Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 16/1.11.2019

ΕΚΕΠ 16/1.11.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/1.11.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    


Θέμα: Αλλαγή ονόματος και σημαίας του χρονοναυλωμένου δεξαμενοπλοίου «FORTH FISHER».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε  την αποδοχή της αλλαγής του ονόματος του χρονοναυλωμένου  δεξαμενοπλοίου της «FORTH FISHER» σε «LEFTERIS» και της σημαίας του από Βρετανική σε Κυπριακή. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΜΚΘ – 11 14 5101 για την εκτέλεση του Έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ», με την εταιρεία «ELINCO A.E.».

- Αποζημίωση Αναδόχου για πρόσθετες εργασίες.

- Παράταση συνολικής προθεσμίας πέρατος του πιο πάνω Έργου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε αναφορικά με τη Σύμβαση ΔΜΚΘ – 11 14 5101 την έκδοση Συμπληρώματος που θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις της Σύμβασης.  

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά των εργαζομένων (τακτικών ή εκτάκτων) και των συνταξιούχων της «ΔΕΗ Α.Ε.» και της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», ενόψει των Χριστουγέννων του 2019.

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε πρόγραμμα παροχής δώρων για τα παιδιά των εργαζομένων (τακτικών ή εκτάκτων) και των συνταξιούχων της ΔΕΗ Α.Ε. (σε πανελλαδικό επίπεδο), ενόψει των Χριστουγέννων 2019.

---------------------------------------------------------------

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ