Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 600605

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών   μηχανημάτων VOLVO και με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο Μεσοσταθμικό Ποσοστό Έκπτωσης (Μ.Π.Ε.) επί του τελευταίου σε ισχύ διεθνή τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών του Οίκου VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT24/10/2016 10.00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208A.Παπαθανασίου   Τηλ.210 5270889http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602605

Συμπλήρωμα Νο 2
Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε24/10/2016 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)Α.Ντούφας Τηλ2105270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51716062

Συμπλήρωμα Νο 2
Παροχή Υπηρεσιών: «Μετάκληση ξένων τεχνικών για επίβλεψη Level II και επισκευή Gas Collector του Α/Σ τύπου Siemens SGT500 του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων»29/09/2016 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ν.Μάρκου Τηλ.2105270824http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 536-16-Δ-00001

Συμπλήρωμα Νο 2
Προμήθεια Κεφαλών κυλίνδρου GMT (1 ΕΙΔOΣ, 20 ΤΕΜ) για τις  συντηρήσεις και επισκευές των Μονάδων GMT  A420 που λειτουργούν στους  ΑΣΠ,  Λέσβου, Σύρου, Πάρου, Χίου και Καλύμνου17/10/2016 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Ηλεκτρονικός ΔιαγωνισμόςΙ.Καρολεμέας  Τηλ.210 5270829http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52016049

Συμπλήρωμα Νο 3
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) ίδιων καινούργιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με κινητήρες Ντήζελ 4χρονους ή 2χρονους ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel /Diesel and Gas)19/10/2016 13:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ) Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα .Γραφείο αποσφραγίσεων 208Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Ν. Μάρκου, Γ. Τραϊφόρου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις N.Markou@dei.com.gr και G.Traiforou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824 / 210 5270835) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51816035

Συμπλήρωμα Νο 3
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ δυο (2) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 10 έως 12 MW το καθένα, με κινητήρες ντήζελ 2χρονουςή 4χρόνους, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel/Diesel and Gas), συνολικού προϋπολογισμού, με τιμές ανά εγκατεστημένο kW, 900 € για Η/Ζ με 4χρονους κινητήρες και 1.050 € ανά εγκατεστημένο kW για Η/Ζ με 2χρονους κινητήρες19/10/2016 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ) Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους  Ν. ΜΑΡΚΟΥ, και Α. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και a.tsiligiani@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824 / 210 5270837) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52016036

Συμπλήρωμα Νο 6
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Σταθμού Μέτρησης της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ΣΜΠΑ) στον οικισμό Κατταβιάς της Νότιας Ρόδου, με τα σχετικά αναλώσιμα και ανταλλακτικά & Αντικατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών Αναλυτών Μέτρησης Ποιότητας Ατμόσφαιρας (ΝΟ2/ΝΟx) στον ΑΗΣ Χανίων, με τα σχετικά αναλώσιμα και ανταλλακτικά 02/11/2016 11:15
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Γ.Τραιφόρου Τηλ.210 5270835http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602601

Συμπλήρωμα Νο 7
Προμήθεια χυτών υλικών (ράουλα, σάγματα, και οδόντες) εκσκαφέων και αποθετών των Ορυχείων των Λιγνιτικών Κέντρων Δυτικής Μακεδονίας07/10/2016 13:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)Α.Ντούφας Τηλ.210 5270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΣ/2216404
Συντήρηση Ανελκυστήρων Κτιρίων ΔΕΗ ΑΕ12/10/2016 10:00ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 5ος όροφος γραφ. 511-512 (αίθουσα Δημοπρασιών)Ε. Νικολάου, τηλ.: 21052926131. Πρόσκληση

2. Όροι & Οδηγίες Διαγωνισμού

3. Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Πίνακες

5. Τιμολόγιο Προσφοράς

6. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς

7. Ασφαλίσεις

8. ΥποδείγματαΚέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΚΔΕΠ-1200033913
Προµήθεια τράπεζας δοκιμών τεχνητών γηράνσεων11/10/2016 10:30Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου, αριθ. 9, πόλη Κάντζα - ΠαλλήνηςΜ. Αργεντέλλη- Μ. Πρίνου 210  6601797 - 210  66018191200033913.pdf


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ