Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 4/14.03.2019

Σ.Δ. 4/14.03.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/14.3.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ-1511753 για την Παροχή Υπηρεσίας: «Αποσυναρμολόγηση, Επιθεώρηση, επισκευή και συναρμολόγηση Στροφείου Συμπιεστή Αεριοστροβίλου GT-41 του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου».

- Εκτέλεση νέων εργασιών και χρονική παράταση.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση του αρχικού συνολικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΥΠΠ-1511753 κατά 11.061,97 Ευρώ και την παράταση της προθεσμίας παράδοσης του εξοπλισμού στον ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου και του συνολικού χρόνου παράδοσης κατά 25 ημέρες. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με αριθ. ΔΜΚΘ-11 19 9301 για την εκτέλεση του Έργου: «Μετεγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δεκαοκτώ (18) φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρες ντήζελ, συνολικής καθαρής ισχύος 22,66 MW, από τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης».

- Ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς με αριθ. ΔΜΚΘ-11 19 9301 για την εκτέλεση του Έργου: «Μετεγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δεκαοκτώ (18) φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών με κινητήρες ντήζελ, συνολικής καθαρής ισχύος 22,66 MW, από τον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου Κρήτης» και την ανάθεση του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «DAMCO». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για την κάλυψη των αναγκών των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP) «Μ/Τ ICE HAWK», «Μ/Τ KARPATHOS» και «Μ/Τ FRES».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων ναυτιλίας για τα χρονοναυλωμένα της δεξαμενόπλοια μεταφοράς μαζούτ, στο μειοδότη Οίκο του διαγωνισμού ΔΥΠ-611904 «AEGEAN OIL S.A.». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ