Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Βιογραφικά μελών Δ.Σ., Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών

Βιογραφικά μελών Δ.Σ., Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών


 

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ Α.Ε.  

Μανόλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κος Μανόλης Παναγιωτάκης ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε τον Απρίλιο του 2015. Εργάζεται στην επιχείρηση από το 1974, ενώ εδώ και 20 χρόνια είναι διευθυντικό της στέλεχος. Είναι Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διπλωματούχος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου από το 1972 και κάτοχος Diploma in Management από το Henley Management College. Έχει ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με μελέτες και κατασκευές Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων. 
Στην πρώτη περίοδο της εργασίας του στη ΔΕΗ ασχολήθηκε με μελέτες Υποσταθμών Μεταφοράς και μελέτες και επιβλέψεις Κέντρων Διανομής. 
Ως διευθυντικό στέλεχος στη Διεύθυνση Οργάνωσης εκπόνησε όλες τις μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων την εσωτερική διάρθρωση των Διευθύνσεων, τη μετάβαση στη νέα οργάνωση της Επιχείρησης ενόψει της μετατροπής της σε Α.Ε. και στο πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της (unbundling) το 2001, τη σύσταση και οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, τα συστήματα οικονομικών και διοικητικών δικαιοδοσιών, τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
Ήταν μέλος της επιτροπής στελεχών που επιμελήθηκε την απόσχιση του Κλάδου Διανομής από τη ΔΕΗ και τη σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ , του οποίου εκπόνησε τη βασική οργάνωση και τα συστήματα λειτουργίας του. 
Επίσης, διετέλεσε Βοηθός Διευθυντής και Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Διανομής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Διανομής και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης, Υγείας και Ασφάλειας, Οργάνωσης, Στέγασης και Γενικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. 
Έχει συμμετάσχει ενεργά και από υπεύθυνες θέσεις σε όλα τα έργα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων τη συμφωνία «ΘΑΛΗΣ» με την Electricité de France (EDF). 
Υπήρξε μέλος του πρώτου ΔΣ του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, όπου, μεταξύ άλλων, σχεδίασε τα συστήματα πρόσληψης, επιλογής από εργοδότες και συνδικάτα και αμοιβών των Μεσολαβητών – Διαιτητών. 
Διατέλεσε Μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης υπό την προεδρία του ΓΓ του οικείου Υπουργείου, και μέλος του πρώτου ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ , με ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του. 
Μέχρι τις αρχές του ’90 ανέπτυξε πλούσια και έντονη πολιτική, κοινωνική συνδικαλιστική δραστηριότητα, ως μέλος των Διοικήσεων της ΓΕΝΟΠ, του Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ, της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Υπήρξε Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ και δραστήριο μέλος του κινήματος για την Ειρήνη στη χώρα μας. 
Έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών για το ενεργειακό, τη λειτουργία και τη στρατηγική της ΔΕΗ και γενικότερα των Δημόσιων Επιχειρήσεων όπως επίσης για την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. 
Έχει οργανώσει πλήθος Συνεδρίων, Ημερίδων, Συνδιασκέψεων για θέματα εργαζομένων, ΔΕΚΟ, Ενέργειας και έχει συμμετάσχει σε πολλά άλλα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. 
Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά, διπλωματούχους της Σχολής Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 

Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος

 

 

Ο κος Ανδριώτης είναι Πολιτικός Μηχανικός, συνταξιούχος της ΔΕΗ, με εμπειρία 45 ετών (1970-2015) σε μελέτες όλων των σταδίων, επιβλέψεις, διαχείριση συμβάσεων κατασκευής και διοίκηση υλοποίησης μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού για την υλοποίηση μεγάλων υδραυλικών τεχνικών έργων. Επίσης 6ετής (1986-1992) εμπειρία ελέγχου των λειτουργιών διοίκησης της ΔΕΗ, ως εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου της ΔΕΗ. Μέλος της μόνιμης επιτροπής ενέργειας του ΤΕΕ (2008-2011) και εκπρόσωπος ΤΕΕ σε επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών διαγωνισμών μεγάλων έργων της ΔΕΗ. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1944. Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ 1962-1967, δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Ελεύθερο Επάγγελμα στην Αθήνα 1970-1974, ειδίκευση σε μελέτες υδραυλικών έργων. Απασχόληση στη ΔΕΗ 1974-1997, σε μελέτες και κατασκευές υδροηλεκτρικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται η συμβατική παρακολούθηση της κατασκευής του ΥΗΕ Ασωμάτων, η μελέτες του ΥΗΕ Γκιώνας κ.α. Ως προϊστάμενος του Τομέα Μικρών ΥΗΕ 1990-1997, συντονισμός και έλεγχος των μελετών δημοπράτησης έως και εφαρμογής των ΥΗΕ Μακροχωρίου και Γλαύκου, των προμελετών των ΥΗΕ Ελεούσας, Γιτάνης, Βορεινού, Υβριδικού έργου Ικαρίας κ.α. 
Σύμβουλος Μηχανικός σε μικρά υδροηλεκτρικά και μεγάλα υδραυλικά έργα 1998-2015. Ενδεικτικά αναφέρονται ο ρόλος του γενικού συντονιστή υπηρεσιών συμβούλου στα έργα «κατασκευή σήραγγας εκτροπής Αχελώου-Θεσσαλίας», «ολοκλήρωση και κατάκλυση φράγματος Σμοκόβου», «ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο-Παραπείρο» κ.α. 

 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ (2015-σήμερα)

Παναγιώτης Αλεξάκης, Σύμβουλος

 

Ο κος Παναγιώτης Αλεξάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης". Έχει διδάξει και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχουν γίνει αναφορές στο συγγραφικό του έργο, διεθνώς. 
Έχει εργαστεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και έχει αναλάβει διοικητικές θέσεις σε διάφορες εταιρείες. Ενδεικτικές αναφορές: Ανέλαβε την οργάνωση και λειτουργία της οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων, Μάιος 1998 - Ιούνιος 2004 (Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών Α.Ε. και Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Α.Ε.), ενώ, διετέλεσε Πρόεδρος και CEO στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Αύγ. 2000 - Ιούν. 2004, Πρόεδρος (2000-2003) και Δ/νων Σύμβουλος (2000-2004) στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.. Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Αύγ. 2000 - Σεπτ. 2004), του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (1994-2004) και Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου για θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Σεπτ. 2004 - Σεπτ. 2007). Έχει διατελέσει σύμβουλος διοίκησης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού και μη χρηματοπιστωτικού τομέα.

 

Δημήτριος Βασιλάκης, Σύμβουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εργάζεται στον κλάδο των Κατασκευών για περισσότερο από 20 χρόνια έχοντας συμμετάσχει στην υλοποίηση πολλών σημαντικών έργων (Hangar Ολυμπιακής Αεροπορίας, Αισθητική Ενοποίηση Ο.Α.Κ.Α., Navarino Dunes / Costa Navarino, Ολυμπία Οδός), με αντικείμενο ιδίως τον συντονισμό μελετών, την κοστολόγηση, τις προμήθειες, τη διαχείριση συμβάσεων. Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά, Γαλλικά και στοιχειωδώς Ισπανικά.

Άρης Χ. Βατάλης, Σύμβουλος 

Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1966, όπου και κατοικεί. Είναι παντρεμένος με δύο κόρες. Είναι απόφοιτος Γενικού λυκείου και Μέσης Τεχνικής Σχολής μηχανολογικής κατεύθυνσης. Εργάζεται στην ΔΕΗ ως τεχνικός στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας από τον Σεπτέμβριο του 1993. Από το 1995 έχει αναπτύξει έντονη συνδικαλιστική δράση και συμμετοχή σε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Γραμματέας του σωματείου εργαζομένων ΔΕΗ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ». Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια για την ενέργεια και το περιβάλλον. Έχει διατελέσει  πρόεδρος του μεγαλύτερου και ιστορικότερου αθλητικού σωματείου της Κοζάνης, διατέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδος, υπεύθυνος των Εθνικών ομάδων γυναικών.

Παντελής Καραλευθέρης, Σύμβουλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων 

 

Ο κος Παντελής Καραλευθέρης γεννήθηκε το 1962, στην Άρδασσα Πτολεμαΐδας. 
Είναι πτυχιούχος εργοδηγός ηλεκτρολόγος και ανήκει στο προσωπικό των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. 
Έχει εργασθεί ως τεχνικός ηλεκτρολόγος από το 1984 έως το 1987 στις εταιρείες κατασκευής έργων ΔΕΗ ΑΣΠΑΤΕ – ALSTHOM και ΒΙΟΚΑΤ. 
Προσελήφθη στη ΔΕΗ το 1987 και εργάσθηκε στο Ορυχείο Κυρίου πεδίου ως ηλεκτρολόγος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του Πάγιου εξοπλισμού. 
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου φοιτητών Δημοκρίτου και Κ.Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης. 
Ασχολείται με τη λαογραφία και έχει πραγματοποιήσει ερευνητικά ταξίδια στη Μ. Ασία, τον Πόντο και τη Μαύρη Θάλασσα. 
Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος της 1ης διοίκησης της Ποντιακής Νεολαίας Ελλάδος και είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλάδος. 
Από το 1994 είναι στέλεχος του συνδικάτου ΔΕΗ και έχει συμμετάσχει σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια για τους άνθρακες, την ενέργεια και το Περιβάλλον. 
Επί έξι χρόνια ήταν Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και διετέλεσε Αναπληρωτής Γραμματέας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επί εξαετία (2008 – 2013). 
Στη συνέχεια εξελέγη εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.. 
Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας του ΚΑΝΕΠ και είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών στη Δια Βίου Μάθηση. 
Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. 

Χρήστος Γ. Παπαγεωργίου, Σύμβουλος

 

 

 Διετέλεσε Δ/ντής Β.Ο.Κ. στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Δ.Λ.Κ.Δ.Μ./ ΔΕΗ ΑΕ) κατά τη χρονική περίοδο  ΣΕΠ. 2000 έως και ΜΑΡ. 2006 και στη συνέχεια Δ/ντης Β.Ο.Κ. στην Ομάδα Έργου Ανάπτυξης Ορυχείων (Ο.Ε.Α.Ο./ΔΕΗ ΑΕ) στην περιοχή της Δ.Λ.Κ.Δ.Μ. από τον ΑΠΡ. 2006 έως και το ΔΕΚ. 2010.
Προσλήφθηκε τον ΙΟΥΛ. 1979 ως Μεταλλειολόγος Μηχανικός στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολ/δας – Αμυνταίου της  ΔΕΗ, όπου εργάστηκε επί 31 ½ χρόνια. Απασχολήθηκε στη διάνοιξη, λειτουργία και ανάπτυξη του ορυχείου Νοτίου Πεδίου, του μεγαλύτερου επιφανειακού λιγνιτωρυχείου των Βαλκανίων, κι ενός από τα μεγαλύτερα του είδους παγκόσμια, για 21 χρόνια, στα 14 εκ των οποίων ως Δ/ντης Ορυχείου ( ΣΕΠ. 1986 έως ΑΥΓ. 2000). 
Στην 5ετία 2001-05 της θητείας του ως Δ/ντή της Δ.Λ.Κ.Δ.Μ., απασχολούνταν περίπου 5150 εργαζόμενοι στα ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ στη Δ. Μακεδονία, σημειώθηκαν κατά μ.ο. 5ετίας οι μεγαλύτερες διαχρονικά εκσκαφές υλικών με ίδιο εξοπλισμό της επιχείρησης (217,4 εκ. m³/έτος), η μέγιστη παραγωγή λιγνίτη (53,7 εκ. τον/έτος) καθώς και η μέγιστη παραχθείσα από το λιγνίτη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια (23.450 GWH/έτος) από τους τέσσερις (4) ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή Πτολ/δας – Αμυνταίου (πλην ΑΗΣ Μελίτης),  που κάλυπτε το 55,5% της παραγωγής στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. 
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στα λιγνιτωρυχεία της ΔΛΚΔΜ ανέπτυξε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, με τεχνικές προτάσεις επίλυσης  κρίσιμων αναπτυξιακών προβλημάτων και χάραξης στρατηγικής των εκμεταλλεύσεων  των λιγνιτωρυχείων (MINE MASTER PLAN), με σημαντική συνεισφορά  στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων της Γεν. Δ/νσης Ορυχείων  και μελετών εκμετάλλευσης ορυχείων, με μεταφράσεις άρθρων μεταλλευτικού ενδιαφέροντος και  σύνταξη εγχειριδίων και οδηγιών για την εκπαίδευση του προσωπικού, με συμμετοχή σε πολλές υπηρεσιακές αποστολές στο εξωτερικό (ορυχεία, συνέδρια, εκθέσεις, υπηρεσίες συμβούλου, εργοστάσια κατασκευής μηχανημάτων μεταλλείων κ.α.) και στο εσωτερικό (σεμινάρια επιστημονικο-τεχνικού  περιεχομένου, αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, management κ.α.). 
Γεννήθηκε στο Μικρόβαλτο Κοζάνης (1953). Αποφοίτησε από το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Αρρένων Κοζάνης (1971) και στη συνέχεια σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός στο ΕΜΠ (1971-76). Υπηρέτησε την 30μηνη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος ανθυποσμηναγός  και ειδικότερα ως επικεφαλής εργοταξίων (λατομεία – οδοποιία ) της 3ης Μ.Ο.Μ.Α.  στο Ν. Κιλκίς και Ν.  Έβρου και στο Τεχνικό Γραφείο της 113 Π.Μ. της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα δίδαξε μαθήματα μεταλλευτικού περιεχομένου στο Τμήμα Εργοδηγών Μεταλλείων στην Τεχνική Σχολή «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», Θεσ/νίκη  (ΙΑΝ. 1978 έως ΙΟΥΝ. 1979). 
Εκλέχτηκε  μέλος της  Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής (1985) και της Αντιπροσωπείας  του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ -  Δ. Μακεδονίας (2000 και 2003). Διετέλεσε επί σειρά ετών, μετά και τη συνταξιοδότησή του, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ -  Δ. Μακεδονίας. Μιλάει  Αγγλικά. 
Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και τρία εγγόνια.

 

Λάζαρος Σταθάκης, Σύμβουλος

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, 67 ετών.Υπηρέτησε για μια 5ετία ως Διπλωματικός ακόλουθος στην Μόν. Ελλ. Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. (Βρυξέλλες), περιλαμβανομένου και του 6μήνου της Ελληνικής Προεδρίας 2003 και επί 4 χρόνια εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Ενέργειας) σε προγράμματα και έργα επίδειξης στην Έρευνα και Τεχνολογία. Επί 15 χρόνια εργάστηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων με αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή της εγκατάστασης για την επεξεργασία της ιλύος που παράγεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας. Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανικός, σύμβουλος σε Ο.Τ.Α. και Γ.Γ. στο Δήμο Πειραιά, μέλος Δ.Σ. Α.Ε στον ιδιωτικό τομέα και του Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Συμμετείχε στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και στους αγώνες της Μεταπολίτευσης. 


Φραγκίσκος Τοπαλής, Σύμβουλος

Ο Φραγκίσκος Β. Τοπαλής, Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., είναι Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.. Διδάσκει τα μαθήματα “Τεχνολογία φωτισμού”, “Παραγωγή υψηλών τάσεων”, “Μετρήσεις και εφαρμογές υψηλών τάσεων”, “Εγκαταστάσεις και δίκτυα” και “Συστήματα Ποιότητας–Πιστοποίηση–Διαπίστευση”. Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας με αντικείμενο την εκπαίδευση των φοιτητών και τη διεξαγωγή έργων έρευνας και ανάπτυξης στο φωτισμό. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος έργων με αντικείμενο μελέτες ειδικών έργων φωτισμού, φωτομετρήσεις εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού, οδών και σηράγγων, ορθολογική χρήση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, συστήματα ελέγχου τεχνητού φωτισμού, ψηφιακούς αισθητήρες για έλεγχο συστημάτων φωτισμού και μετρήσεις λαμπρότητας, ποιότητα ισχύος σε συστήματα φωτισμού και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Βαλκανική Επιτροπή Φωτισμού και στον οργανισμό LUX EUROPA.

Μαρία Φούντη, Σύμβουλος

Η κα. Μαρία Φούντη γεννήθηκε στον Πειραιά το 1955. Ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ από το 1987, είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης από το 2002 και Καθηγήτρια στον Τομέα Θερμότητας από το 2007. Είναι κάτοχος πτυχίων Bachelor Πυρηνικού-Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, MSc. και D.I.C. σε Μηχανολογία Μεταφοράς Θερμότητας και Διδακτορικού Διπλώματος (1983) στην τεχνολογία καύσης από το Imperial College οf Science and Technology. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην Έδρα Ρευστομηχανικής του Πανεπιστημίου Erlangen-Νυρεμβέργης, Γερμανία (1983-1987).Τα τρέχοντα ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται σε εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια σε συνδυασμό με προηγμένα ενεργειακά συστήματα και υλικά, συστήματα και διεργασίες καύσης και ετερογενών μειγμάτων, φωτιές σε κλειστούς  χώρους και πολυκριτηριακή αξιολόγηση και ανάλυση κύκλου ζωής για τεχνο-οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάλυση επιπτώσεων ενεργειακών συστημάτων. Έχει πραγματοποιήσει 250 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει 40 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Υπήρξε μέλος και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Συμβούλων (1998-2006) της Ε.Ε. για το 5ο και 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα σε υλικά, προϊόντα και παραγωγικές διεργασίες. Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής  και Ελληνικής "Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή” και μέλος του Ευρωπαϊκού Public-Private-Partnership “Energy Efficiency in Buildings”. Υπήρξε μέλος της συντονιστικής επιτροπής δομικών υλικών του ΥΠ.ΑΝ. (2009-2010) και εξωτερικός εμπειρογνώμονας σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας της κεντρικής επιτροπής αξιολόγησης και συντονισμού του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΥΠΕΚΑ. Διετέλεσε πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (2012-2014). Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και στοιχειωδώς Πορτογαλικά.

 

Νίκος Φωτόπουλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων 

 

Ο κύριος Νίκος Φωτόπουλος γεννήθηκε στα Άγνατα Ηλείας το 1962. Είναι απόφοιτος Τεχνικός (Ηλεκτροτεχνίτης) των σχολών της ΔΕΗ. Από την ηλικία των 16 ετών ασχολήθηκε με τα κοινά και την πολιτική. Επί 10 έτη διετέλεσε γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ. 
Το 1998 εκλέχθηκε στο Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ όπου ανέλαβε Υπεύθυνος Τύπου. 
Από το 2007 μέχρι και τον Ιούλιο του 2013, ήταν πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και μέλος της Εκτελεστικής της Επιτροπής της EMCF. Από το 2010 είναι μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και από τον Απρίλη του 2013 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. 


Γενικοί Διευθυντές
 


Κονίδα Αλεξάνδρα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
  
Η κα Κονίδα, είναι ανώτερο στέλεχος της ΔΕΗ από τον Σεπτέμβριο του 2008 και μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης. Έχει διατελέσει ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς και σε μεγάλη βιομηχανική εταιρία.
Η κα Κονίδα είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και έχει κάνει μεταπτυχιακές
σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο INSEAD.


Μετικάνης Δημήτριος,  Γενικός Διευθυντής Παραγωγής

 

Ο κ. Δημήτριος Μετικάνης είναι Γενικός Διευθυντής Παραγωγής από τις 10 Ιανουαρίου 2017. 

Στο δυναμικό της ΔΕΗ Α.Ε. εντάχθηκε το 1986, οπότε και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, στον οποίο παρέμεινε πέραν της πενταετίας και απέκτησε εμπειρία σε θέματα λειτουργίας των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών. Στη συνέχεια μετακινήθηκε αρχικά στις κεντρικές Υπηρεσίες της Παραγωγής όπου υπηρέτησε στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής και στη Διεύθυνση Υλικού, Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής (1992 – 2007) και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Υλικού, Καυσίμων, Προμηθειών και Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών (2007 – 2008). Στις εν λόγω Διευθύνσεις εργάσθηκε σε διάφορες θέσεις τεχνικής και διοικητικής ευθύνης με αντικείμενο σχετικό, μεταξύ άλλων,  με την παραγωγική διαδικασία και τα περιβαλλοντικά θέματα των Θερμικών Σταθμών Παραγωγής, αλλά και με τη διαχείριση και την προμήθεια των καυσίμων των Σταθμών Παραγωγής (λιγνίτης, λιθάνθρακας, υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο). 

Από το Μάιο του 2008 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, το λειτουργικό σχεδιασμό των συμβατικών Μονάδων Παραγωγής και την παρακολούθηση της λειτουργικής και οικονομικής απόδοσής τους. Πριν την ένταξη του στη ΔΕΗ Α.Ε. εργάσθηκε στη φαρμακευτική βιομηχανία. 
Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος τίτλου MBA.

Κοπανάκης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης 

 

Ο κ. Κοπανάκης είναι Γενικός Διευθυντής Εταιρικής Ανάπτυξης από τις 10 Ιανουαρίου 2017. Από την 1 Σεπτεμβρίου 2009 Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, και από το 2007 ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής. Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής κατά τα προηγούμενα 6 χρόνια, ενώ από την ένταξή του στη ΔΕΗ, το 1985, και για 16 χρόνια εργάστηκε στη παραγωγική διαδικασία ως μηχανικός υπηρεσίας, προϊστάμενος συντήρησης και διευθυντής Ατμοηλεκτρικού Σταθμού. Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου MBA από το Nottingham Trend University. 

Κουρίδου Όλγα, Γενική Διευθύντρια Ορυχείων

Η κα. Κουρίδου Όλγα είναι Γενική Διευθύντρια Ορυχείων από τις 10 Ιουλίου 2015. 
Εργάζεται στη ΔΕΗ από το 1985 έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας, πάντα στην πρώτη γραμμή των Ορυχείων. 
Από το 1985 έως το 2010 κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. 
Από το 2010 έως το 2014 διετέλεσε Διευθύντρια του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, της μεγαλύτερης επιχειρησιακής μονάδας της ΔΕΗ. 
Από το 2014 έως τον Ιούλιο 2015 ήταν Ειδικό Στέλεχος στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επιχείρησης με αντικείμενο την παρακολούθηση θεμάτων Ορυχείων και Σταθμών Παραγωγής. 
Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 

Αραβαντινός Νικόλαος, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών 

Ο κ. Αραβαντινός είναι Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών από την 1η Απριλίου 2012. Ο κ. Αραβαντινός προσελήφθη στη ΔΕΗ το 1984 και έκτοτε εργάζεται συνεχώς στην Επιχείρηση από διάφορες θέσεις. Εργάσθηκε επί πέντε έτη ως στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Πληροφορική όπου άσκησε καθήκοντα τόσο με τεχνική όσο και διοικητική ευθύνη. Από το 2001 έως το 2011 διετέλεσε Διευθυντής Πληροφορικής και από 1/2/2011 μέχρι 31/3/2012 Γενικός Διευθυντής Διανομής. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική (Diplôme d' Etudes Approfondies en Informatique, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration, Brunel University). 

Καραλάζος Λάζαρος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Μετασχηματισμού

 

Ο κ. Λάζαρος Καραλάζος είναι Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού από 24.01.2017. Ο κ. Λάζαρος Καραλάζος κατείχε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας από τις 24 Ιανουαρίου 2011. Έχει εργασθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. συνολικά 28 χρόνια, έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα προμήθειας και διαχείρισης καυσίμων (φυσικό αέριο, μαζούτ, λιθάνθρακας, λιγνίτης), διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και εκμετάλλευσης εταιρικού στόλου οχημάτων. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικού Καυσίμων Προμηθειών και Μεταφορών, από το 2007 έως το 2011, και διευθυντής της Διεύθυνσης Υλικού Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής από το 2001 έως το 2007. Εργάσθηκε από το 1995 ως ανώτερο στέλεχος και από το 1998 άσκησε διευθυντικά καθήκοντα στο Γραφείο Βοηθού Γενικού Διευθυντή Οικονομικού και στο Γενικό Διευθυντή Παραγωγής. Επίσης από το 1989 έως το 1995 είχε εργασθεί ως κοστολόγος στη Διεύθυνση Προμηθειών. Πριν από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ ΑΕ ο κ. Λάζαρος Καραλάζος είχε εργασθεί στην Ελληνική Βιομηχανία Όπλων (ΕΒΟ) και στην εταιρεία ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΕ. 

Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με σπουδές στο Technische Hochschule Darmstadt (Πολυτεχνείο Darmstadt) της Γερμανίας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Οικονομολόγου Μηχανικού από το Technische Universitaet του Μονάχου Γερμανίας.

Δαμάσκος Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης  

Ο κ. Δαμάσκος είναι Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων από τις 8 Ιανουαρίου 2013. Ο κ. Δαμάσκος εντάχθηκε στο δυναμικό της Επιχείρησης το 1987, ενώ από την πρόσληψή του και για 16 συνεχή χρόνια διετέλεσε επικεφαλής παραγωγικών μονάδων πρώτης γραμμής της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Διανομής (νυν Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Από το 2002 έως το 2006 ήταν επικεφαλής του Τομέα Τιμολογίων της Εταιρίας. 
Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης και Διοίκησης της Επιχείρησης (νυν Διευθύνσεις Στρατηγικής & Γραφείου Διοίκησης), καθώς και διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας. Από το 2008 έως την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ως Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Εταιρίας. 
Κατά την τριετία 2008-2011, παράλληλα με τα καθήκοντά του, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπάλληλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) ως εκπρόσωπος των Εργοδοτών, εκ μέρους της Επιχείρησης. Επίσης ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ/ΔΕΗ). 
Πριν από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα, στον κλάδο των κατασκευών, με εξειδίκευση στην εκτέλεση έργων ΔΕΗ αποκτώντας σημαντική κατασκευαστική και εργοταξιακή εμπειρία. Ο κ. Γεώργιος Δαμάσκος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος τίτλου Master of Business Administration (MBA) από το Kingston Business School (Kingston University). 

Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ και των διευθυντικών στελεχών είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα. 

Γραμματεία Δ.Σ. ΔΕΗ 
Τηλ.: 210 5222330 
Fax: 210 5238445

 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.