Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ-602702
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΞΕΣΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΦΘΟΡΑ ΣΕ ΦΥΛΛΑ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ07/11/2017 11:00Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 208 , οδός Στουρνάρη , αρ. 55 όροφος 2οςΠληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ /ΔΥΠ (κ.Αν.Ντούφα) τηλ. 210 5270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ-601707

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια αυλάκων περιφοράς άνω δομής εκσκαφέων KRUPP (γνήσιων ή πλήρως εναλλάξιμων)29/09/2017 13:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 208 , οδός Στουρνάρη , αρ. 55 όροφος 2οςΠληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ /ΔΥΠ (κ.Ε.Μαιάτου) τηλ. 210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ-601705

Συμπλήρωμα Νο 1
Γνήσια ανταλλακτικά μηχανημάτων VOLVO για τον εξοπλισμό κατασκευής VOLVO τους ισοπεδωτές CHAMPION (νυν VOLVO) καθώς και τους οδοστρωτήρες INGERSOLL RAD SD-150(νυν VOLVO) που διαθέτει η ΔΕΗ26/09/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Η παραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γραφείο 208 , οδός Στουρνάρη , αρ. 55 όροφος 2οςΠληροφορίες σχετικά με τη Διακήρυξη, δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη ΔΕΗ /ΔΥΠ (κ.Ε.Μαιάτου) τηλ. 210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601708

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια, καδοτροχού μονού θαλάμου εκσκαφέων TAKRAF SRs 2000 03/10/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου  Τηλ.210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51817052

Συμπλήρωμα Νο 2
Προμήθεια διάφορων τύπων γαντιών εργασίας09/10/2017 10:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Α.Τσιλιγιάννη  Τηλ.210 5270837http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601704

Συμπλήρωμα Νο 2
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων LIEBHERR04/10/2017 10:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου Τηλ. 210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602701

Συμπλήρωμα Νο 3
Προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων ταινιοδρόμων από ελαστομερή πολυουρεθάνη20/10/2017 11:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου   Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601703

Συμπλήρωμα Νο 3
Προμήθεια ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΩΝ31/10/2017 10:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου   Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601702

Συμπλήρωμα Νο 3
Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων (ερπυστριοφόρα και ελαστιχοφόρα)15/11/2017 11:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΣ/2217106
Εργασίες Συντήρησης και Εσωτερικών Διαρρυθμίσεων των Κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.11/10/2017 10:00ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 5ος όροφος, γραφ. 511-512 (Αίθουσα Δημοπρασιών)Ε. Νικολάου, τηλ: 21052926131. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού

3. Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Ειδικοί Όροι

5. Γενικοί Όροι

6. Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδ. εργασιών

7. Τιμολόγιο Προσφοράς

8. Πίνακας Προτεινομένων Υλικών

9. Προμέτρηση - Προϋπολογισμός Προσφοράς

10. Τεχνική Περιγραφή

11. Ασφαλίσεις

12. Υποδείγματα

13. Σκαριφήματα (1 & 2)


Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΚΔΕΠ-1200043510

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια συστήματος μερικών εκκενώσεων28/09/2017 10:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων, οδός Λεονταρίου 9, Κάντζα ΠαλλήνηςΜ. Αργεντέλλη - Μ. Πρίνου Τηλ.: 210 6601797 - 210 66018191200043510.pdf
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 1200043510.pdf


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.