Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 7/07.05.2020

ΕΚΕΠ 7/07.05.2020


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/7.5.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Θέμα: Σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης μεταξύ των εταιρειών «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.» για τη σύνδεση στο Σύστημα της Λιγνιτικής Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Μονάδα V) ισχύος 660 MWe στο Δήμο Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την υπογραφή του συνημμένου στην εισήγηση με αριθ. πρωτ. ΔΜΚΘ/3191/04.05.2020 Σχεδίου Σύμβασης Σύνδεσης στο Σύστημα, μεταξύ της εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», για τη σύνδεση στο Σύστημα της Λιγνιτικής Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (Μονάδα V) ισχύος 660 MWe στο Δήμο Εορδαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠ-6300017073 για την παροχή υπηρεσίας: «Ανακαίνιση μεταχειρισμένων σταθερών – κινητών πτερυγίων των Α/Σ Νο 11 & 12 ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων».
- Παράταση του χρόνου τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης εργασιών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της τμηματικής συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των ανταλλακτικών. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίου «ICE HAWK» για μεταφορά μαζούτ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη Χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «ICE HAWK» για τη μεταφορά μαζούτ στους νησιωτικούς Σταθμούς της Επιχείρησης. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της πρακτόρευσης για τα χρονοναυλωμένα της δεξαμενόπλοια μεταφοράς μαζούτ, στο μειοδότη Οίκο του διαγωνισμού ΔΥΠ – 611026 «ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52620003/27.02.2020 για την εκποίηση άχρηστων υλικών.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠ 52620003/27.02.2020 και την ανάθεση της εκποίησης 10.000.000 κιλών scrap σιδήρου ταινιοδρομικού υλικού και εκσκαφέων, στην εταιρεία «ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ», έναντι συνολικής αναπροσαρμόσιμης αξίας 1.918.000 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση 2213113 και Συμπλήρωμα Νο1: «Διαμόρφωση Καταστήματος Πωλήσεων στο Κτίριο ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. επί των οδών Αγ. Κωνσταντίνου και Γερανίου».
- Υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού της ως άνω Σύμβασης και επιπλέον παράταση προθεσμίας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη νέα υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού κατά 42.198,44 Ευρώ και επιπλέον προθεσμία 40 εργάσιμων ημερών της Σύμβασης 2213113/Συμπλήρωμα Νο1 για την κατασκευή του έργου: «Διαμόρφωση Καταστήματος Πωλήσεων στο Κτίριο ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. επί των οδών Αγ. Κωνσταντίνου και Γερανίου». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ