Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 17/28.11.2017

Σ.Δ. 17/28.11.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/28.11.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΛΚΜ-2017 Ε9 για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την Εσωτερική Απόθεση Θωκνίας».
 
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του έργου της Διακήρυξης ΔΛΚΜ-2017 Ε9 (1200040419) που αφορά «Διακίνηση τέφρας και προϊόντων αποθείωσης από τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης προς την Εσωτερική Απόθεση Θωκνίας», στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του, έναντι συνολικού τιμήματος 2.229.467 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όρισε τον Διευθυντή της ΔΛΚΜ να υπογράψει την σχετική σύμβαση. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1329 για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «Αναθωρακίσεις  Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα». 

-  Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με αριθ. ΔΥΠΠ-1329 και την ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών: «Αναθωρακίσεις  Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα» στη μειοδότρια εταιρεία «ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 503.762,97, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1329 και την προσφορά της. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Καταγγελία μίσθωσης και απόδοση του ακινήτου επί της οδού Σολωμού 10 στο Χαλάνδρι Αττικής.
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταγγελία μίσθωσης και την απόδοση στους ιδιοκτήτες του, ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Σολωμού 10 στο Χαλάνδρι Αττικής, συνολικής στεγασμένης επιφανείας 1.059 Μ2 μετά ακαλύπτου χώρου επιφανείας 315 Μ2, σύμφωνα με τον Νόμο, με την καταβολή αποζημίωσης εξ ενός μηνιαίου μισθώματος.  

---------------------------------------------------------------
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ