Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 51717050
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές 26/06/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Ν. Μάρκου και Α. Τσονοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και  a.tsonopoulou@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 5270824/210 5270927) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602701
Προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων ταινιοδρόμων από ελαστομερή πολυουρεθάνη07/07/2017 11:30 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου   Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601703
Προμήθεια ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΩΝ04/07/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου   Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601702
Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων (ερπυστριοφόρα και ελαστιχοφόρα)27/06/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 615706
Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδων τύπου Wartsila 12&18 V32 LN για τους ΑΣΠ Θήρας και Λήμνου22/06/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  10432 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων(2ος όροφος Γρ.208) Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5270829http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52017026
Προμήθεια ανταλλακτικών και ανακατασκευή πτερυγίων για δύο Α/Σ GE (ALSTOM) τύπου GT8B και GT8BC του ΑΗΣ Χανίων19/06/2017 11:30Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα .Γραφείο αποσφραγίσεων 208 Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Γ. Τραϊφόρου και Α. Τσιλιγιάννη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr και A.Tsiligiani@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210-5270835 και 210-5270837) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5225166). http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 611713
SUPPLY OF 500.000 METRIC TONS OF LIGNITE AT NCV OF 2100 kcal/kg TO PPC’s POWER PLANTS IN WESTERN MACEDONIA12/05/2017 17:00 The tender shall take place through the electronic platform of Cosmo-One. For registration to the platform please contact  the Cosmo-One Helpdesk. The electronic platform shall be open for the submission of Documentation pertaining to Stage 1a of the tender from Tuesday, 02.05.2017, 09:00 a.m. Athens local time (GMT+2) to Friday, 05.05.2017, 17:00 Athens local time (GMT+2).   For further information, please contact:   ·        Mrs Eleni Gypari, Tel. : +30-210-5270883   ·        Mr Stelios Chalios, Tel : +30-210-5270929 ·             Mr. Christos Karakasidis, Tel.: +30-210-2723810 / Mob.: +30-6972217135. ·             The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 600701

Συμπλήρωμα Νο 2
Προμήθεια φορτηγού οχήματος 8Χ6 γερανοφόρου με κιβωτάμαξα28/06/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (γρ.208)E.Mατιάτου  Τηλ.2105270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1

ΔΥΠ 602605

Συμπλήρωμα Νο 9
Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε29/05/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)Α.Ντούφας Τηλ2105270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΣ/2217001
Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών ενός σταδίου για το έργο: "Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Συγκροτήματος Κτιρίων Διοίκησης και Κεντρικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. στο Ν. Φάληρο Δήμου Πειραιά, Υ.Σ.Ο.Φ  Ο.Τ 25 & Α.Η.Σ  Ο.Τ.28".02/11/2017 16:00Καποδιστρίου 27, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 204.Ν. Παπανικολάου, τηλ:2105239519 e-mail: n.papanikolaou@dei.com. gr

1. Αναλυτική Διακήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

2. Περιληπτική Διακήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού

3. Τεύχος Δεδομένων & Στοιχείων

4. Αίτηση Συμμετοχής

5. Παράρτημα Φωτογραφικού Υλικού

6. Παράρτημα Χαρτών - Σχεδίων

7. Υπόδειγμα Πινακίδων - Υπόβαθρο εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή.

8. Παράρτημα Νόμων για το Ο.Τ. 28 Ν. Φαλήρου

Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΚΔΕΠ-1200041347
Προμήθεια αυτόματης συσκευής μέτρησης διεπιφανειακής τάσης (Λαδιού – Νερού)15/06/2017 10:30 Μ. Αργεντέλλη- Μ. Πρίνου ΤΗΛ.: 210  6601797 - 210  66018191200041347 - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΤΕΧ.pdf


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


SAFEDAY-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ