Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.


Η Εταιρεία, κατόπιν σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 του νόμου 4706/20,  υιοθετεί και εφαρμόζει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Κ.Ε.Δ., Ιούνιος 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ε.Σ.Ε.Δ.).

O Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. είναι διαθέσιμος στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.esed.org.gr/code-listed

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ