Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 16/14.11.2017

Σ.Δ. 16/14.11.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/14.11.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Καταγγελία μίσθωσης και απόδοση του ακινήτου επί της Πλατείας  Αγίας Παρασκευής και των οδών Δ. Βαρελά 3 & Θερμοπυλών 7 στις Αχαρνές Αττικής. 
 
Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταγγελία μίσθωσης και την απόδοση του ακινήτου που βρίσκεται επί της Πλατείας Αγίας Παρασκευής και των οδών Δ. Βαρελά 3 & Θερμοπυλών 7 στις Αχαρνές Αττικής, συνολικής στεγασμένης επιφανείας 919,00 Μ2, μετά του ακαλύπτου χώρου επί της οδού Δ. Βαρελά και των εννέα (9) υπαίθριων θέσεων στάθμευσης επί της Πλατείας Αγίας Παρασκευής, σύμφωνα με το Νόμο, χωρίς αποζημίωση. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1341 για την Παροχή Υπηρεσιών: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου».

-  Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1341 και την ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου», στην εταιρεία «ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.697.349,80 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης  ΔΥΠΠ-1341.

---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ