Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 10/16.07.2019

Σ.Δ. 10/16.07.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/16.7.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-52618046/7.2.2019 για την εκποίηση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ).

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠ-52618046/7.2.2019 και την ανάθεση της εκποίησης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τους αποθηκευτικούς χώρους των Υπηρεσιακών Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία «CYTOP A.E.» με βάση τις εκτιμώμενες ανάγκες της ΔΕΗ Α.Ε., έναντι συνολικής αξίας 579.700 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΣ/80041/28.8.2018 για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης Υπηρεσιακών Μονάδων των ΔΠΑ, ΔΠΒΕ, ΔΠΝΕ και ΔΥΛΠ.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΣ/80041/28.8.2018 και την ανάθεση της φύλαξης Υπηρεσιακών μονάδων των ΔΠΑ, ΔΠΒΕ, ΔΠΝΕ & ΔΥΛΠ, στην εταιρεία «MEGA SPRINT GUARD SERVICES A.E.». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ