Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 6/14.04.2020

ΕΚΕΠ 6/14.04.2020


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/14.4.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Θέμα: Διαδικασία Διαπραγματεύσεων, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, για την προμήθεια προστατευτικών μασκών τύπου FFP2.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας προστατευτικών μασκών τύπου FFP2, στον οίκο «RAMMA DENTAL A.E.». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Αερομεταφορά Υγειονομικού Υλικού από την Εταιρεία Golden Cargo A.E.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της αερομεταφοράς του χορηγηθέντος, στην Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) μέσω του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), υγειονομικού εξοπλισμού στην εταιρεία «Golden Cargo A.E.» 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ και ντίζελ για το χρονικό διάστημα από 16.04.2020 – 15.07.2020.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη συνέχιση της διαδικασίας εφοδιασμού των χρονοναυλωμένων της δεξαμενοπλοίων με καύσιμα ναυτιλίας, μέσω απλουστευμένης διαγωνιστικής διαδικασίας, για το χρονικό διάστημα 16.4.2020 – 15.07.2020. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση ΔΥΠ-6100032016 για την προμήθεια ανταλλακτικών Α/Σ Νο 11 και Νο 12 κατασκευής ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων.
- Παράταση του χρόνου τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης εργασιών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της τμηματικής συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των ανταλλακτικών. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Έγκριση του επικαιροποιημένου Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ και του Κόστους Παροπλισμού μονάδων παραγωγής και ορυχείων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε: 
1. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ περιόδου 2020-2025 καθώς και
2. Την έγκριση του Κόστους Παροπλισμού μονάδων παραγωγής και ορυχείων 

                                                                                --------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ