Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Ειδικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Αποτελέσματα Ειδικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.
                                                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι, πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2006, η Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας. Οι 283 παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούντες 33.506.428 μετοχές επί συνόλου 113.394.886 μετοχών Μειοψηφίας ήτοι το 29.55% του συνόλου των μετοχών Μειοψηφίας και ψήφων, συζήτησαν και αποφάσισαν για το παρακάτω θέμα της Ημερησίας Διάταξης:

"εκλογή δύο (2) νέων εκπροσώπων της Μειοψηφίας στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2, εδαφ. γ' του καταστατικού της Εταιρίας λόγω λήξεως της θητείας των Εκπροσώπων της, ως μελών, στο υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο"

Οι εκπρόσωποι της Μειοψηφίας που εκλέχτηκαν είναι οι κ.κ.:
Γιαννίδης Ιωάννης και Κορτέσης Μιχαήλ

Τα νέα μέλη εκλέγονται για θητεία τριών ετών που ξεκινά μετά τη λήξη, 8 Ιανουαρίου 2007, της θητείας των παρόντων μελών - εκπροσώπων της Μειοψηφίας.Αθήνα, 15/12/2006

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ