Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 8/26.05.2020

ΕΚΕΠ 8/26.05.2020


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/26.5.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Θέμα: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 1515 για την Παροχή Υπηρεσιών: «Μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), καθαρής ισχύος 15 MW, εγκατεστημένων στη Θήρα, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2020».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΥΠ 1515, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης, σύμφωνα με την παράγραφο 10.6.2 του Τεύχους 2 «Όροι και Οδηγίες». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602904 για την προμήθεια υλικών ενώσεων ιμάντων Τ/Δ για τις ανάγκες των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού ΔΥΠ-602904 για την προμήθεια υλικών ενώσεων ιμάντων Τ/Δ (σετ και χύδην) των Ορυχείων του ΛΚΔΜ, λόγω μη ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος και την εκ νέου προκήρυξή του με τροποποιημένους όρους. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ