Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 14/19.9.2017

Σ.Δ. 14/19.9.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 14ης/19.9.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2015.020/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,1 x 106 m3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και διακίνηση 1,43 x 106 tn λιγνίτη από την περιοχή κοντά στο παλαιό Bunker Κομάνου προς τον εκσκαφέα Ε9 και προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου», με την εταιρεία «ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ».  

- Μείωση των συμβατικών ρυθμών και παράταση του χρόνου εκτέλεσης του έργου της πιο πάνω σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη μείωση κατά 65% των συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης του έργου της σύμβασης 2015.020/ΛΚΔΜ για το Γ’ & Δ’ τρίμηνο του 2016 καθώς και για το Α’ τρίμηνο του 2017 με αντίστοιχη χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά 168 ημέρες.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Πρόσθετη αδειοδότηση Πληροφοριακών Συστημάτων SAP. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 269 γγ’ του ν. 4412/2016, της πρόσθετης αδειοδότησης πληροφοριακών συστημάτων SAP, στον οίκο SAP Ελλάς Α.Ε, έναντι  συνολικού τιμήματος 4.753.712 €, που αναλύεται σε τίμημα προμήθειας λογισμικού 3.955.932 € και τίμημα συντήρησης λογισμικού 797.780 €, σε συνδυασμό με την εκ μέρους της SAP δωρεάν προσφοράς (συνολικής αξίας σε τιμές καταλόγου 2.158.550 €) και αποδοχή από τη ΔΕΗ των παρακάτω:
 
-  της προμήθειας Αδειών χρήσης του λογισμικού ΗΑΝΑ και συγκεκριμένα:

SAP S/4HANA Enterprise Management for ERP customers  
SAP HANA, RunTime edition Application & BW-installed base
SAP HANA, RunTime edition Application & BW-new/subsequent

- της παροχής αδειών χρήσης του νέου περιβάλλοντος SAP RE (Real Estate)
- της παροχής υπηρεσιών Active Embedded για 2 έτη, αρχής γενομένης από  01/2018, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α. Υποστήριξη εντός 4 ωρών των κρισίμων (προτεραιότητας 1) διεργασιών του SAP (SAP Premium Mission Critical Support)
β. Υποστήριξη από SAP Technical Quality Manager (TQM) - 100 ΑΗ
γ. Υποστήριξη από Engineering Architect (EA) - 10 ΑΗ.
δ. Υποστήριξη ’’SAP Support Services Αctive Global Support AGS’’ - 170 ΑΗ
ε. Υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης SAP Expertise on Demand (EoD) συνολικά 27 ΑΗ

--------------------------------------------------------------
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ