Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ κ. Αρθούρου Ζερβού στην τελετή υπογραφής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Ομιλία Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ κ. Αρθούρου Ζερβού στην τελετή υπογραφής με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων


                                                        Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental - Arcade Hall
                                                                  Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014, 10:55 π.μ.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,

Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων,
Κυρίες και Κύριοι,

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τη χρηματοδότηση του στρατηγικού επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ σε επίπεδο Ομίλου και επανεπιβεβαιώνει την ένδειξη εμπιστοσύνης μεγάλων διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προς την Ελλάδα και τη ΔΕΗ.

Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί βασικό χρηματοδοτικό εταίρο της ΔΕΗ από το 1963 με μακροχρόνια άριστη συνεργασία και άρρηκτη σχέση εμπιστοσύνης.

Διαχρονικά, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει επενδύσεις σε όλο των φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένων των Ορυχείων, της Παραγωγής, της Μεταφοράς και της Διανομής, ενώ από το τέλος Νοεμβρίου 2014, το συνολικό ποσό των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τον Όμιλο ΔΕΗ ανέρχεται στα 2,2 δις Ευρώ.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς τη ΔΕΗ τα τελευταία χρόνια, υπό ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ήταν και είναι πολύ σημαντική εφόσον αποτελεί κύρια πηγή άντλησης νέων μακροπρόθεσμων δανειακών κεφαλαίων για έργα υποδομών ζωτικής στρατηγικής σημασίας για την ενίσχυση τόσο της οικονομικής, όσο και της περιβαλλοντικής απόδοσής του Ομίλου ΔΕΗ, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ πέτυχε:
• την επιτυχή χρηματοδότηση και ολοκλήρωση ενός στρατηγικού προγράμματος κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων ευρώ περίπου,
• την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης συνολικού ποσού δανείων ύψους € 2,2 δισ. από το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, αυξάνοντας το μέσο όρο ζωής του δανειακού της χαρτοφυλακίου,
• την εξασφάλιση χρηματοδότησης μέρους των κεφαλαιουχικών δαπανών του νέου Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Πτολεμαΐδα V, μέσω μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού δανείου με τη συμμετοχή ξένων τραπεζών και την κάλυψη του Οργανισμού Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler Hermes,
• τη σημαντική αναβάθμιση της αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από την S&P
και τέλος,
• την αξιοποίηση της Διεθνούς Αγοράς Ομολόγων μέσω της επιτυχούς έκδοσης διεθνών ομολόγων, την πρώτη μετά από δεκατέσσερα έτη.

Κυρίες και Κύριοι,

Με το βλέμμα στο μέλλον, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας, ανταποκρινόμενοι στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες, στοχεύοντας στην περιβαλλοντική αριστεία και στην περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργικής μας απόδοσης.

Σε αυτές τις επενδύσεις εντάσσονται:
• οι νέες θερμοηλεκτρικές και υδροηλεκτρικές μονάδες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα οι οποίες θα αντικαταστήσουν εν μέρει τις παλαιές και μη αποδοτικές μονάδες που θα αποσυρθούν τα επόμενα έτη,
αλλά και
• η αναβάθμιση της ισχύος και των αντίστοιχων υποδομών στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά, καθώς επίσης και η ανάπτυξη διασυνδέσεων συγκεκριμένων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα.

Κυρίες και Κύριοι:

Κατά τη διάρκεια των 60 ετών λειτουργίας της, η ΔΕΗ έκανε πραγματικότητα την ηλεκτροδότηση της Ελλάδας παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και σε περισσότερα από 50 νησιά - με 36 σταθμούς να λειτουργούν σε αυτά , μοναδικό γεγονός και για τα διεθνή δεδομένα.

Γι’αυτό το λόγο, η σημερινή εκδήλωση υπογραφής της πρώτης σύμβασης χρηματοδότησης €80 εκατομμυρίων Ευρώ, από συνολική γραμμή χρηματοδότησης €190 εκατομμυρίων ευρώ, που θα υποστηρίξει το πρόγραμμα κεφαλαιουχικών δαπανών για έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη-διασυνδεδεμένα νησιά κατά την περίοδο 2014 έως 2019, είναι πρωταρχικής σημασίας για την ασφάλεια εφοδιασμού και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών ενέργειας στα Ελληνικά νησιά, τόσο τους κατοίκους των περιοχών αυτών όσο και στη στήριξη του τουρισμού και της οικονομικής ανάπτυξή τους.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός μας για τα μη-Διασυνδεδεμένα νησιά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το νέο Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη νότια Ρόδο. Η κατασκευή αυτού του νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού καθαρής ισχύος 115 MW είναι επιβεβλημένη με δεδομένο το ρυθμό ανάπτυξης της περιοχής λόγω του αυξανόμενου τουρισμού, διασφαλίζοντας το μακροχρόνιο ενεργειακό εφοδιασμό του νησιού, ενώ παράλληλα επιτυγχάνονται υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Η δημιουργία της νέας μονάδας θα έχει θετική επίπτωση και στον τομέα της απασχόλησης, τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής, όσο και κατά τη διάρκεια λειτουργίας, καθώς η διαθέσιμη ενέργεια θα είναι ικανή να καλύψει τις αναπτυξιακές προοπτικές του νησιού. Η κατασκευή της μονάδας έχει ήδη ξεκινήσει και προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Στόχος μας είναι η νέα Μονάδα να λειτουργήσει από το Μάιο του 2016.

Εκτός από την νέα μονάδα στη Ρόδο, η νέα χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων θα διατεθεί και σε άλλα έργα ανάπτυξης συνολικού προϋπολογισμού €174 εκατομμυρίων ευρώ σε δεκαεπτά (17) Αυτόνομους Σταθμούς Παραγωγής σε διάφορα νησιά. Στόχος είναι η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, τόσο για την αξιόπιστη αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών των νησιών αυτών, όσο και για την αντικατάσταση μονάδων παλαιάς τεχνολογίας με νέες πιο φιλικές προς το περιβάλλον καθώς επίσης και για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού των Σταθμών και των υποδομών τους.

θα ήθελα να τονίσω ότι τα τελευταία πέντε χρόνια – και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες σε εθνικό επίπεδο - στο πλαίσιο της δέσμευσής μας προς τους μετόχους, στρατηγικούς εταίρους και καταναλωτές, υλοποιήσαμε σοβαρές και δύσκολες ενέργειες εφαρμόζοντας διαρθρωτικά μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργικής απόδοσης και παραγωγικότητας.

Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων, πρόγραμμα περικοπής κόστους με μείωση των ελεγχόμενων δαπανών και του μισθολογικού κόστους άνω των 650 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ παράλληλα πετύχαμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ευελιξία στο νέο ενεργειακό και οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να προσφέρουμε σημαντική υποστήριξη στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται από την κρίση με την παροχή ειδικού Κοινωνικού Τιμολογίου.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, δεν είμαστε μόνοι μας.

Αξιοποιούμε τις τεχνικές γνώσεις που διαθέτουμε και εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού μας, ενώ ενισχύουμε τις σχέσεις με σημαντικούς εταίρους συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ως στρατηγικού χρηματοδοτικού εταίρου.

Έτσι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς επίσης και τα στελέχη της ΔΕΗ Α.Ε. για τη συνεισφορά τους στην επίτευξη της νέας χρηματοδότησης προς όφελος τόσο του Ομίλου ΔΕΗ όσο και της Χώρας γενικότερα.

Σας ευχαριστώ.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.