Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΒΟΚ που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο

ΒΟΚ που υπάγονται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο
Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Aγησιλάου 56-58

τηλ.: 210 3355135
fax : 2103355340 
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Χαλκοκονδύλη 28
ΑΘΗΝΑ 104 32
Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών ανακοινώνει τους παρακάτω Διαγωνισμούς :Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Χαλκοκονδύλη 32
ΑΘΗΝΑ 104 32

Τηλ. 210 5237129
FAX : 210 5234379
e-mail: info@dei.com.gr


Η Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας ανακοινώνει τους παρακάτω Διαγωνισμούς :


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΕΣΕ 17009
Κατασκευή περιπτέρου 82ης ΔΕΘ28/06/2017 09:30  1. Πρόσκληση

2. Όροι και οδηγίες

3. Περιγραφή υπηρεσίας

4. Σύμβαση

5. Χώρος 1

6. Χώρος 2

7. Χώρος 3

8. Υποδείγματα
ΔΕΣΕ 17006/24.03.2017
Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών Καλλιτεχνικού Διευθυντή Χορωδίας ΔΕΗ - ΔΕΔΔΗΕ10/04/2017 09:30Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας (ΔΕΣΕ), Χαλκοκονδύλη 32, 104 32 Αθήνα, 6ος όροφος γραφείο 603ΔΕΣΕ – Χαλκοκονδύλη 32, Αθήνα – τηλ. 210 5234556Διακήρυξη ΔΕΣΕ 17006/24.03.2017


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ