home.aspx?C=2 ), συνεχίζει την παράδοση της μητρικής.

Η Επιχείρηση εκμεταλλευόμενη το έντονο φυσικό ανάγλυφο της χώρας μας, συνεχίζει να κατασκευάζει φράγματα κατά τη ροή των ποταμών και να δημιουργεί τεχνητές λίμνες ή αλλιώς ταμιευτήρες, αξιοποιώντας το υδροδυναμικό της χώρας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, συμβάλλοντας στην διατήρηση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού. Τα Υδροηλεκτρικά Έργα υποκαθιστούν σε πολλές περιπτώσεις τα ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη μείωση των εκπομπών CO2 και στον περιορισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Η ΔΕΗ κατέχει και διαχειρίζεται 15 μεγάλους σταθμούς υδροηλεκτρικής ενέργειας στους ποταμούς Νέστο, Αλιάκμονα, Εδεσσαίο, Αώο, Αχελώο, Ταυρωπό, Άραχθο και Λάδωνα.
Οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί Σφηκιάς και Θησαυρού στους ποταμούς Αλιάκμονα και Νέστο αντίστοιχα, λειτουργούν και ως αναστρέψιμοι-αντλητικοί σταθμοί. Με τη λειτουργία αυτή αποθηκεύουν νερό στους άνω ταμιευτήρες με άντληση κατά τις ώρες χαμηλού φορτίου χρησιμοποιώντας ενέργεια χαμηλού κόστους και την αποδίδουν σε ώρες αιχμής συμβάλλοντας έτσι στην εξομάλυνση των αιχμών της ημερήσιας καμπύλης φορτίου με αποτέλεσμα αφ` ενός τη δυνατότητα κάλυψης αυξημένων ενεργειακών αναγκών τις συγκεκριμένες ώρες, αφ` ετέρου και την μείωση του κόστους παραγωγής (βελτιστοποίηση ενεργειακού ισοζυγίου).

H Μονάδα Νο1 του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα της ΔΕΗ συγχρόνισε για πρώτη φορά την Πέμπτη 23-1-2014, στο πλαίσιο της έναρξης δοκιμαστικής λειτουργίας, με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
Μετά την ολοκλήρωσή του προγράμματος δοκιμών ο ΥΗΣ Ιλαρίωνα θα παράγει ετησίως περίπου 330 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμους Πόρους, συμβάλλοντας στη βέλτιστη πολλαπλή αξιοποίηση του υδροδυναμικού του ποταμού Αλιάκμονα.
Η ΔΕΗ προγραμματίζει την ένταξη του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού Μετσοβίτικου, ισχύος 29 MW, στον ομώνυμο ποταμό και του ΥΗΣ Μεσοχώρας, ισχύος 160 MW, στον ποταμό Αχελώο.
Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών όπως του ΜΥΗΣ Ιλαρίωνα 4 MW, του ΜΥΗΣ Μεσοχώρας 1,6 MW και του ΜΥΗΕ Παπαδιάς 0,50 MW.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δραστηριοποιείται σε 5 μορφές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συμβάλλοντας έτσι στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πόρων.

• Αξιοποιεί τη δύναμη του ανέμου με 23 Αιολικά Πάρκα σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Η εγκατεστημένη ισχύς τους ανέρχεται περίπου σε 81,09 MW.
• Έχει σε λειτουργία 17 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 65,35 MW.
• Αξιοποιεί την ενέργεια του ήλιου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των 7 Φωτοβολταϊκών Πάρκων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,33 MW
που βρίσκονται σε λειτουργία σε 3 νησιωτικές περιοχές της χώρας, στη Σίφνο, στην Κύθνο και την Κρήτη, στις στέγες της ΔΕΗ Αθηνών και στους σταθμούς ΕΘΕΛ,ΗΣΑΠ και ΗΛΠΑΠ.
• Έχει εντάξει την παραγωγή ενέργειας από γεωθερμία και από βιομάζα στις βασικές προτεραιότητες του επιχειρησιακού σχεδίου της.

Συνολικά, οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχουν εγκατεστημένη ισχύ περίπου 147,7 MW.
Βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου της και με τις κατάλληλες ενέργειες που προωθεί σε όλα τα στάδια της παραγωγής, τόσο η εγκατεστημένη ισχύς όσο και το μερίδιο αγοράς της αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέσα στα επόμενα χρόνια.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατασκευάζει το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο της Ικαρίας που είναι το πρώτο του είδους του στην Ευρώπη.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ