Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 1/11.01.2018

Σ.Δ. 1/11.01.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/11.1.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Έγκριση δαπανών για επιδότηση ενοικίου των κατοίκων του προς μετεγκατάσταση οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μετά την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου, μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσής του.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τις δαπάνες για την επιδότηση ενοικίου των μονίμων κατοίκων του προς μετεγκατάσταση οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μετά την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου, μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσής του, οι οποίες εκτιμώνται στο συνολικό ποσό έως των 924.837 Ευρώ.  

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠ-6026081/26.06.2017 για την προμήθεια Μεταφορικού – Ελαστικού Ιμάντα Ταινιοδρόμων τύπου ST2500Χ/21,5 B1800, 10+5,7, για κάλυψη των αναγκών του ΛΚΔΜ, με τον οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.».

- Επαύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση της ποσότητας κατά 5.000m, συνολικής αξίας επαύξησης 724.500,00 Ευρώ, του ιμάντα της Σύμβασης ΔΥΠ-6026081/26.06.2017, με τον Οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.». Το νέο συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώνεται από 1.449.000,00 σε 2.173.500,00 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση δαπανών για επιδότηση ενοικίου των κατοίκων του προς μετεγκατάσταση οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μετά την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου, μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσής του.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τις δαπάνες για την επιδότηση ενοικίου των μονίμων κατοίκων του προς μετεγκατάσταση οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας μετά την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου, μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσής του, οι οποίες εκτιμώνται στο συνολικό ποσό έως των 924.837 Ευρώ.  
---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠ-6026081/26.06.2017 για την προμήθεια Μεταφορικού – Ελαστικού Ιμάντα Ταινιοδρόμων τύπου ST2500Χ/21,5 B1800, 10+5,7, για κάλυψη των αναγκών του ΛΚΔΜ, με τον οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.».

- Επαύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση της ποσότητας κατά 5.000m, συνολικής αξίας επαύξησης 724.500,00 Ευρώ, του ιμάντα της Σύμβασης ΔΥΠ-6026081/26.06.2017, με τον Οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.». Το νέο συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώνεται από 1.449.000,00 σε 2.173.500,00 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-615707/11.08.2017 για την Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης σε 24ωρη βάση, ετήσιας διάρκειας, των εγκαταστάσεων της ΔΠΑΝ στις περιοχές Δωδεκανήσων, Κυκλάδων και Β. Αιγαίου.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ-615707/11.08.2017 και ανέθεσε την Παροχή Υπηρεσιών φύλαξης, ετήσιας διάρκειας, των εγκαταστάσεων της ΔΠΑΝ στις μειοδότριες εταιρείες «CRONOS SECURITY ΕΠΕ» και «Swedish Systems Security Μονοπρόσωπη ΕΠΕ», αντί συνολικού τιμήματος 599.772,28 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ως εξής:

1. Εταιρεία «CRONOS SECURITY EΠΕ»   

Περιοχή Δωδεκανήσων (ΑΣΠ Κω, Καρπάθου και Καλύμνου), έναντι συνολικού τιμήματος 176.282,44 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Περιοχή Κυκλάδων (ΑΣΠ Σύρου, Μήλου, Θήρας, Πάρου και Μυκόνου), έναντι συνολικού τιμήματος 305.100,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

2. Εταιρεία «Swedish Systems Security Μονοπρόσωπη ΕΠΕ»

Περιοχή Β. Αιγαίου (ΑΣΠ Χίου και Σάμου), έναντι συνολικού τιμήματος 118.389,84 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Συμβάσεις με αριθ. ΔΥΣ/4330644 & Συμπλήρωμα Νο1 και ΔΥΣ/4330645 & Συμπλήρωμα Νο1 για τον καθαρισμό εσωτερικών χώρων κτιρίων με τις εταιρείες «FACILITY EXPERTS Ι.Κ.Ε.» και «TASK J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.», αντιστοίχως.

- Τροποποίηση των πιο πάνω συμβάσεων. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τροποποίηση της σύνθεσης του προσωπικού στην εκτέλεση των συμβάσεων καθαρισμού εσωτερικών χώρων κτιρίων  ΔΥΣ/4306644 & Συμπλήρωμα Νο1 και ΔΥΣ/4330645 & Συμπλήρωμα Νο1. 

---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ