Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 51717022
Συντήρηση - επισκευή Ανταλλακτικών ABBVTR454A32 των Μονάδων SULZER του ΑΗΣ Ρόδου17/03/2017 11:00 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Α.Μυρωνάκη   Τηλ.2105270850http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 615703
Προμήθεια ενός (1) καινούριου  λεωφορείου  μεταφοράς   προσωπικού τουλάχιστον 18  θέσεων, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού14/03/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  10432 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων της ανωτέρω Διεύθυνσης (2ος όροφος Γρ.208Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5270829http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 618704
Mεταφορά χύμα ελαιολιπαντικών με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containerς από τους Νομούς Αττικής και Κορινθίας προς τους Ατμοηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής (ΑΣΠ) Κω & Σάμου και τον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής (ΤΣΠ) Ικαρίας07/03/2017 13:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων της ανωτέρω Διεύθυνσης (2ος όροφος - Γρ. 208)Γ.Μπραιμάκη   Τηλ.210 570903http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52517019
Προμήθεια Ανταλλακτικών σωλήνων λεβήτων” του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων08/03/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Α.Κούτσιου  Τηλ.210 5270925http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52117006
Προμήθεια της Τεχνολογίας CheckPoint Sandblast Zero-Day Protection συμπεριλαμβανομένης τριετούς δωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας  09/03/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Π.Καλημέρης Τηλ.210 5270902http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617016
Εκποίηση άχρηστων υλικών10/03/2017 13:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ι.Ζουμάς  Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617003
Προμήθεια ηλεκτρολυτικών κελιών του ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ07/03/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Α.Γιαννοπούλου  Τηλ.210 5270862http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51817007
Ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του ηλεκτρονικού εξοπλισμού πληροφορικής (Hardware) της ΔΕΗ Α.Ε01/03/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Α.Τσιλιγιάννη   Τηλ.210 5270837http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51917012
Προμήθεια Είκοσι συνθετικών μονωτήρων στήριξης 150KV υπαίθριου τύπου, του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων10/03/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208A.Φιλίππου Τηλ.210 5270834http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52217014
Προμήθεια υλικών -  ανταλλακτικών  αεριοστροβίλου Νο 3 Siemens SGT 600 του ΑΗΣ Ρόδου06/03/2017 10:15Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα.Γραφείο αποσφραγίσεων 208.Πληροφορίες παρέχονται από τις Ε. Βασιλοπούλου και Ν. Μάρκου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις e.vasilopoulou@dei.com.gr και n.markou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270924/ 210 5270824 ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617002
Eκποίηση άχρηστων υλικών24/02/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617004

Συμπλήρωμα Νο 1
Εκποίηση άχρηστων υλικών03/03/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602605

Συμπλήρωμα Νο 6
Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε02/03/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)Α.Ντούφας Τηλ2105270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51816035

Συμπλήρωμα Νο 10
Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’στον ΑΣΠ Λέσβου δυο (2) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 10 έως 12 MW το καθένα, με κινητήρες ντήζελ 2χρονουςή 4χρόνους, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel/Diesel and Gas), συνολικού προϋπολογισμού, με τιμές ανά εγκατεστημένο kW, 900 € για Η/Ζ με 4χρονους κινητήρες και 1.050 € ανά εγκατεστημένο kW για Η/Ζ με 2χρονους κινητήρες03/03/2017 13:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΗ Α.Ε. για κάθε θέμα σχετικό με το Διαγωνισμό είναι η Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ) Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τους  Ν. ΜΑΡΚΟΥ, και Α. ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και a.tsiligiani@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824 / 210 5270837) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΣ/1/2017
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για κάλυψη αποθηκευτικών αναγκών στην Αθήνα.23/03/2017 15:00ΔΕΗ  Α.Ε / ΔΥΣ / Καποδιστρίου 27, Τ.Κ  104 32 , Αθήνα / 2ος όροφος,γραφείο 204κα Ε.Μήτσου, τηλ. 210-5292235Διακήρυξη ΔΥΣ 1/2017
ΔΥΣ/70002
Προμήθεια καθισμάτων.14/03/2017 11:00Καποδιστρίου 27, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 204.Α. Σιαμπάνης, τηλ : 21052923521. Πρόσκληση 

2. Ειδικοί όροι διαγωνισμού

3. Γενικοί όροι διαγωνισμού

4. Γενικοί όροι σύμβασης

5. Έντυπο προσφοράς

6. Υποδείγματα

7. Τεχνικές προδιαγραφές
ΔΥΣ/70011
Ανάδειξη αναδόχου παροχής εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών.02/03/2017 11:00Καποδιστρίου 27, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 204.Α. Σιαμπάνης, τηλ : 21052923521. Πρόσκληση                             

2. Όροι και οδηγίες διαγωνισμού                          

3. Σχέδιο συμφωνητικού              

4. Τεχνική περιγραφή      

5. Έντυπο προσφοράς                           

6. Ειδικοί όροι                 

7. Σχέδιο σύμβασης εμπιστευτικότητας         

8. Γενικοί όροι               

9. Υποδείγματα
ΔΥΣ/2217401
Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων (CCTV, Συναγερμοί) σε εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε.01/03/2017 10:00ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 5ος όροφος, γραφ. 511-512 (αίθουσα δημοπρασιών)Ε. Νικολάου, τηλ: 21052926131. Πρόσκληση

2. Όροι και οδηγίες διαγωνισμού

3. Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τιμολόγιο Προσφοράς

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ)

5.1.Πίνακας Α' συνημμένος στην Ε.Σ.Υ.

6. Ασφαλίσεις

7. Υποδείγματα


Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ