Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα 'Ερευνας του ΕΜΠ

Αποτελέσματα 'Ερευνας του ΕΜΠ


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αποτελέσματα έρευνας του ΕΜΠ Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) ολοκλήρωσε πρόσφατα το Ερευνητικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Ορυκτολογική-ορυκτοχημική, πετρολογική και γεωχημική συσχέτιση της παρουσίας βαρέων μετάλλων, με έμφαση στο χρώμιο, τους γεωλογικούς σχηματισμούς (υπερβασικά πετρώματα, λιγνίτης, ενδιάμεσα στείρα) και τα προϊόντα καύσης του λιγνίτη (ιπτάμενη τέφρα), με την ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών νερών στα λιγνιτικά πεδία της λεκάνης Σαριγκιόλ», που εκπόνησε το Εργαστήριο Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών.

Αντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος ήταν η μελέτη του βαθμού αλληλεπίδρασης φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων, στα υδροχημικά χαρακτηριστικά των υπόγειων και επιφανειακών υδροφορέων, στη λεκάνη Σαριγκιόλ (περιοχή Πτολεμαΐδας – Κοζάνης), κυρίως ως προς την παρουσία εξασθενούς χρωμίου και άλλων βαρέων μετάλλων.

Με βάση τα αποτελέσματα της πληρέστατης και εμπεριστατωμένης έρευνας, προκύπτει ότι:

 • Οι αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου (και συνεπώς εξασθενούς χρωμίου) στα υπόγεια νερά της λεκάνης Σαριγκιόλ, είναι το σύνθετο συνδυαστικό αποτέλεσμα της επίδρασης φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην ευρύτερη περιοχή.  

 • Οι φυσικοί παράγοντες (γεωγενής ρύπανση) θεωρούνται αυξημένης βαρύτητας, λόγω της μεγάλης σε έκταση, παρουσίας των πλούσιων σε χρώμιο γεωλογικών σχηματισμών (υπερβασικά πετρώματα), σε συνδυασμό με την παρουσία οξειδίων του μαγγανίου, που αποτελούν τον πιο ισχυρό φυσικό οξειδωτικό μηχανισμό του τρισθενούς χρωμίου σε εξασθενές.

 • Οι ανθρωπογενείς παράγοντες (ανθρωπογενής ρύπανση), συνίστανται, κατά κύριο λόγο, στη χρήση αγροχημικών πλούσιων σε χρώμιο, όπως τα υπερφωσφορικά λιπάσματα, καθώς και αζωτούχων λιπασμάτων, που δημιουργούν ένα έντονα οξειδωτικό περιβάλλον (νιτρορύπανση).

 • Η επίδραση της απόθεσης τέφρας στις αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου στα υπόγεια νερά της λεκάνης Σαριγκιόλ εκτιμάται ως αμελητέα.

   

   

   

   

   

   

                                                                                                ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ