Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομολογίες

Ομολογίες


   

  Ο όμιλος ΔΕΗ έχει εκδώσει εντός του 2021 μέσω της ΔΕΗ Α.Ε. τρεις ομολογίες βιωσιμότητας οι οποίες διαπραγματεύονται στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) στο χρηματιστήριο του Δουβλίνου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
  ΕΚΔΟΣΗΣ

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
  ΛΗΞΗΣ

  ΚΩΔΙΚΟΣ
  (ISIN)

  ΝΟΜΙΣΜΑ

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
  ΑΞΙΑ

  ΤΙΜΗ
  ΕΚΔΟΣΗΣ

  ΕΠΙΤΟΚΙΟ

  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
  ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ

  ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ
  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  ΑΠΟ
  (FITCH / S&P)

  ΕΚΔΟΤΗΣ

  18.03.2021

  30.03.2026

  XS2314265237

  ΕΥΡΩ (€)

  650.000.000

  100,00

  3,875%

  6 ΜΗΝΕΣ

  BB- / B

  ΔΕΗ Α.Ε.

  18.03.2021*

  30.03.2026

  XS2314265237

  ΕΥΡΩ (€)

  125.000.000

  100,75

  3,875%

  6 ΜΗΝΕΣ

  BB- / B

  ΔΕΗ Α.Ε.

  14.07.2021

  31.07.2028

  XS2359929812

  ΕΥΡΩ (€)

  500.000.000

  100,00

  3,375%

  6 ΜΗΝΕΣ

  BB- / B+

  ΔΕΗ Α.Ε.  * Οι Νέες ομολογίες εκδόθηκαν ως «Πρόσθετες Ομολογίες» από τον Εκδότη σύμφωνα με Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου (Ιndenture), με ημερομηνία 18.03.2021

   
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ