Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ Α.Ε.


 

 

 ΣΤΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Πύρρος

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Μέλη

 ΒΕΝΙΕΡΗΣ Γεώργιος 

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 ΔΟΞΑΚΗ Δέσποινα

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Στέφανος

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ


 
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Γεώργιος

 
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής
 
 MH ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ Στέφανος

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ Μιχαήλ   
 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος   
 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος

 ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

           

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


EoI for HEDNO

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ