Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 11/18.7.2017

Σ.Δ. 11/18.7.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/18.7.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: - Μίσθωση του ακινήτου επί της Λεωφ. Θηβών 287 & Αγ. Βασιλείου στο Αιγάλεω Αττικής, για την κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης (ΔΥΣ) και 
- Λύση της υφιστάμενης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Πάππου 17 στο Περιστέρι Αττικής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε: 

1. Τη μίσθωση του ακινήτου επί της Λεωφ. Θηβών 287 & Αγ. Βασιλείου στο Αιγάλεω Αττικής, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», συνολικής μικτής επιφανείας 3.570,60 Μ2 (με επιπλέον στεγασμένες θέσεις στάθμευσης 219,60 Μ2, χωρίς τίμημα) με μηνιαίο μίσθωμα 11.000 Ευρώ, για την κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης της Επιχείρησης.

2. Την καταγγελία της υφιστάμενης μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Πάππου 17 στο Περιστέρι Αττικής και την απόδοσή του στην ιδιοκτήτρια εταιρεία «ΚΗΦΙΣΟΥΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Νόμο, με τρίμηνη προειδοποίηση και την καταβολή ενός μηνιαίου μισθώματος ποσού 6.500 Ευρώ ως αποζημίωση.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΣ/60024/12.5.2016 για την ανάδειξη εργολάβου, ο οποίος θα αναλάβει τον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων κτιρίων.

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΣ /60024/12.5.2016 και την ανάθεση του καθαρισμού των εσωτερικών χώρων κτιρίων στις εταιρείες «FACILITY EXPERTS Ι.Κ.Ε.» και «TASK J & P – ΑΒΑΞ Α.Ε. ». 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. SAP-6300010411/18.07.2016, με την Τράπεζα Πειραιώς, που αφορά την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και κατάθεσης των ημερήσιων εισπράξεων των εισπρακτικών κέντρων της ΔΕΗ Α.Ε.

- Τροποποίηση της πιο πάνω σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανανέωση της ισχύος της σύμβασης SAP-6300010411/18.07.2016, με την Τράπεζα Πειραιώς, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και κατάθεσης των ημερήσιων εισπράξεων εκ των 84 εισπρακτικών κέντρων, για ένα χρόνο ακόμη, ήτοι έως 16.07.2018, με το συνολικό συμβατικό τίμημα να αυξάνεται κατά 476.840 Ευρώ, ήτοι από 519.149,28 Ευρώ σε 995.989,28 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ