Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 6/15.04.2019

Σ.Δ. 6/15.04.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/15.4.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 600803/16.10.2018 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής Οίκου TEREX EQUIPMENT LTD.

-  Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠ 600803/16.10.2018 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής Οίκου TEREX EQUIPMENT LTD, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας, συνολικής αξίας κατ’ ανώτατο 1.500.000  Ευρώ στον Οίκο «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή.

 

---------------------------------------------------------------

 

 Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 600807/20.11.2018 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών των ειδικών οχημάτων MERCEDES-UNIMOG κατασκευής του Οίκου DAIMLER AG.

-  Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠ 600807/20.11.2018, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών των ειδικών οχημάτων MERCEDES-UNIMOG κατασκευής του Οίκου DAIMLER AG, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας, συνολικής αξίας κατ’ ανώτατο 2.000.000 Ευρώ στον Οίκο «MERCEDES-ΒΕΝΖ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή.

 

---------------------------------------------------------------

 

Θέμα: Πρακτόρευση των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της πρακτόρευσης για τα χρονοναυλωμένα της δεξαμενόπλοια μεταφοράς μαζούτ, στο μειοδότη Οίκο του διαγωνισμού ΔΥΠ-611914 «ΣΕΚΑΒΑΡ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ».

 

---------------------------------------------------------------

 

Θέμα: Τήρηση Αποθέματος Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) χειμερινής περιόδου 2017-2018 για τις Μονάδες Φυσικού Αερίου της ΔΕΗ – Παροχή Υπηρεσιών ΥΦΑ από τη ΔΕΠΑ Α.Ε.

         

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη των απαιτούμενων συμβάσεων με τον ΔΕΣΦΑ και τη ΔΕΠΑ για την τήρηση του αποθέματος Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), μέσω πλωτών δεξαμενών, για την περίοδο 20.12.2017 – 20.02.2018. 

                                                                             ---------------------------------------------------------------

                                    

Θέμα: Κατακύρωση προμήθειας 199.999,904 MWhth  Φυσικού Αερίου μέσω της 27ης τριμηνιαίας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ Α.Ε. για το έτος 2019.
 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την προμήθεια Φυσικού Αερίου μέσω της 27ης τριμηνιαίας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ Α.Ε. για το έτος 2019.

---------------------------------------------------------------

 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1420 για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων Ι-V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου». 

-
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και ανάθεση των Υπηρεσιών.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1420 και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων των Μονάδων Ι-V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου» στη μειοδότρια Εταιρεία  «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ε.» με δ.τ. «Γ.Ε.Β.Ε. Ε.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος 647.030,80 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1420.

 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης του ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου για τα έτη 2019 και 2020.

 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση του ποσού των 1.500.000 Ευρώ για τη συνέχιση κατά τα έτη 2019 -2020 των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής στην περιοχή της προτομής του Ορυχείου Μαυροπηγής και ανήκουν στα διοικητικά όρια του Τ.Κ. Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας.

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ