Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας

Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας


2017

•    Πρόγραμμα Διακανονισμών και παροχή κινήτρων για εξόφληση λογαριασμών- Ιανουάριος 2017

•    Επιστροφή κεφαλαίου € 92,9 εκατ. από ΑΔΜΗΕ σε ΔΕΗ – Απρίλιος 2017

•  Υπογραφή Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ύψους €200 εκατ., διετούς διάρκειας με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών. - Απρίλιος 2017

•    Πώληση από τη ΔΕΗ στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ - Απρίλιος 2017

•    Αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ - Απρίλιος 2017

•    Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. – Ιούνιος 2017

•    Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας μεταξύ ΔΕΗ– ΛΑΡΚΟ – Ιούνιος 2017

•    Πρόγραμμα Προπληρωμένος Λογαριασμός με έκπτωση 6% - Ιούνιος 2017

•    Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΕΗ Ανανεώσιμες – SUMEC Group – Αύγουστος 2017

•    Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της CDB – Σεπτέμβριος 2017

•    Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της SHENHUA - Σεπτέμβριος 2017

•    Σύμφωνο συνεργασίας ΔΕΗ – Forthnet – Οκτώβριος 2017

•    Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΗ – ΕΑΒ - Οκτώβριος 2017

•    Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΕΗ - Archirodon Group NV - Οκτώβριος 2017

•   Καταβολή, εφάπαξ, αντί της σταδιακής σε βάθος πενταετίας, αποπληρωμής του ποσού των 360 εκατ. ευρώ που γνωμοδότησε η ΡΑΕ έναντι των συνολικών δαπανών της ΔΕΗ για ΥΚΩ των παρελθόντων ετών –Νοέμβριος 2017

•    Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΗ – Solaris - Νοέμβριος 2017

•   Ανάθεση στην εταιρεία QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του έργου της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Επιχείρησης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της. - Νοέμβριος 2017

•  Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μιας νέας δανειακής σύμβασης ύψους € 85 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και την κατασκευή νέων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και αιολικών πάρκων σε όλη τη χώρα - Δεκέμβριος 2017.

2018

•    Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και General Electric – Ιανουάριος 2018

•   Μερική εξαγορά ποσού €150.000.000 συνολικού ποσού εκδόσεως €500.000.000 5.5% Ομολογιών λήξεως 2019 – Φεβρουάριος 2018

•  Αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε. Μάρτιος 2018

•    Η ΔΕΗ Α.Ε. εισέρχεται στην αγορά Φυσικού Αερίου- Απρίλιος 2018

•    Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του ομίλου EDS – Απρίλιος 2018

•  Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ – Μάιος 2018

•  Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ  ύψους € 45 εκατ., για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο – Ιούνιος 2018

•     Ανακοίνωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού πλάνου της ΔΕΗ για την περίοδο 2018-2022 – Ιούλιος 2018

•   Υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΔΕΗΑΝ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την NBG Malta Ltd – Σεπτέμβριος 2018

•   Υπογραφή συμβάσεων αναχρηματοδότησης κοινοπρακτικών δανείων συνολικού ύψους € 1,3 δισ. με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών – Οκτώβριος  2018

•   Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους € 255 εκατ. για επενδύσεις της περιόδου 2017-2020 που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα – Οκτώβριος 2018

•   Έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. – Νοέμβριος 2018

2019

•   Υπογραφή νέας εικοσαετούς διάρκειας δανειακή σύμβαση ύψους 155 εκατ. ευρώ, από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους 255 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος - Ιανουάριος 2019

•  Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου ύψους 160 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με μία εφάπαξ αποπληρωμή στη λήξη του δανείου και ανταγωνιστικό επιτόκιο, για την χρηματοδότηση επενδύσεων για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Δικτύου Διανομής του ομίλου ΔΕΗ. - Απρίλιος 2019

•   Υπογραφή δανειακής σύμβασης με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών ύψους € 200 εκατ. για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου λήξεως 1.5.2019 - Απρίλιος 2019

•    Εξαγορά του 45% των μετοχών δυο αιολικών πάρκων  69,7 MW από την Voltera - Απρίλιος 2019

•   Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την AKUO ENERGY SAS , με σκοπό την  διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που τα μέρη θα συμφωνήσουν. – Μάϊος 2019

•  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της MASDAR TAALERI GENERATION D.O.O. Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα εξετάσουν τις δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την κατασκευή και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα. – Δεκέμβριος 2019

2020

•  Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της EDP Renewables. Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα εξετάσουν τις δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την κατασκευή και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα. – Φεβρουάριος 2020

•  Υπογραφή της δεύτερης, εικοσαετούς διάρκειας, δανειακής σύμβασης ύψους €100 εκατ., από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους €255 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις της περιόδου 2017-2020 για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. – Φεβρουάριος 2020

•   Υπογραφή Μνημονίου Κατανόησης και Συνεργασίας (MoU) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της RWE. Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα διερευνήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας απολιγνιτοποίησης αλλά και ανάπτυξη και υλοποίηση έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα. – Μάρτιος 2020

•  Έγκριση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή (Market Maker) στη ΔΕΗ Α.Ε. – Μάρτιος 2020

•  Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με τις εταιρείες: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΕΑΤ και Fraport Greece για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. - Ιούνιος 2020

•   Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την EBRD, για   χρηματοδότηση ύψους €160 εκατ., διάρκειας 2 ετών, χωρίς εξασφαλίσεις για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. – Αύγουστος 2020

• Ολοκλήρωση συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων με αρχική άντληση €150 εκατ. από την σύμβαση τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους €200 εκατ. με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank και εκδότη την PPC Energy Finance DAC. – Νοέμβριος 2020

• Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ ύψους €100 εκατ., από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους €330 εκατ., για επενδύσεις της περιόδου 2021-2023 για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος. – Δεκέμβριος 2020

•   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πώληση μειοψηφικού ποσοστού της συμμετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ. – Δεκέμβριος 2020Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.