Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Περιβαλλοντική Στρατηγική

Περιβαλλοντική Στρατηγική


Για την ΔΕΗ η προστασία του Περιβάλλοντος αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα και εφαρμόζει πλήρως την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της, δηλαδή την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο Περιβάλλον στις περιοχές στις οποίες λειτουργούν τα ορυχεία λιγνίτη και τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας η ΔΕΗ μελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες συνεισφέρουν θετικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και με τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ