Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών




Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 522-17-Δ-00001
Συντήρηση επιπέδου 6.000 ωρών των Μονάδων Νο 4 και Νο 5 και συντήρηση  επιπέδου 24.000 ωρών της Μονάδος Νο 3  των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου04/01/2018 10:15 Διαδικασία με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sapwasrmprd.dei.gr/irj/portalΠληροφορίες παρέχονται από τις κ. Ε. Βασιλοπούλου και κ. Ν. Μάρκου  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις E.Vasilopoulou@dei.com.gr και N.Markou@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210-5270924 και 210-5270824) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5225166). http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1

ΔΥΠ 517-17-Δ-00002
Aνάδειξη μειοδότη για την υλοποίηση έργου ενιαίας πλατφόρμας διαχείρισης ηλεκτρονικών υπογραφών και προηγμένων υπηρεσιών τους08/01/2018 10:15 Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων ΔΕΗ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://sapwasrmprd.dei.gr/irj/portal εφεξής Σύστημα ή Σύστημα SRM ΔΕΗΠληροφορίες παρέχονται για το εμπορικό τμήμα από τους Ν. Μάρκου και Eι. Σαρρή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και  ei.sarri@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 5270824/ 210 5270861) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5232597) και για το τεχνικό τμήμα στη διεύθυνση g.giannouzakou@dei.com.gr.http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 615711
Παροχή υπηρεσιών Φορέα Πιστοποίησης για την επαναξιολόγηση, κατά ISO 14001:2015, των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Σταθμών Παραγωγής της ΔΕΗ30/11/2017 13:00 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο 208, 2ος όροφοςI.Bενιζέλος Τηλ.210 5270826http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617075

Συμπλήρωμα Νο 1
Eκποίηση άχρηστων υλικών28/11/2017 10:15
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617073
Παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης στερεών επικίνδυνων αποβλήτων από τους ΑΗΣ Λαυρίου, Αλιβερίου, Ρόδου, Λινοπεραμάτων, Αθερινόλακκου και Χανίων’19/12/2017 10:15 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 ΑθήναI.Ζουμάς Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 523-17-Δ-00002

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια Πυροσβεστήρων.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 15/12/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 ΑθήναΠ,Καλημέρης Τηλ.210 5270902http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 517-17-Δ-00001
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης.HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 27/11/2017 10:15 Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 ΑθήναE.Σαρρή Τηλ.2105270861http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52117080

Συμπλήρωμα Νο 1
Μίσθωση του εγκατεστημένου Αστικού Δικτύου Οπτικών Ινών της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (dark fiber)30/11/2017 10:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ν. Μάρκου, email N.Markou@dei.com.gr, τηλ. +30 210 5270824, φαξ +30 210 5225166. Για τεχνικά θέματα : Ε. Φουρναράκης, email E.Fournarakis@deddie.gr, τηλ. +30 210 9090815, φαξ +30 210 9090862.http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ-601712
Προμήθεια  φρέσκου αγελαδινού γάλακτος πλήρους (3,5% λιπαρά), παστεριωμένου , ομογενοποιημένου  σε χάρτινη συσκευασία καθαρού περιεχομένου ½ λίτρου για τα Ορυχεία της Διεύθυνσης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) στην Πτολεμαϊδα και τους Ατμοηλεκτρικούς σταθμούς (ΑΗΣ) της περιοχής Κοζάνης –Πτολεμαίδας -Φλώρινας04/12/2017 11:00Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 208 , οδός Στουρνάρη , αρ. 55 όροφος 2οςΠληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ /ΔΥΠ (κ.Ε.Ματιάτου) τηλ. 210 5270805Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στην διεύθυνση: 
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ-601711
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ του οίκου κατασκευής CUMMINS για όλους τους κινητήρες CUMMINS  που διαθέτει  σήμερα η ΔΕΗ ΑΕ ή θα προμηθευτεί την επόμενη τριετία01/12/2017 11:15Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 208 , οδός Στουρνάρη , αρ. 55 όροφος 2οςΠληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ /ΔΥΠ (κ.Ε.Ματιάτου) τηλ. 210 5270805Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στην διεύθυνση:
 http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52217075

Συμπλήρωμα Νο 1
Eπιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Συντηρήσεις  επιπέδου 3.000 και 6.000 ωρών των Μονάδων Diesel No 1 & Νο 2 κατασκευής Η. CEGIELSKI – SULZER 9 RTA F 58 του ΑΗΣ Ρόδου»05/12/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών  (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Βασιλοπούλου  Τηλ.210 5270924http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ-601709

Συμπλήρωμα Νο 1
Διάφορα ελαστικά επίσωτρα για τα μηχανήματα και οχήματα των ορυχείων27/11/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 208 , οδός Στουρνάρη , αρ. 55 όροφος 2οςΠληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ /ΔΥΠ (κ.Ε.Ματιάτου) τηλ. 210 5270805Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης δημοσιεύεται στην διεύθυνση:  
http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ-602702

Συμπλήρωμα Νο 2
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΞΕΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ12/12/2017 11:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 208 , οδός Στουρνάρη , αρ. 55 όροφος 2οςΠληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ /ΔΥΠ (κ.Αν.Ντούφα) τηλ. 210 5270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601702

Συμπλήρωμα Νο 4
Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων (ερπυστριοφόρα και ελαστιχοφόρα)19/12/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :



Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32



Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :



Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΚΔΕΠ-1200046741
Προμήθεια αναλυτή διαλυμένων αερίων σε λάδια μετασχηματιστών14/12/2017 10:30Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα ΠαλλήνηςΜ. Αργεντέλλη  Τηλ.: 210 6601797 Μ. Πρίνου Τηλ.: 210 66018191200046741.pdf
ΚΔΕΠ-1200046430
Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών30/11/2017 10:30Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης, γραφείο 27Μ. Αργεντέλλη Τηλ.: 210 6601797 Μ. Πρίνου Τηλ.: 210 66018191 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf
2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf
3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.pdf
4 ΤΕΧΝΙΚΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.pdf
5 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
6 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.pdf
7 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.pdf
8 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.pdf
9 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ.pdf


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


H Μάχη της Ηλεκτρικής (2017)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.