Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Επικοινωνία με Επενδυτικές Σχέσεις

Επικοινωνία με Επενδυτικές Σχέσεις


Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων 
e-mail: ir@dei.gr

Ιωάννης Στέφος
Διευθυντής 
Τηλέφωνο : 210 529 2153
Fax : 210 523 0394
e-mail: i.stefos@dei.gr  


Εμμανουήλ Χατζάκης
Διευθυντής Κλάδου Σχέσεων με Αγορές
Τηλέφωνο : 210 523 5832
Fax : 210 523 0394
e-mail: e.hatzakis@dei.gr  

Βασίλης Γερμανόπουλος
Ειδικό Στέλεχος

Τηλέφωνο : +30 210 52 93 185

Fax : 210 523 0394

e-mail: v.germanopoulos@dei.gr

Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Κλάδος ΒΟΚ)
e-mail: cass@dei.gr

Χρυσούλα Τσιάκα 
Προϊσταμένη Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων (Κλάδος ΒΟΚ)
Τηλέφωνο : 210 529 3207, 210 523 0951
Fax : 210 523 0394
e-mail : c.tsiaka@dei.gr  

Ελευθερία Μπούτου 
Προϊσταμένη Μονάδας Εταιρικών Ανακοινώσεων
Τηλέφωνο : 210 529 3255, 210 524 4996
Fax : 210 523 0394
e-mail: e.boutou@dei.gr  

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων
Χαλκοκονδύλη 30, 104 32, Αθήνα 
Τηλέφωνο : 210 529 3702, 210 529 2153
Fax : 210 523 0394


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ