Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Δημοσιεύσεις Απαλλοτριώσεων

Δημοσιεύσεις ΑπαλλοτριώσεωνΠρακτικά Αναβολής προσωρινής τιμής μονάδος, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης για τις απαλλοτριώσεις Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης (αρχείo pdf - 1 ) (αρχείo pdf - 2

Αίτηση καθορισμού για την οριστική τιμή μονάδος, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας για την απαλλοτρίωση ΟΔΠΚ2 (Αίτηση ΚΟΤΜΑ ΟΔΠΚ2) (Πράξη 52/2020 του Προέδρου Εφετών του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας – ΟΔΠΚ2)


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ