Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Βιογραφικά μελών Δ.Σ., Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών

Βιογραφικά μελών Δ.Σ., Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων και Γενικών Διευθυντών


Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΗ Α.Ε.  

Μανόλης Παναγιωτάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κος Μανόλης Παναγιωτάκης ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε τον Απρίλιο του 2015. Εργάζεται στην επιχείρηση από το 1974, ενώ εδώ και 20 χρόνια είναι διευθυντικό της στέλεχος. Είναι Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός διπλωματούχος του Ε.Μ. Πολυτεχνείου από το 1972 και κάτοχος Diploma in Management από το Henley Management College. Έχει ασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με μελέτες και κατασκευές Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων. 
Στην πρώτη περίοδο της εργασίας του στη ΔΕΗ ασχολήθηκε με μελέτες Υποσταθμών Μεταφοράς και μελέτες και επιβλέψεις Κέντρων Διανομής. 
Ως διευθυντικό στέλεχος στη Διεύθυνση Οργάνωσης εκπόνησε όλες τις μελέτες οργάνωσης και λειτουργίας της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων την εσωτερική διάρθρωση των Διευθύνσεων, τη μετάβαση στη νέα οργάνωση της Επιχείρησης ενόψει της μετατροπής της σε Α.Ε. και στο πλαίσιο του λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων της (unbundling) το 2001, τη σύσταση και οργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας, τα συστήματα οικονομικών και διοικητικών δικαιοδοσιών, τον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και το θεσμικό πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
Ήταν μέλος της επιτροπής στελεχών που επιμελήθηκε την απόσχιση του Κλάδου Διανομής από τη ΔΕΗ και τη σύσταση του ΔΕΔΔΗΕ , του οποίου εκπόνησε τη βασική οργάνωση και τα συστήματα λειτουργίας του. 
Επίσης, διετέλεσε Βοηθός Διευθυντής και Διευθυντής της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Διανομής, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Διανομής και Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης, Υγείας και Ασφάλειας, Οργάνωσης, Στέγασης και Γενικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. 
Έχει συμμετάσχει ενεργά και από υπεύθυνες θέσεις σε όλα τα έργα εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων τη συμφωνία «ΘΑΛΗΣ» με την Electricité de France (EDF). 
Υπήρξε μέλος του πρώτου ΔΣ του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, όπου, μεταξύ άλλων, σχεδίασε τα συστήματα πρόσληψης, επιλογής από εργοδότες και συνδικάτα και αμοιβών των Μεσολαβητών – Διαιτητών. 
Διατέλεσε Μέλος του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης υπό την προεδρία του ΓΓ του οικείου Υπουργείου, και μέλος του πρώτου ΔΣ του Οργανισμού Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ , με ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στη διαμόρφωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του. 
Μέχρι τις αρχές του ’90 ανέπτυξε πλούσια και έντονη πολιτική, κοινωνική συνδικαλιστική δραστηριότητα, ως μέλος των Διοικήσεων της ΓΕΝΟΠ, του Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ, της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Υπήρξε Γραμματέας Κοινωνικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ και δραστήριο μέλος του κινήματος για την Ειρήνη στη χώρα μας. 
Έχει εκπονήσει πληθώρα μελετών για το ενεργειακό, τη λειτουργία και τη στρατηγική της ΔΕΗ και γενικότερα των Δημόσιων Επιχειρήσεων όπως επίσης για την αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. 
Έχει οργανώσει πλήθος Συνεδρίων, Ημερίδων, Συνδιασκέψεων για θέματα εργαζομένων, ΔΕΚΟ, Ενέργειας και έχει συμμετάσχει σε πολλά άλλα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. 
Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά. 
Είναι παντρεμένος και έχει δυο παιδιά, διπλωματούχους της Σχολής Ηλεκτρολόγων - Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου. 


Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος

Ο κος Ανδριώτης είναι Πολιτικός Μηχανικός, συνταξιούχος της ΔΕΗ, με εμπειρία 45 ετών (1970-2015) σε μελέτες όλων των σταδίων, επιβλέψεις, διαχείριση συμβάσεων κατασκευής και διοίκηση υλοποίησης μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού για την υλοποίηση μεγάλων υδραυλικών τεχνικών έργων. Επίσης 6ετής (1986-1992) εμπειρία ελέγχου των λειτουργιών διοίκησης της ΔΕΗ, ως εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης Κοινωνικού Ελέγχου της ΔΕΗ. Μέλος της μόνιμης επιτροπής ενέργειας του ΤΕΕ (2008-2011) και εκπρόσωπος ΤΕΕ σε επιτροπές αξιολόγησης των προσφορών διαγωνισμών μεγάλων έργων της ΔΕΗ. Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1944. Σπουδές στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ 1962-1967, δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού. Ελεύθερο Επάγγελμα στην Αθήνα 1970-1974, ειδίκευση σε μελέτες υδραυλικών έργων. Απασχόληση στη ΔΕΗ 1974-1997, σε μελέτες και κατασκευές υδροηλεκτρικών έργων. Ενδεικτικά αναφέρονται η συμβατική παρακολούθηση της κατασκευής του ΥΗΕ Ασωμάτων, η μελέτες του ΥΗΕ Γκιώνας κ.α. Ως προϊστάμενος του Τομέα Μικρών ΥΗΕ 1990-1997, συντονισμός και έλεγχος των μελετών δημοπράτησης έως και εφαρμογής των ΥΗΕ Μακροχωρίου και Γλαύκου, των προμελετών των ΥΗΕ Ελεούσας, Γιτάνης, Βορεινού, Υβριδικού έργου Ικαρίας κ.α. Σύμβουλος Μηχανικός σε μικρά υδροηλεκτρικά και μεγάλα υδραυλικά έργα 1998-2015. Ενδεικτικά αναφέρονται ο ρόλος του γενικού συντονιστή υπηρεσιών συμβούλου στα έργα «κατασκευή σήραγγας εκτροπής Αχελώου-Θεσσαλίας», «ολοκλήρωση και κατάκλυση φράγματος Σμοκόβου», «ύδρευση Πάτρας από τους ποταμούς Πείρο-Παραπείρο» κ.α.  Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Σμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ (2015-σήμερα)

 


Γεώργιος Βενιέρης, Σύμβουλος 

Γεννήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου το έτος 1947. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Είναι Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, κάτοχος Master of Commerce και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D) του Πανεπιστημίου Birmingham Αγγλίας. 
Εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής (1982) και στη συνέχεια Καθηγητής (1991) στο ΟΠΑ. Έχει διδάξει Λογιστική στο Προπτυχιακό και στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΟΠΑ. Έχει διδάξει, ως Επισκέπτης Καθηγητής, στη Σχολή Διοικητικών Σπουδών του Πανεπιστημίου York στο Τορόντο του Καναδά. Έχει διατελέσει Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2007), Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (1998-2001), Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ (1996-2007). Επίσης, έχει εκλεγεί Πρόεδρος των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ, Συν-διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού (με το ΕΜΠ) Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (2000-2014) και Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (2013-2016). Υπήρξε Διευθυντής του Εργαστηρίου Λογιστικών Εφαρμογών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΟΠΑ (2000-2014). Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων-ΕΛΤΕ (2014-2017), Πρόεδρος (1990-1991) της Επιτροπής Αναμόρφωσης του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, Μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης των Κρατικών Δαπανών, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων για την απόκτηση της Άδειας Ασκήσεως του Ελεγκτικού Επαγγέλματος και Πρόεδρος της Επιτροπής Απαλλαγών από τις εξετάσεις αυτές, Σύμβουλος του Υπουργού Οικονομικών για τη σύνταξη των Λογιστικών Οδηγών (Λογιστικών Σχεδίων) των Ν.Π.Δ.Δ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εργασίες και μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε πολλά Ελληνικά και Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά. Έχει κάνει Ανακοινώσεις σε πολλά Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. Είναι συγγραφέας/συν-συγγραφέας 10 διδακτικών πανεπιστημιακών βιβλίων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καθώς και Επιμελητής-μεταφραστής 2 ξενόγλωσσων βιβλίων Λογιστικής. 

Δέσποινα Δοξάκη, Σύμβουλος

Γεννήθηκε το 1968. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Institute for European Studies στις Βρυξέλλες. Έχει πλέον των 26 ετών εργασιακή εμπειρία  σε διασυνοριακές συναλλαγές  κυρίως σε συνεργασία με εμπορικές, επενδυτικές, θεσμικές και αναπτυξιακές τράπεζες και εξειδικεύεται (1) στη διάρθρωση και διαπραγμάτευση εθνικών και διεθνών σύνθετων χρηματοπιστωτικών συμβάσεων όπως δομημένων χρηματοδοτικών συναλλαγών (structured finance), (2) χρηματοδοτήσεων έργων (project finance) σε όλους τους τομείς ανάπτυξης ήτοι ενέργεια, έργα υποδομής, ακίνητα, τουρισμός, νοσοκομεία, κλπ μέσω ΣΔΙT ή/και Παραχωρήσεων,  (3) εταιρικών χρηματοδοτήσεων (corporate finance) και μετασχηματισμών (δημοσίων εγγραφών, συναλλαγών κεφαλαιαγορών) (4)  εταιρικών δανειοδοτήσεων όλων των μορφών, αναδιαρθρώσεων και αναχρηματοδοτήσεων χρέους κ.α. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της έχει εργασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, KPMG, ΚΙΣ ΑΤΕ, Alpha Bank AE, ενώ τα τελευταία 15 χρόνια έχει εργασθεί στην Κυριακίδης -Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία, στις Βρυξέλλες στην αγγλική δικηγορική εταιρεία Stabrook&Hooper(McDermont&Ellis) και στο Λονδίνο στις διεθνείς δικηγορικές εταιρείες Chadbourne/NRF, Shearman και  Milbank. Από το 2018 είναι Επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Έχει εργασιακή εμπειρία στο Λονδίνο, Βρυξέλλες και Αθήνα και μιλάει Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.  

Παντελής Καραλευθέρης, Σύμβουλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων 

Ο κος Παντελής Καραλευθέρης γεννήθηκε το 1962, στην Άρδασσα Πτολεμαΐδας. Είναι πτυχιούχος εργοδηγός ηλεκτρολόγος και ανήκει στο προσωπικό των Ορυχείων της ΔΕΗ Α.Ε. Έχει εργασθεί ως τεχνικός ηλεκτρολόγος από το 1984 έως το 1987 στις εταιρείες κατασκευής έργων ΔΕΗ ΑΣΠΑΤΕ – ALSTHOM και ΒΙΟΚΑΤ. Προσελήφθη στη ΔΕΗ το 1987 και εργάσθηκε στο Ορυχείο Κυρίου πεδίου ως ηλεκτρολόγος συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών του Πάγιου εξοπλισμού. Διετέλεσε Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου φοιτητών Δημοκρίτου και Κ.Ε.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης. Ασχολείται με τη λαογραφία και έχει πραγματοποιήσει ερευνητικά ταξίδια στη Μ. Ασία, τον Πόντο και τη Μαύρη Θάλασσα. Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος της 1ης διοίκησης της Ποντιακής Νεολαίας Ελλάδος και είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλάδος. Από το 1994 είναι στέλεχος του συνδικάτου ΔΕΗ και έχει συμμετάσχει σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Συνέδρια για τους άνθρακες, την ενέργεια και το Περιβάλλον. Επί έξι χρόνια ήταν Γενικός Γραμματέας του Συνδικάτου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και διετέλεσε Αναπληρωτής Γραμματέας της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ επί εξαετία (2008 – 2013). Στη συνέχεια εξελέγη εκπρόσωπος εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας του ΚΑΝΕΠ και είναι εκπαιδευτής εκπαιδευτών στη Δια Βίου Μάθηση. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. 

Χρήστος Γ. Παπαγεωργίου, Σύμβουλος

Διετέλεσε Δ/ντής Β.Ο.Κ. στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (Δ.Λ.Κ.Δ.Μ./ ΔΕΗ ΑΕ) κατά τη χρονική περίοδο  ΣΕΠ. 2000 έως και ΜΑΡ. 2006 και στη συνέχεια Δ/ντης Β.Ο.Κ. στην Ομάδα Έργου Ανάπτυξης Ορυχείων (Ο.Ε.Α.Ο./ΔΕΗ ΑΕ) στην περιοχή της Δ.Λ.Κ.Δ.Μ. από τον ΑΠΡ. 2006 έως και το ΔΕΚ. 2010. Προσλήφθηκε τον ΙΟΥΛ. 1979 ως Μεταλλειολόγος Μηχανικός στο Λιγνιτικό Κέντρο Πτολ/δας – Αμυνταίου της  ΔΕΗ, όπου εργάστηκε επί 31 ½ χρόνια. Απασχολήθηκε στη διάνοιξη, λειτουργία και ανάπτυξη του ορυχείου Νοτίου Πεδίου, του μεγαλύτερου επιφανειακού λιγνιτωρυχείου των Βαλκανίων, κι ενός από τα μεγαλύτερα του είδους παγκόσμια, για 21 χρόνια, στα 14 εκ των οποίων ως Δ/ντης Ορυχείου ( ΣΕΠ. 1986 έως ΑΥΓ. 2000). Στην 5ετία 2001-05 της θητείας του ως Δ/ντή της Δ.Λ.Κ.Δ.Μ., απασχολούνταν περίπου 5150 εργαζόμενοι στα ορυχεία της ΔΕΗ ΑΕ στη Δ. Μακεδονία, σημειώθηκαν κατά μ.ο. 5ετίας οι μεγαλύτερες διαχρονικά εκσκαφές υλικών με ίδιο εξοπλισμό της επιχείρησης (217,4 εκ. m³/έτος), η μέγιστη παραγωγή λιγνίτη (53,7 εκ. τον/έτος) καθώς και η μέγιστη παραχθείσα από το λιγνίτη καθαρή ηλεκτρική ενέργεια (23.450 GWH/έτος) από τους τέσσερις (4) ατμοηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή Πτολ/δας – Αμυνταίου (πλην ΑΗΣ Μελίτης),  που κάλυπτε το 55,5% της παραγωγής στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Κατά τη διάρκεια της εργασίας του στα λιγνιτωρυχεία της ΔΛΚΔΜ ανέπτυξε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, με τεχνικές προτάσεις επίλυσης  κρίσιμων αναπτυξιακών προβλημάτων και χάραξης στρατηγικής των εκμεταλλεύσεων  των λιγνιτωρυχείων (MINE MASTER PLAN), με σημαντική συνεισφορά  στην εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων της Γεν. Δ/νσης Ορυχείων  και μελετών εκμετάλλευσης ορυχείων, με μεταφράσεις άρθρων μεταλλευτικού ενδιαφέροντος και  σύνταξη εγχειριδίων και οδηγιών για την εκπαίδευση του προσωπικού, με συμμετοχή σε πολλές υπηρεσιακές αποστολές στο εξωτερικό (ορυχεία, συνέδρια, εκθέσεις, υπηρεσίες συμβούλου, εργοστάσια κατασκευής μηχανημάτων μεταλλείων κ.α.) και στο εσωτερικό (σεμινάρια επιστημονικο-τεχνικού  περιεχομένου, αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, management κ.α.). Γεννήθηκε στο Μικρόβαλτο Κοζάνης (1953). Αποφοίτησε από το Βαλταδώρειο Γυμνάσιο Αρρένων Κοζάνης (1971) και στη συνέχεια σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός στο ΕΜΠ (1971-76). Υπηρέτησε την 30μηνη στρατιωτική του θητεία ως έφεδρος ανθυποσμηναγός  και ειδικότερα ως επικεφαλής εργοταξίων (λατομεία – οδοποιία ) της 3ης Μ.Ο.Μ.Α.  στο Ν. Κιλκίς και Ν.  Έβρου και στο Τεχνικό Γραφείο της 113 Π.Μ. της Πολεμικής Αεροπορίας. Παράλληλα δίδαξε μαθήματα μεταλλευτικού περιεχομένου στο Τμήμα Εργοδηγών Μεταλλείων στην Τεχνική Σχολή «Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», Θεσ/νίκη  (ΙΑΝ. 1978 έως ΙΟΥΝ. 1979). Εκλέχτηκε  μέλος της  Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής (1985) και της Αντιπροσωπείας  του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ -  Δ. Μακεδονίας (2000 και 2003). Διετέλεσε επί σειρά ετών, μετά και τη συνταξιοδότησή του, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του περιφερειακού τμήματος του ΤΕΕ -  Δ. Μακεδονίας. Μιλάει  Αγγλικά. Είναι παντρεμένος, έχει δύο παιδιά και τρία εγγόνια. 

 

Λάζαρος Σταθάκης, Σύμβουλος

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, 67 ετών.Υπηρέτησε για μια 5ετία ως Διπλωματικός ακόλουθος στην Μόν. Ελλ. Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε. (Βρυξέλλες), περιλαμβανομένου και του 6μήνου της Ελληνικής Προεδρίας 2003 και επί 4 χρόνια εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Ενέργειας) σε προγράμματα και έργα επίδειξης στην Έρευνα και Τεχνολογία. Επί 15 χρόνια εργάστηκε στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων με αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή της εγκατάστασης για την επεξεργασία της ιλύος που παράγεται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας. Έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανικός, σύμβουλος σε Ο.Τ.Α. και Γ.Γ. στο Δήμο Πειραιά, μέλος Δ.Σ. Α.Ε στον ιδιωτικό τομέα και του Δ.Σ. του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Συμμετείχε στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα και στους αγώνες της Μεταπολίτευσης. 

Δημήτρης Τζαννίνης, Σύμβουλος

Είναι οικονομολόγος με εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζικής, χρηματαγορών, συγχωνεύσεων & εξαγορών, διεθνών οργανισμών, καθώς και στον σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής. Αποφοίτησε αριστούχος στα Οικονομικά από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατέχει Master’s στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο McMaster και έκανε διδακτορικές σπουδές στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario. Διατελεί (i) Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ, (ii) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Allianz Ελλάδος και (iii) μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών της Attica Bank.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, μέλος του Economic and Financial Committee και του Eurogroup Working Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής του Υπουργού στα Συμβούλια Υπουργών Eurogroup και ECOFIN, μέλος του Economic Policy Committee του ΟΟΣΑ, Αναπληρωτής Διοικητής για την Ελλάδα στο Συμβούλιο των Διοικητών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, Σύμβουλος Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΔΗΧ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας. Δίδαξε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario από το 1990 έως το 1993. Από το 1993 έως το 2008 ήταν στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα τμήματα Ασιατικό, Ευρωπαϊκό και Ανάπτυξης Πολιτικής & Επισκόπησης. Έχει επίσης εργαστεί ως ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος επενδυτικών τραπεζών, hedge funds, private equity και διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων.

Φραγκίσκος Τοπαλής, Σύμβουλος

Ο Φραγκίσκος Β. Τοπαλής, Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., είναι Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.. Διδάσκει τα μαθήματα “Τεχνολογία φωτισμού”, “Παραγωγή υψηλών τάσεων”, “Μετρήσεις και εφαρμογές υψηλών τάσεων”, “Εγκαταστάσεις και δίκτυα” και “Συστήματα Ποιότητας–Πιστοποίηση–Διαπίστευση”. Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας με αντικείμενο την εκπαίδευση των φοιτητών και τη διεξαγωγή έργων έρευνας και ανάπτυξης στο φωτισμό. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 10 διδακτικών βιβλίων, 2 κεφαλαίων σε διδακτικά βιβλία, 58 δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, 8 άρθρων σε τεχνικά περιοδικά και 115 άρθρων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει διατελέσει συντονιστής ή επιστημονικός υπεύθυνος 38 έργων έρευνας και ανάπτυξης και έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε άλλα 19 έργα, με αντικείμενο μελέτες ειδικών έργων φωτισμού, φωτομετρήσεις εξοπλισμού εγκαταστάσεων φωτισμού, οδών και σηράγγων, ορθολογική χρήση ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισμού εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, συστήματα ελέγχου τεχνητού φωτισμού, ψηφιακούς αισθητήρες για έλεγχο συστημάτων φωτισμού και μετρήσεις λαμπρότητας, ποιότητα ισχύος σε συστήματα φωτισμού και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Είναι εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Βαλκανική Επιτροπή Φωτισμού και στον οργανισμό LUX EUROPA.

Μαρία Φούντη, Σύμβουλος

Η κα. Μαρία Φούντη γεννήθηκε στον Πειραιά το 1955. Ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ από το 1987, είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης από το 2002 και Καθηγήτρια στον Τομέα Θερμότητας από το 2007. Είναι κάτοχος πτυχίων Bachelor Πυρηνικού-Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, MSc. και D.I.C. σε Μηχανολογία Μεταφοράς Θερμότητας και Διδακτορικού Διπλώματος (1983) στην τεχνολογία καύσης από το Imperial College οf Science and Technology. Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στην Έδρα Ρευστομηχανικής του Πανεπιστημίου Erlangen-Νυρεμβέργης, Γερμανία (1983-1987).Τα τρέχοντα ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται σε εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας σε κτίρια σε συνδυασμό με προηγμένα ενεργειακά συστήματα και υλικά, συστήματα και διεργασίες καύσης και ετερογενών μειγμάτων, φωτιές σε κλειστούς  χώρους και πολυκριτηριακή αξιολόγηση και ανάλυση κύκλου ζωής για τεχνο-οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάλυση επιπτώσεων ενεργειακών συστημάτων. Έχει πραγματοποιήσει 250 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει 40 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Υπήρξε μέλος και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Συμβούλων (1998-2006) της Ε.Ε. για το 5ο και 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα σε υλικά, προϊόντα και παραγωγικές διεργασίες. Είναι μέλος της οργανωτικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής  και Ελληνικής "Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή” και μέλος του Ευρωπαϊκού Public-Private-Partnership “Energy Efficiency in Buildings”. Υπήρξε μέλος της συντονιστικής επιτροπής δομικών υλικών του ΥΠ.ΑΝ. (2009-2010) και εξωτερικός εμπειρογνώμονας σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας της κεντρικής επιτροπής αξιολόγησης και συντονισμού του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΥΠΕΚΑ. Διετέλεσε πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (2012-2014). Μιλάει Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και στοιχειωδώς Πορτογαλικά.

Νίκος Φωτόπουλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων 

Ο κύριος Νίκος Φωτόπουλος γεννήθηκε στα Άγνατα Ηλείας το 1962. Είναι απόφοιτος Τεχνικός (Ηλεκτροτεχνίτης) των σχολών της ΔΕΗ. Από την ηλικία των 16 ετών ασχολήθηκε με τα κοινά και την πολιτική. Επί 10 έτη διετέλεσε γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ. Το 1998 εκλέχθηκε στο Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ όπου ανέλαβε Υπεύθυνος Τύπου. Από το 2007 μέχρι και τον Ιούλιο του 2013, ήταν πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και μέλος της Εκτελεστικής της Επιτροπής της EMCF. Από το 2010 είναι μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και από τον Απρίλη του 2013 μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 


Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Γρηγόρης Κωστάκης, ΑνΔΝΣ

Ο Δρ. Γρηγόρης Θ. Κωστάκης είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διπλωματούχος  Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εκπόνησε τη Διδακτορική του διατριβή στο ΕΜΠ στο γνωστικό πεδίο των ηλεκτρονικών ισχύος. Ο Δρ. Γρηγόρης Θ. Κωστάκης έχει εργαστεί στην βιομηχανία από το 1982 τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς σχεδίασης ανταγωνιστικών καινοτόμων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων με κύριο άξονα την είσοδο σε αγορές στρατηγικής σημασίας. Από τον Ιούλιο του 2018 έως σήμερα είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ με εποπτεία των τομέων δραστηριότητας του Γενικού  Διευθυντή  Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου. Από το 2005 έως το 2018 εργάστηκε στην εταιρία Raycap S.A ως Διευθυντικό Στέλεχος. Από το 1982 έως το 2005 εργάστηκε στην ελληνική βιομηχανία σε διοικητικούς και τεχνικούς τομείς για λογαριασμό διαφόρων εταιριών όπως Netcom SA, Chourdakis SA, AEG Hellas, STAT (AT&T). Ο Δρ. Γρηγόρης Θ. Κωστάκης έχει αναγνωρισμένη παρουσία στο χώρο της  ηλεκτρικής ενέργειας με σημαντικό αριθμό παγκόσμιων ευρεσιτεχνιών και προϊόντων τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από εταιρίες όπως Vestas, General Electric, AT&T, Verizon, SMA, Motorola κλπ. (Βλέπε https://patents.justia.com/inventor/grigoris-kostakis). Έχει διατελέσει μέλος διαφόρων επιτροπών και ομάδων μελετών όπως εκπρόσωπος του ΣΕΒ στην Επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ηλεκτροκίνηση.Ο Δρ. Γρηγόρης Θ. Κωστάκης έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια, καθώς επίσης έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σειράς ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Δημήτρης Τζαννίνης, ΑνΔΝΣ & Μέλος Δ.Σ.
Είναι οικονομολόγος με εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζικής, χρηματαγορών, συγχωνεύσεων & εξαγορών, διεθνών οργανισμών, καθώς και στον σχεδιασμό οικονομικής πολιτικής. Αποφοίτησε αριστούχος στα Οικονομικά από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, κατέχει Master’s στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο McMaster και έκανε διδακτορικές σπουδές στα Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario. Διατελεί (i) Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ, (ii) μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Allianz Ελλάδος και (iii) μη-εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, καθώς και μέλος των Επιτροπών Ελέγχου, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. και Αποδοχών της Attica Bank. 
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, μέλος του Economic and Financial Committee και του Eurogroup Working Group της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αναπληρωτής του Υπουργού στα Συμβούλια Υπουργών Eurogroup και ECOFIN, μέλος του Economic Policy Committee του ΟΟΣΑ, Αναπληρωτής Διοικητής για την Ελλάδα στο Συμβούλιο των Διοικητών του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, Σύμβουλος Διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΔΗΧ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής Τράπεζας. Δίδαξε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario από το 1990 έως το 1993. Από το 1993 έως το 2008 ήταν στέλεχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στα τμήματα Ασιατικό, Ευρωπαϊκό και Ανάπτυξης Πολιτικής & Επισκόπησης. Έχει επίσης εργαστεί ως ανεξάρτητος οικονομικός σύμβουλος επενδυτικών τραπεζών, hedge funds, private equity και διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων. 


Γενικοί Διευθυντές 

Κονίδα Αλεξάνδρα, Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών
  
Η κα Κονίδα, είναι ανώτερο στέλεχος της ΔΕΗ από τον Σεπτέμβριο του 2008 και μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση της Διευθύντριας Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης. Έχει διατελέσει ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς και σε μεγάλη βιομηχανική εταιρία. Η κα Κονίδα είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ και έχει κάνει μεταπτυχιακές  σπουδές σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο INSEAD.


Μετικάνης Δημήτριος,  Γενικός Διευθυντής Παραγωγής 

Ο κ. Δημήτριος Μετικάνης είναι Γενικός Διευθυντής Παραγωγής από τις 10 Ιανουαρίου 2017. Στο δυναμικό της ΔΕΗ Α.Ε. εντάχθηκε το 1986, οπότε και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία από τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, στον οποίο παρέμεινε πέραν της πενταετίας και απέκτησε εμπειρία σε θέματα λειτουργίας των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών. Στη συνέχεια μετακινήθηκε αρχικά στις κεντρικές Υπηρεσίες της Παραγωγής όπου υπηρέτησε στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής και στη Διεύθυνση Υλικού, Καυσίμων και Προμηθειών Παραγωγής (1992 – 2007) και στη συνέχεια στη Διεύθυνση Υλικού, Καυσίμων, Προμηθειών και Μεταφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών (2007 – 2008). Στις εν λόγω Διευθύνσεις εργάσθηκε σε διάφορες θέσεις τεχνικής και διοικητικής ευθύνης με αντικείμενο σχετικό, μεταξύ άλλων,  με την παραγωγική διαδικασία και τα περιβαλλοντικά θέματα των Θερμικών Σταθμών Παραγωγής, αλλά και με τη διαχείριση και την προμήθεια των καυσίμων των Σταθμών Παραγωγής (λιγνίτης, λιθάνθρακας, υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο). Από το Μάιο του 2008 ανέλαβε τα καθήκοντα του Διευθυντή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Απόδοσης Παραγωγής, με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, τη διαμόρφωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής, το λειτουργικό σχεδιασμό των συμβατικών Μονάδων Παραγωγής και την παρακολούθηση της λειτουργικής και οικονομικής απόδοσής τους. Πριν την ένταξη του στη ΔΕΗ Α.Ε. εργάσθηκε στη φαρμακευτική βιομηχανία. Είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος τίτλου MBA.

Κοπανάκης Ιωάννης, Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης 

Ο κ. Κοπανάκης είναι Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης από τις 10 Ιανουαρίου 2017. Από την 1 Σεπτεμβρίου 2009 Γενικός Διευθυντής Παραγωγής, και από το 2007 ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Θερμοηλεκτρικών Σταθμών Παραγωγής. Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης της Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής κατά τα προηγούμενα 6 χρόνια, ενώ από την ένταξή του στη ΔΕΗ, το 1985, και για 16 χρόνια εργάστηκε στη παραγωγική διαδικασία ως μηχανικός υπηρεσίας, προϊστάμενος συντήρησης και διευθυντής Ατμοηλεκτρικού Σταθμού. Είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος τίτλου MBA από το Nottingham Trend University. 

 

Κουρίδου Όλγα, Γενική Διευθύντρια Ορυχείων

Η κα. Κουρίδου Όλγα είναι Γενική Διευθύντρια Ορυχείων από τις 10 Ιουλίου 2015. 
Εργάζεται στη ΔΕΗ από το 1985 έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης και λειτουργίας, πάντα στην πρώτη γραμμή των Ορυχείων. 
Από το 1985 έως το 2010 κατείχε διάφορες θέσεις ευθύνης στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. 
Από το 2010 έως το 2014 διετέλεσε Διευθύντρια του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, της μεγαλύτερης επιχειρησιακής μονάδας της ΔΕΗ. 
Από το 2014 έως τον Ιούλιο 2015 ήταν Ειδικό Στέλεχος στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επιχείρησης με αντικείμενο την παρακολούθηση θεμάτων Ορυχείων και Σταθμών Παραγωγής. 
Είναι διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 


Αραβαντινός Νικόλαος
, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών 

Ο κ. Αραβαντινός είναι Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών από την 1η Απριλίου 2012. Ο κ. Αραβαντινός προσελήφθη στη ΔΕΗ το 1984 και έκτοτε εργάζεται συνεχώς στην Επιχείρηση από διάφορες θέσεις. Εργάσθηκε επί πέντε έτη ως στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Πληροφορική όπου άσκησε καθήκοντα τόσο με τεχνική όσο και διοικητική ευθύνη. Από το 2001 έως το 2011 διετέλεσε Διευθυντής Πληροφορικής και από 1/2/2011 μέχρι 31/3/2012 Γενικός Διευθυντής Διανομής. Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην πληροφορική (Diplôme d' Etudes Approfondies en Informatique, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI) και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration, Brunel University). 


Δαμάσκος Γεώργιος
, Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης  

Ο κ. Δαμάσκος είναι Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων από τις 8 Ιανουαρίου 2013. Ο κ. Δαμάσκος εντάχθηκε στο δυναμικό της Επιχείρησης το 1987, ενώ από την πρόσληψή του και για 16 συνεχή χρόνια διετέλεσε επικεφαλής παραγωγικών μονάδων πρώτης γραμμής της πρώην Γενικής Διεύθυνσης Διανομής (νυν Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Από το 2002 έως το 2006 ήταν επικεφαλής του Τομέα Τιμολογίων της Εταιρίας. 
Έχει διατελέσει διευθυντής της Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης και Διοίκησης της Επιχείρησης (νυν Διευθύνσεις Στρατηγικής & Γραφείου Διοίκησης), καθώς και διευθυντής της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας. Από το 2008 έως την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ως Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, ήταν διευθυντής της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της Εταιρίας. 
Κατά την τριετία 2008-2011, παράλληλα με τα καθήκοντά του, ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Υπάλληλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) ως εκπρόσωπος των Εργοδοτών, εκ μέρους της Επιχείρησης. Επίσης ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΤΑΠ/ΔΕΗ). 
Πριν από την πρόσληψή του στη ΔΕΗ εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα, στον κλάδο των κατασκευών, με εξειδίκευση στην εκτέλεση έργων ΔΕΗ αποκτώντας σημαντική κατασκευαστική και εργοταξιακή εμπειρία. Ο κ. Γεώργιος Δαμάσκος είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ), Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και είναι κάτοχος τίτλου Master of Business Administration (MBA) από το Kingston Business School (Kingston University). Η ταχυδρομική διεύθυνση των μελών του Δ.Σ και των διευθυντικών στελεχών είναι τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα. 

Σωτήριος Χατζημιχαήλ, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Μετασχηματισμού

Ο κ. Σωτήριος Χατζημιχαήλ έχει εργαστεί στη ΔΕΗ Α.Ε. τα τελευταία 33 χρόνια. Πριν αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού εργαζόταν σε διάφορες θέσεις ευθύνης αποκτώντας εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, του Δικτύου Μεταφοράς, της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού κλπ.
Πιο συγκεκριμένα εργάστηκε:
- Το 1986, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, όπου ασχολήθηκε με Μελέτες Συστήματος Μεταφοράς, τη σύνταξη της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς κλπ.
- Το 1995, στη Διεύθυνση Προμηθειών, ως Επιθεωρητής Μηχανικός, όπου ασχολήθηκε με την Επιθεώρηση-Δοκιμές-Παραλαβή Υλικών, αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε πληθώρα υλικών και μηχανημάτων της ΔΕΗ, καθώς και στις διαδικασίες προμηθειών.
- Το 2000, στο Γραφείο Προέδρου της ΔΕΗ ως Σύμβουλος, όπου ασχολήθηκε με πληθώρα θεμάτων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Προέδρου.
- Το 2002 προήχθη στο βαθμό του Τομεάρχη Νέων Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων, στη Διεύθυνση Στρατηγικής. Ασχολήθηκε με την ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων στη ΔΕΗ, την επέκταση σε νέες αγορές εκτός Ελλάδας κλπ.
- Το 2008, στο Κέντρο Ερευνών Δοκιμών & Προτύπων (ΚΔΕΠ), ως Τομεάρχης Ερευνητικών Προγραμμάτων, όπου ασχολήθηκε με την κεντρική οργάνωση της συμμετοχής της ΔΕΗ σε Ερευνητικά Προγράμματα.
- Το 2010 προήχθη στο βαθμό του Διευθυντή του Γραφείο Προέδρου της ΔΕΗ. Η θέση καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα αντικειμένων σε όλες τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, καθώς και συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ.
- Το 2015 του ανετέθη η θέση του Διευθυντή Στρατηγικής, όπου ασχολήθηκε με εκτεταμένο φάσμα δραστηριοτήτων όπως η σύνταξη του νέου Στρατηγικού Σχεδίου της Εταιρείας, η ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων, ο συντονισμός των Ρυθμιστικών Θεμάτων, η χάραξη της στρατηγικής σε θέματα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη ΔΕΗ, η πώληση του ΑΔΜΗΕ κλπ.
Αποφοίτησε το 1978 από την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή των Αθηνών.
Το 1984 αποφοίτησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο με Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με κατεύθυνση αυτή του Ενεργειακού Μηχανικού.
Το 1993 απέκτησε Διδακτορικό Δίπλωμα από το Imperial College του Λονδίνου, σε ενεργειακά θέματα και θέματα ΑΠΕ.
Γεννήθηκε το 1960 στη Λευκωσία Κύπρου, είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες.

Ευθυμία Μπαλή, Γενική Διευθύντρια Εμπορίας

Εργάζεται στη ΔΕΗ από το Μάιο του 1990. Το 2007 ήταν Υποτομεάρχης του καταστήματος Κερατσινίου πριν το διαχωρισμό Εμπορίας – Δικτύου. Το 2008 με τη δημιουργία της ΓΔ/Ε τοποθετήθηκε σαν Τομεάρχης ( Διευθυντής) στο Κατάστημα Πειραιά, όπου στην ουσία συμμετείχε στο στήσιμο των πρώτων καταστημάτων της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης. Τον Ιούνιο του 2014 έγινε Διευθύντρια Κλάδου της Διεύθυνσης Πωλήσεων Αττικής και τον Αύγουστο του 2017 Διευθύντρια Πωλήσεων Αττικής.
Το αντικείμενο ενασχόλησής της όλα αυτά τα χρόνια αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών, την εφαρμογή της τιμολογιακής και εμπορικής πολιτικής της εταιρείας και των διαδικασιών της εν γένει. Ειδικότερα από το 2014 μέχρι σήμερα , εκτός από τα αναφερόμενα αντικείμενα ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Είναι απόφοιτος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Νομικής Σχολής Αθηνών στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίας Διοίκησης.
Πριν από την πρόσληψη της στη ΔΕΗ ήταν Προϊσταμένη ανθρωπίνου δυναμικού σε ιδιωτική εταιρεία για δύο έτη.


Γραμματεία Δ.Σ. ΔΕΗ 
Τηλ.: 210 5222330 
Fax: 210 5238445

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.