Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 5/20.3.2018

Σ.Δ. 5/20.3.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/20.3.2018  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601703/14.11.2017 για την προμήθεια δύο (2) εδαφοτεχνικών δειγματοληπτικών γεωτρύπανων διατρητικής ικανότητας γεωτρήσεων 500 μέτρων, 6x6.

- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΥΠ-601703/14.11.2017 για την προμήθεια δύο (2) εδαφοτεχνικών δειγματοληπτικών γεωτρύπανων διατρητικής ικανότητας γεωτρήσεων 500 μέτρων, συνολικής αξίας προσφοράς 1.254.619,14 Ευρώ, λόγω μη επίτευξης ικανοποιητικού αποτελέσματος για την Επιχείρηση και την άμεση επανάληψή του με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.
                                                                         
                                                                     -------------------------                                  

Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601704/04.10.2017 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών χωματουργικών μηχανημάτων κατασκευής του Οίκου LIEBHERR, που διαθέτουν τα Λιγνιτικά Κέντρα Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. 

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠ-601704/04.10.2017, και την ανάθεση  της προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών LIEBHERR κατασκευής του Οίκου LIEBHERR, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 5ετούς Διάρκειας, μέγιστης συνολικής αξίας 700.000 Ευρώ στον Οίκο «ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή.

                                                                     -------------------------

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για την κάλυψη των αναγκών των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ (DPP).

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στον Οίκο «SEKAVIN S.A.» της προμήθειας καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για την κάλυψη των αναγκών των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ για ένα έτος.

                                                                      -------------------------

Θέμα:
Καταβολή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων εγκαταστάσεων εντός ζώνης αιγιαλού – παραλίας και παρακείμενου θαλάσσιου χώρου στον ΑΗΣ Σορωνής Ρόδου.  

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταβολή, δια συμψηφισμού με οφειλές του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ Α.Ε., της καθορισθείσας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου αποζημίωσης για τη νομιμοποίηση των αυθαίρετων εγκαταστάσεων του ΑΗΣ Σορωνής στη Ρόδο, εντός της ζώνης αιγιαλού – παραλίας και του παρακείμενου θαλάσσιου χώρου.

                                                                      -------------------------

Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης του ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Μαυροπηγής για τα έτη 2018-2019. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση του ποσού του 1.500.000 Ευρώ για τη συνέχιση κατά το τρέχον και το επόμενο έτος (2018-2019) των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής στην περιοχή της προτομής του Ορυχείου Μαυροπηγής και ανήκουν στα διοικητικά όρια του Τ.Κ. Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας. 

                                                                      -------------------------

Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. 2018.004/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,67 x 106 M3 στ. υπερκειμένων και κοιτάσματος από το μέτωπο του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,67 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και κοιτάσματος από το μέτωπο του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» της Διακήρυξης 2018.004/ΛΚΔΜ στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 3.766.780 Ευρώ.

                                                                      -------------------------
   

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ