Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων-πλην των Μετόχων της Μειοψηφίας- της ΔΕΗ Α.Ε. - Νέο Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.

Αποτελέσματα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων-πλην των Μετόχων της Μειοψηφίας- της ΔΕΗ Α.Ε. - Νέο Δ.Σ. ΔΕΗ Α.Ε.                                                                         ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2007 και ώρα 13.30 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - πλην των μετόχων της μειοψηφίας- της Επιχείρησης.
Ο μέτοχος πλειοψηφίας εκπροσωπώντας 118.605.114 μετοχές επί συνόλου 232.000.000 ήτοι ποσοστό 51,12% του συνόλου των μετοχών της Επιχείρησης εξέλεξε σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 10, παρ. 2α του καταστατικού της εταιρίας, τα πέντε (5) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων μελών, που είναι οι εξής:

1. Χαράλαμπος Δαυίδ
2. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος
3. Ευάγγελος Μαγείρου
4. Γεώργιος Μέργος
5. Κωνσταντίνος Μίχαλος

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 8 Ιανουαρίου 2010 εκτός της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Δ. Μανιατάκη, που λήγει στις 27/2/2008 και της θητείας των εκπροσώπων των εργαζομένων που λήγει στις 4/2/2007.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1 Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος (Πρόεδρος Δ.Σ. / μη εκτελεστικό μέλος)
2. Δημήτριος Μανιατάκης (Διευθύνων Σύμβουλος / εκτελεστικό μέλος )
3. Ιωάννης Γιαννίδης (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
4. Χαράλαμπος Δαυίδ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
5. Μιχαήλ Κορτέσης (εκπρόσωπος Μειοψηφίας / ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
6. Παναγιώτης Λόφτσαλης (εκπρόσωπος εργαζομένων / μη εκτελεστικό μέλος )
7. Ευάγγελος Μαγείρου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
8. Γεώργιος Μέργος (μη εκτελεστικό μέλος),
9. Κωνσταντίνος Μίχαλος(ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος),
10. Ιωάννης Παναγόπουλος (εκπρόσωπος Ο.Κ.Ε. /ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος )
11. Αναστάσιος Πέτρου (εκπρόσωπος εργαζομένων / μη εκτελεστικό μέλος )

Αθήνα 8 Ιανουαρίου 2007

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.