Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ενημέρωση Επενδυτών

Ενημέρωση Επενδυτών


Το 1950 ιδρύθηκε η ΔΕΗ με στόχο να διαμορφώσει και να εφαρμόσει μία εθνική ενεργειακή πολιτική, που θα οδηγήσει στον εξηλεκτρισμό της Ελλάδας με την αποτελεσματική αξιοποίηση των εγχώριων πηγών. Ο σκοπός της "να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον", πρακτικά σημαίνει το δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη να έχει ηλεκτρικό ρεύμα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Με βάση την αποτελεσματική και ευρείας κλίμακας ανάπτυξη και την καινοτόμο τεχνολογία, η ΔΕΗ επιτυγχάνει τον εξηλεκτρισμό όλης της χώρας, από τα μικρά απομακρυσμένα νησιά, μέχρι τους πιο απομονωμένους οικισμούς της ορεινής Ελλάδας.

Από 1.1.2001, η ΔΕΗ μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία και από 12.12.2001 αρχίζει η διαπραγμάτευση των μετοχών της στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου.

Σήμερα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένης αγοράς, καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας.

Με κύκλο εργασιών € 5,7 δισ. και σύνολο παγίων € 17,3 δισ. το 2015, είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και ο μεγαλύτερος πάροχος για περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Κατέχει, επίσης, ηγετική θέση στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Με εγκατεστημένη ισχύ 13 GW κατέχει περίπου το 64% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Περίπου το 57% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από λιγνίτη, καθιστώντας τη ΔΕΗ το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα έχει στην ιδιοκτησία τα δίκτυα διανομής (Χαμηλής και Μέσης Τάσης συνολικού μήκους 236.290 χλμ. και Υψηλής Τάσης μήκους 945 χλμ), ενώ η 100% θυγατρική της, ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έχει στην κατοχή της το εθνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μήκους 11.365 χλμ.

Μετά την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς και ∆ιανοµής, δηµιουργήθηκαν δύο 100% θυγατρικές εταιρείες της ∆ΕΗ Α.Ε., η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. (∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.). Η Α∆ΜΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη της διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των διασυνδέσεών του, ενώ η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. έχει την ευθύνη της διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η ΔΕΗ με αριθμούς

• 7,4 εκατομμύρια πελάτες
• 13 GW εγκατεστημένη ισχύς – περίπου το 64% της εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα
• Μήκος Γραμμών Μεταφοράς : 11.365 χλμ. Υψηλής Τάσης
• Μήκος Δικτύου Διανομής : 236.290 χλμ. Χαμηλής και Μέσης Τάσης και 945 χλμ Υψηλής Τάσης

 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ