Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών




Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 52617034
Εκποίηση άχρηστων υλικών11/04/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ι.Ζουμάς  Τηλ.2105270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 600701
Προμήθεια φορτηγού οχήματος 8Χ6 γερανοφόρου με κιβωτάμαξα03/05/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (γρ.208)Α.Παπαθανασίου  Τηλ.2105270889http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1

ΔΥΠ 51917023
Προμήθεια νέου επενδύτη ισχυρού ψύχους (4.000 τεμάχια)25/04/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα.Γραφείο 208. Πληροφορίες παρέχονται από την κα Αθ. Τσιλιγιάννη και την κα Β. Αντωνοπούλου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση a.tsiligiani@dei.com.gr και τηλεφωνικά (+30 210 5270837) και (+30 210 5270840) ή με τηλεμοιτυπία (+30 2105225166 και +30 2105232597http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1

ΔΥΠ 52617009
Παροχή Υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους ΑΗΣ Ρόδου και ΑΗΣ ΧανίωνΠαροχή Υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους ΑΗΣ Ρόδου και ΑΗΣ Χανίων25/04/2017 13:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα.Γραφείο 208 -2ος όροφος. Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από την κα  Α. Γιαννοπούλου & την κα Ν. Μάρκου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, al.giannopoulou@dei.com.gr.& n.markou@dei.com.gr ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601701
Προμήθεια υλικών σύνδεσης σιδηροτροχιών24/04/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 611703
Προμήθεια πέντε (5) ειδών ελαιολιπαντικών αργόστροφων και μεσόστροφων θαλασσίων μηχανών diesel,11/04/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 - 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Π.Καραχάλιος Τηλ.210 5270818http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51917021
Προμήθεια υποδημάτων ασφαλείας (9.000 ζεύγη)07/04/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα Γραφείο αποσφραγίσεων 208 - 2ος όροφοςΠληροφορίες παρέχονται από την κα Αθ.Τσιλιγιάννη και την κα Α.Φιλίππου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις  A.Tsiligiani@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 5270837) και Al.Filippou@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 5270834) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166 & +30 210 5232597http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617004

Συμπλήρωμα Νο 3
Εκποίηση άχρηστων υλικών29/03/2017 13:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602605

Συμπλήρωμα Νο 7
Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε31/03/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)Α.Ντούφας Τηλ2105270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΠΛΡ-5752170001
    Η ΔΕΗ ΑΕ/Διεύθυνση Πληροφορικής προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Δικτύου E-net» 10/04/2017 11:30H ΔΕΗ ΑΕ/Διεύθυνση Πληροφορικής,  3ης Σεπτεμβρίου 107, 4ος όροφος, Γραφείο 403.Πληροφορίες παρέχονται από την κα Α. Καμηλαράκη και τον κ. Ν. Κιούση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.kamilaraki@dei.com.gr και N.Kiousis@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 8206513/210 8206530) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 8812489).Τα Τεύχη  της Διακήρυξης διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της  επίσημης ιστοσελίδας της ΔΕΗ ΑΕ http://www.dei.gr

Διακήρυξη -5752170001 (αρχείο pdf)


Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32



Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΣ/70009
Ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά αρχείων, ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων γραφείου και διαφόρων αντικειμένων, εντός  Λεκανοπεδίου Αττικής.06/04/2017 11:00Καποδιστρίου 27, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 204.Α. Σιαμπάνης, τηλ: 21052923521. Πρόσκληση

2. ΄Οροι & οδηγίες διαγωνισμού

3. Σχέδιο συμφωνητικού

4. Τεχνική περιγραφή

5. Εδικοί όροι

6. Γενικοί όροι

7. Τεύχος ασφαλίσεων

8.΄Εντυπο προσφοράς

9. Υποδείγματα
ΔΥΣ/70006
Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων.04/04/2017 11:00Καποδιστρίου 27, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 204.Α. Σιαμπάνης, τηλ: 21052923521. Πρόσκληση

2. Eιδικοί όροι διαγωνισμού

3. Γενικοί όροι διαγωνισμού

4. Γενικοί όροι σύμβασης

5. Έντυπο προσφοράς

6. Υποδείγματα

7. Τεχνική προδιαγραφή


Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Ερωτηματολόγιο για Ουσιώδη Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ