Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 5/31.03.2020

ΕΚΕΠ 5/31.03.2020


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/31.3.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Θέμα: Σύμβαση ΔΥΠΠ-1310602 για το έργο: «Ανακαίνιση – Ανακατασκευή Δεξαμενών Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων (ΔΑΚ) Νο 4 και Νο 6 ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου», με την εταιρεία «ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε.».
- Παράταση του χρόνου τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών και επαύξηση του συμβατικού τιμήματος.


Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της τμηματικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της ανακατασκευής της Δεξαμενής Μαζούτ 4 κατά 118 ημερολογιακές ημέρες και την αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά 410.615,87 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2017.008/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,5 x 106 τόνων λιγνίτη στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου» με την εταιρεία «ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ ΙΜΕ».
- Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος και χρονική παράταση.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού τιμήματος έως 50% ή έως ποσού 2.292.500 Ευρώ της Σύμβασης 2017.008/ΛΚΔΜ και τη χρονική παράταση μέχρις απορροφήσεως του συνολικού επαυξημένου συμβατικού της κονδυλίου. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ