Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Στις 24 Μαΐου 2006, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Στις 24 Μαΐου 2006, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.


                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., σε συνέχεια της από 28/2/2006 ανακοίνωσης της, σχετικά με το πρόγραμμα σκοπούμενων ενεργειών για το 2006, σας γνωστοποιεί ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας αντί 3 Μαΐου 2006, θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2006.Αθήνα, 28 Μαρτίου 2006

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ