Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 52216064
Παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση επιπέδου 24.000 ωρών των Μονάδων Νο 4 και Νο 5 και συντήρηση  επιπέδου 6.000 ωρών της Μονάδος Νο 3  των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου»  21/12/2016 09:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα.Γραφείο αποσφραγίσεων 208 2ος όροφοςΠληροφορίες παρέχονται από τις κ. Ε. Βασιλοπούλου και Ν. Μάρκου  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Vasilopoulou@dei.com.gr και N.Markou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210-5270924 και 210-5270824) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5225166).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52016065
Προμήθεια Ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου 10/01/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα.Γραφείο αποσφραγίσεων 208 - 2ος όροφοςΠληροφορίες παρέχονται από τις κ. Γ. Τραϊφόρου και Α. Τσιλιγιάννη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr και A.Tsiligiani@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210-5270835 και 210-5270837) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5225166). http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52616080
Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών καυσίμου μονάδων diesel του ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ16/12/2016 11:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Α. Γιαννοπούλου.Τηλ :  210-5270800http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52116085

Συμπλήρωμα Νο 1
Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τη διάθεση τμημάτων χαρτοφυλακίου πελατών ΔΕΗ Α.Ε23/12/2016 9:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55.Γραφείο αποσφραγίσεων 208 - 2ος όροφοςΠληροφορίες παρέχονται από την κα  Α. Τσονοπούλου & την κα Ν. Μάρκου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  a.tsonopoulou@dei.com.gr & n.markou@dei.com.gr ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166). http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
DYP 611647
Supply of Clean Petroleum Products to PPC for Year 2017.    Electronic platform closing times as provided for in the Invitation for Tenders. For registration to the Electronic platform of Cosmo-One please contact: ·             Mr. Christos Karakasidis, Tel.: +30-210-2723810 / Mob.: +30-6972217135. ·             The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.   For further information on the Tender please contact: ·             Mr. George Goulas (PPC), Tel.: +30-210-5270815 / Mob.: +30-6970006289 Mr. Ioannis Mavroeidis (PPC), Tel.: +30-210-5270942 / Mob.:+30-6970006153http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
DYP 611646
Supply of Low Sulfur Heavy Fuel Oil to PPC for Year 2017 The tender shall take place through the electronic platform of Cosmo-One.Electronic platform closing times as provided for in the Invitation for Tenders. For registration to the Electronic platform of Cosmo-One please contact: ·             Mr. Christos Karakasidis, Tel.: +30-210-2723810 / Mob.: +30-6972217135. ·             The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.   For further information on the Tender please contact: ·             Mr. George Goulas (PPC), Tel.: +30-210-5270815 / Mob.: +30-6970006289 Mr. Ioannis Mavroeidis (PPC), Tel.: +30-210-5270942 / Mob.:+30-6970006153http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52016066

Συμπλήρωμα Νο 2
Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε12/12/2016 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Γ.Τραιφόρου Τηλ.210 5270835http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602605

Συμπλήρωμα Νο 4
Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε21/12/2016 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)Α.Ντούφας Τηλ2105270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52016049

Συμπλήρωμα Νο 7
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) ίδιων καινούργιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με κινητήρες Ντήζελ 4χρονους ή 2χρονους ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel /Diesel and Gas)17/01/2017 12:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ) Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα .Γραφείο αποσφραγίσεων 208Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Ν. Μάρκου, Γ. Τραϊφόρου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις N.Markou@dei.com.gr και G.Traiforou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824 / 210 5270835) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51816035

Συμπλήρωμα Νο 6
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ δυο (2) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 10 έως 12 MW το καθένα, με κινητήρες ντήζελ 2χρονουςή 4χρόνους, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel/Diesel and Gas), συνολικού προϋπολογισμού, με τιμές ανά εγκατεστημένο kW, 900 € για Η/Ζ με 4χρονους κινητήρες και 1.050 € ανά εγκατεστημένο kW για Η/Ζ με 2χρονους κινητήρες12/12/2016 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ) Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους  Ν. ΜΑΡΚΟΥ, και Α. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και a.tsiligiani@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824 / 210 5270837) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΣ/60114
Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού.20/12/2016 11:00Καποδιστρίου 27, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 204.Α. Σιαμπάνης, τηλ : 2105292352.Διακήρυξη ΔΥΣ/60114


Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΚΔΕΠ-1200034595

Συμπλήρωμα Νο 1
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών15/12/2016 10:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα ΠαλλήνηςM. Αργεντέλλη τηλ.: 210 6601797 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1200034595.pdf
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1200034595.pdf
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1 ΚΔΕΠ-1200034595.pdf


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ

IPTO 12-7-2016


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ