Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 611653
Εξεύρεση γραφείου επιθεώρησης (“supercargo”) μεταφοράς diesel με τα χρονοναυλωμένα από αυτήν δεξαμενόπλοια, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Cosmo-One.26/01/2017 09:00 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΠροκειμένου να λάβουν οι συμμετέχοντες πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Cosmo-One παρακαλούμε όπως απευθυνθούν: Στον κ. Χ. Καρακασίδη (τηλ.: 210-2723810 / κιν.: 6972217135) Στο Cosmo-One Helpdesk (τηλ.: 210-2723810) Η ηλεκτρονική διαδικασία θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο. Η πλατφόρμα θα ανοίξει για την υποβολή των προσφορών στις 26.01.2017 και ώρα 09:00 και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 17:00 της ιδίας ημέρας. http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 615701
Συντήρηση–επισκευή των υπερπληρωτών   ΜΑΝ ΝΑ57 ΤΜ9 019 των Μονάδων  PIELSTICK του ΑΗΣ Ρόδου27/01/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  10432 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων της ανωτέρω Διεύθυνσης (2ος όροφος Γρ.208)Ι.Καρολεμέας  Τηλ.210 5270829http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51716087
Προμήθεια θυριδωτών φακέλων αποστολής λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος CA FAKE/200703/02/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα.Γραφείο αποσφραγίσεων 2ος όροφος.Πληροφορίες παρέχονται από τον κ. Π. Καλημέρη με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στην διεύθυνση p.kalimeris@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5270902) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5225166). http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
DYP 611647
Supply of Clean Petroleum Products to PPC for Year 2017.    Electronic platform closing times as provided for in the Invitation for Tenders. For registration to the Electronic platform of Cosmo-One please contact: ·             Mr. Christos Karakasidis, Tel.: +30-210-2723810 / Mob.: +30-6972217135. ·             The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.   For further information on the Tender please contact: ·             Mr. George Goulas (PPC), Tel.: +30-210-5270815 / Mob.: +30-6970006289 Mr. Ioannis Mavroeidis (PPC), Tel.: +30-210-5270942 / Mob.:+30-6970006153http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
DYP 611646
Supply of Low Sulfur Heavy Fuel Oil to PPC for Year 2017 The tender shall take place through the electronic platform of Cosmo-One.Electronic platform closing times as provided for in the Invitation for Tenders. For registration to the Electronic platform of Cosmo-One please contact: ·             Mr. Christos Karakasidis, Tel.: +30-210-2723810 / Mob.: +30-6972217135. ·             The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.   For further information on the Tender please contact: ·             Mr. George Goulas (PPC), Tel.: +30-210-5270815 / Mob.: +30-6970006289 Mr. Ioannis Mavroeidis (PPC), Tel.: +30-210-5270942 / Mob.:+30-6970006153http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602605

Συμπλήρωμα Νο 5
Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε31/01/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)Α.Ντούφας Τηλ2105270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52016049

Συμπλήρωμα Νο 8
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) ίδιων καινούργιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με κινητήρες Ντήζελ 4χρονους ή 2χρονους ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel /Diesel and Gas)07/02/2017 12:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ) Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα .Γραφείο αποσφραγίσεων 208Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Ν. Μάρκου, Γ. Τραϊφόρου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις N.Markou@dei.com.gr και G.Traiforou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824 / 210 5270835) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51816035

Συμπλήρωμα Νο 9
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ δυο (2) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 10 έως 12 MW το καθένα, με κινητήρες ντήζελ 2χρονουςή 4χρόνους, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel/Diesel and Gas), συνολικού προϋπολογισμού, με τιμές ανά εγκατεστημένο kW, 900 € για Η/Ζ με 4χρονους κινητήρες και 1.050 € ανά εγκατεστημένο kW για Η/Ζ με 2χρονους κινητήρες07/02/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ) Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους  Ν. ΜΑΡΚΟΥ, και Α. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και a.tsiligiani@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824 / 210 5270837) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ