Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 18/18.12.2019

ΕΚΕΠ 18/18.12.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/18.12.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-611941/2019 για την προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων  από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ και ντίζελ.    

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση στον οίκο «AEGEAN OIL S.A.» της προμήθειας καυσίμων ναυτιλίας (bunkers) για την κάλυψη των αναγκών των  χρονοναυλωμένων  από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ για το χρονικό διάστημα 16.12.2019 -15.03.2020 ± 15 ημέρες.       

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1446 για την Παροχή Υπηρεσιών: «Ανακαίνιση & αναγέννηση κύριων ανταλλακτικών Αεριοστροβίλου GT13E2» του ΑΗΣ Κομοτηνής.

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ΔΥΠ-1446 «Ανακαίνιση & αναγέννηση κύριων ανταλλακτικών Αεριοστροβίλου GT13E2» για τις εργασίες στο τμήμα Στροβίλου στην εταιρεία «ETHOS ENERGY GmbH», με συνολικό προσφερόμενο τίμημα 513.218,46 Ευρώ και για τις εργασίες στο τμήμα Θαλάμου Καύσης στην εταιρεία «EXPO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» με την τεχνική στήριξη της «GE GLOBAL SERVICES GmbH» και συνολικό προσφερόμενο τίμημα 370.314,63 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠ-1446.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2019.004/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,8 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων  & λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του κόμβου  και της βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς». 

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,8 × 106 Μ3 στ. υπερκειμένων & λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του κόμβου & της βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια κοινοπραξία «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2019.004 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε. - ΚΥΒΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 2.689.960 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ