Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 52617024
Eκποίηση άχρηστων υλικών17/05/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617038
Eκποίηση άχρηστων υλικών11/05/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 611713
SUPPLY OF 500.000 METRIC TONS OF LIGNITE AT NCV OF 2100 kcal/kg TO PPC’s POWER PLANTS IN WESTERN MACEDONIA05/05/2017 17:00 The tender shall take place through the electronic platform of Cosmo-One. For registration to the platform please contact  the Cosmo-One Helpdesk. The electronic platform shall be open for the submission of Documentation pertaining to Stage 1a of the tender from Tuesday, 02.05.2017, 09:00 a.m. Athens local time (GMT+2) to Friday, 05.05.2017, 17:00 Athens local time (GMT+2).   For further information, please contact:   ·        Mrs Eleni Gypari, Tel. : +30-210-5270883   ·        Mr Stelios Chalios, Tel : +30-210-5270929 ·             Mr. Christos Karakasidis, Tel.: +30-210-2723810 / Mob.: +30-6972217135. ·             The Cosmo-One Helpdesk, Tel.: +30-210-2723810.http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52117029

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια ηλεκτρονικών καρτών για τους Αεριοστρόβιλους Νο 2 (GE TM2500+) και Νο 4 (GE LM 2500+) του ΑΗΣ Ρόδου09/05/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Θ.Κεφαλίδης   Τηλ.2105270925http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1

ΔΥΠ 601701

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια υλικών σύνδεσης σιδηροτροχιών24/05/2017 10:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617004

Συμπλήρωμα Νο 4
Εκποίηση άχρηστων υλικών09/05/2017 12:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602605

Συμπλήρωμα Νο 9
Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε29/05/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)Α.Ντούφας Τηλ2105270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΠΛΡ-5752170002

Συμπλήρωμα Νο 1
Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών Τεχνικού Πληροφορικής στη Διεύθυνση Πληροφορικής08/05/2017 11:30
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Πληροφορικής,  3ης Σεπτεμβρίου 107, 4ος όροφος, Γραφείο 403Δ. Καραΐσκου Τηλ.: 210 8206507 d.karaiskou@dei.com.gr Ν. Κιούσης  Τηλ.: 210 8206530  N.Kiousis@dei.com.gr   FAX: 210 8812489Τα Τεύχη της Διακήρυξης θα διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΔΕΗ Α.Ε. http://www.dei.gr

Διακήρυξη -5752170002 (αρχείο pdf
)


Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΣ/2/2017
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστημάτος Πωλήσεων Σαλαμίνας.19/05/2017 15:00ΔΕΗ  Α.Ε / ΔΥΣ / Καποδιστρίου 27  Τ.Κ  104 32 Αθήνα/  2ος όροφος,γραφείο 204Ε.Μήτσου  τηλ. 210-5247553Διακήρυξη ΔΥΣ 2/2017


Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΚΔΕΠ-1200040502
Διακρίβωση μετρητικών οργάνων18/05/2017 10:30ΚΔΕΠ/ Λεονταρίου 9, Κάντζα/Παλλήνης, Γραφείο 27Μ. Αργεντέλλη 2106601797 Μ. Πρίνου 21066018191200040502 - ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ.pdf
KΔΕΠ-1200039975
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ09/05/2017 10:30ΚΔΕΠ/ Λεονταρίου 9, Κάντζα Παλλήνης, Γραφείο 27Μ.Αργεντέλλη 2106601797 Μ.Πρίνου 2106601819ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1200039975.pdf


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


SAFEDAY-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ