Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 1/10.01.2019

Σ.Δ. 1/10.01.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/10.1.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904308/15.11.2018 για την προμήθεια Καυστικού Νατρίου για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904308/15.11.2018 και την ανάθεση της προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.281,5 ΜΤ Καυστικού Νατρίου καθαρότητας 99-100%, παραδοτέο σε διάλυμα περιεκτικότητας 48-51% κατά βάρος, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους «INTERCHIM AE», «ΙΩΑΝ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» και «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.», για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 5, ΡΟΔΟΥ, ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΛΕΒΕΡΙΟΥ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ και ΧΑΝΙΩΝ για ένα (1) έτος, ήτοι από 01.01.2019 έως 31.12.2019, αντί συνολικής ενδεικτικής αξίας 646.659 Ευρώ. 

                                                                      ---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ