Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

Καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών


Πρωταρχικής σημασίας στόχος για τον όμιλο της ΔΕΗ είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου υλοποιούνται οι εξής πολιτικές:

  • Εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας των αναλυτικών χρεώσεων των πελατών για ηλεκτρικό ρεύμα. Στο πλαίσιο αυτό οι πελάτες θα λαμβάνουν τιμολόγια στα οποία θα γίνεται ξεχωριστή αναγραφή και παρουσίαση των επιμέρους ρυθμιζόμενων χρεώσεων, δηλαδή αυτών που αφορούν τα δίκτυα Μεταφοράς, Διανομής, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και τις λοιπές χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Έτσι, οι πελάτες θα γνωρίζουν τι ακριβώς πληρώνουν για ενέργεια και τι τους κοστίζει η κάθε υπηρεσία που τους παρέχεται.
  • Μια νέα πολύ σημαντική πρωτοβουλία σε περίοδο διεθνούς ενεργειακής κρίσης είναι η θέσπιση "κοινωνικών τιμολογίων" για ενεργειακά ευπαθείς ομάδες καταναλωτών.
  • Μέσω των λογαριασμών οι πελάτες ενημερώνονται σχετικά με τους τρόπους εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη προωθούνται μια σειρά από ενέργειες με σκοπό τη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και χρήση της με "έξυπνο τρόπο", έτσι ώστε να αποφεύγονται: η κατασπατάληση ενέργειας, αύξηση της μόλυνσης του Περιβάλλοντος, η αύξηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κλπ.
  • Κατά τους θερινούς μήνες παρέχονται οικονομικά κίνητρα στους μεγάλους πελάτες Υψηλής και Μέσης Τάσης, έτσι ώστε να μειώνουν την κατανάλωση τους κατά τις ώρες αιχμής, όταν το σύστημα βρίσκεται σε οριακό σημείο λόγω πολύ μεγάλης ζήτησης.
  • Ταχύτερη πληρωμή των λογαριασμών μέσω Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (ATMs) ή άλλων εναλλακτικών τρόπων.
  • Κατά το 2008 ολοκληρώνεται η τηλεμέτρηση των καταναλώσεων των πελατών Μέσης Τάσης και στη συνέχεια θα προωθηθεί η τηλεμέτρηση των μεγάλων πελατών Χαμηλής Τάσης, ώστε να διευκολυνθεί και η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού.
  • Ανάπτυξη νέου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης των λογαριασμών πελατών για ταχύτερη, έγκαιρη και χωρίς σφάλματα διεκπεραίωσή τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ