Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 19/14.12.2018

Σ.Δ. 19/14.12.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 19ης/14.12.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 611803/12.07.2018 για την προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 1.418.810 κιλών βιομηχανικών ελαιολιπαντικών.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠ-611803 και την ανάθεση της προμήθειας 1.180.480 κιλών των υπόψη ελαιολιπαντικών στους μειοδότες Οίκους «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.», «LPC A.E.», «ELVIGRO A.B.E.E.» και «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε». 
    
                                                                                      ---------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.011/ΛΚΔΜ, που αφορά την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,82 x 106 τον. Λιγνίτη από διάφορες θέσεις των Ορυχείων ΟΠΚ, ΟΚΠ και ΟΝΠ προς τις αυλές του ΑΗΣ Καρδιάς».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ως άνω ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας στην Εταιρεία «ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η ΚΟΖΑΝΗ ΙΜΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 4.098.108 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης 2018.011/ΛΚΔΜ. 

                                                                                    -------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ