Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Γενική Διεύθυνση Υποστηρικτικών Λειτουργιών
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Στουρνάρη 55
Αθήνα 104 32

τηλ. : 210 5248611
FAX : 210 5232597, 5225166


Η Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών ανακοινώσει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΠ 52617057
Προμήθεια ανταλλακτικών υπερπληρωτών του ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ 13/07/2017 10:15Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Α.Γιαννοπούλου Τηλ.210 5270863http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51817047
Αναγόμωση, συντήρηση και επισκευή πυροσβεστικού εξοπλισμού11/07/2017 12:15Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Α.Μυρωνάκη  Τηλ.210 5270850http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 615707
Φύλαξη των εγκαταστάσεων των ΑΣΠ της ΔΠΑΝ ως κάτωθι: Περιοχή Δωδεκανήσου: AΣΠ, Κω, Καρπάθου και Καλύμνου Περιοχή Κυκλάδων: ΑΣΠ, Σύρου, Μήλου, Θήρας , Πάρου και Μυκόνου Περιοχή Β. Αιγαίου: ΑΣΠ, Χίου και Σάμου01/08/2017 12:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  10432 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ι.Βενιζέλος Τηλ.210 6270826http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617043
Eκποίηση άχρηστων υλικών30/06/2017 13:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270864http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52217053
Εταιρικές δημοσιεύσεις της ΔΕΗ ΑΕ στον ημερήσιο έντυπο τύπο πανελλαδικής κυκλοφορίας29/06/2017 10:15Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών  (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Βασιλοπούλου   Τηλ.210 5270924http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52617044
Eκποίηση άχρηστων υλικών27/06/2017 13:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ι.Ζουμάς Τηλ.210 5270834http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51817033
Προμήθεια χειροπετσετών11/07/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Α.Τσιλιγιάννη   Τηλ.210μ 5270837http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51817031
Προμήθεια Λευκού Ξηρογραφικού Χαρτιού Α418/07/2017 13:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Α.Μυρωνάκη   Τηλ.210 5270850http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51817032
Προμήθεια χαρτιού υγείας05/07/2017 13:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Α.Τσιλιγιάννη  Τηλ.210 5270837http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 51717045
Παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών πανελλαδικά10/07/2017 10:00Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ει. Σαρρή & την κα Ν. Μάρκου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  ei.sarri@dei.com.gr & n.markou@dei.com.gr ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5225166).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601704
Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων LIEBHERR18/07/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου Τηλ. 210 5270805http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 615708
Προμήθεια δύο (2) Ειδών καινούριων πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου 900 Kg τουλάχιστον Είδος 1:   μονοκάμπινο ανοικτού τύπου  4Χ4, τεμάχια 28 Είδος 2:   διπλοκάμπινο ανοικτού τύπου 4Χ4,  τεμάχια 7705/07/2017 11:00Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  10432 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων της ανωτέρω Διεύθυνσης (2ος όροφος Γρ.208Ι.Καρολεμέας  Τηξλ.210 5270829http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1

ΔΥΠ 51717050

Συμπλήρωμα Νο 1
Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. στην αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της με έμφαση στις ληξιπρόθεσμες οφειλές 17/07/2017 10:15
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα. Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Ν. Μάρκου και Α. Τσονοπούλου με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις n.markou@dei.com.gr και  a.tsonopoulou@dei.com.gr τηλεφωνικά (+30 210 5270824/210 5270927) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5232597).http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602701
Προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων ταινιοδρόμων από ελαστομερή πολυουρεθάνη07/07/2017 11:30 Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208 Ε.Ματιάτου   Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 601702

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων (ερπυστριοφόρα και ελαστιχοφόρα)27/07/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55,  104 32 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων 208Ε.Ματιάτου Τηλ.210 5270804http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 615706

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια ανταλλακτικών μονάδων τύπου Wartsila 12&18 V32 LN για τους ΑΣΠ Θήρας και Λήμνου21/07/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55  10432 Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων(2ος όροφος Γρ.208) Ι.Καρολεμέας Τηλ.210 5270829http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 52017026

Συμπλήρωμα Νο 1
Προμήθεια ανταλλακτικών και ανακατασκευή πτερυγίων για δύο Α/Σ GE (ALSTOM) τύπου GT8B και GT8BC του ΑΗΣ Χανίων07/07/2017 13:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού & Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55 104 32 Αθήνα .Γραφείο αποσφραγίσεων 208 Πληροφορίες παρέχονται από τις κ. Γ. Τραϊφόρου και Α. Τσιλιγιάννη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις διευθύνσεις G.Traiforou@dei.com.gr και A.Tsiligiani@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210-5270835 και 210-5270837) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 5225166). http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1
ΔΥΠ 602605

Συμπλήρωμα Νο 10
Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.Ε30/06/2017 11:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Διεύθυνση Υλικού και Προμηθειών (ΔΥΠ), Στουρνάρη 55, 104 32, Αθήνα, στο γραφείο αποσφραγίσεων (208)Α.Ντούφας Τηλ2105270898http://www.dei.gr/Default.aspx?id=63424&nt=183&lang=1


Διεύθυνση Πληροφορικής
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3ης Σεπτεμβρίου 107
Αθήνα 104 34

τηλ. : 210 8818811
FAX : 210 8818315


Η Διεύθυνση Πληροφορικής ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΠΛΡ-5752170004
Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΔΕΗ Α.Ε., ως εξής:  Α. Υποστήριξη/Εξυπηρέτηση των χρηστών των Πληροφοριακών Συστημάτων της  ΔΕΗ  Α.Ε. –       Λειτουργία Help-Desk (Call-Center &  Service-Desk) Β.  Υπηρεσίες Προμηθειών, Λογιστηρίου και Διοικητικής Μέριμνας04/07/2017 11:30H ΔΕΗ ΑΕ/Διεύθυνση Πληροφορικής,  3ης Σεπτεμβρίου 107, 4ος όροφος, Γραφείο 403.κ. Α. Καμηλαράκη και τον κ. Ν. Κιούση με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις a.kamilaraki@dei.com.gr και N.Kiousis@dei.com.gr, τηλεφωνικά (+30 210 8206513/210 8206530) ή με τηλεομοιοτυπία (+30 210 8812489)Τα Τεύχη  της Διακήρυξης διατίθενται δωρεάν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της  επίσημης ιστοσελίδας της ΔΕΗ ΑΕ http://www.dei.gr

Διακήρυξη -5752170004 (αρχείο pdf)


Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Καποδιστρίου 27
Αθήνα 104 32Η Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΥΣ/70042
Ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την πλήρη λειτουργία του Βρεφονηπιακού σταθμού Αμαρουσίου της ΔΕΗ.10/07/2017 11:00Καποδιστρίου 27, Αθήνα, 2ος όροφος, γραφείο 204.Α. Σιαμπάνης,  τηλ : 21052923521. Πρόσκληση

2. Όροι & Οδηγίες Διαγωνισμού

3. Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τεχνική Περιγραφή

5. Έντυπο Προσφοράς

6. Ειδικοί Όροι

7. Σύμβαση Παραχώρησης Ακινήτου

8. Συμφωνητικό Παραχώρησης Οχημάτων

9. Τεύχος Ασφαλίσεων

10. Γενικοί Όροι

11. Υποδείγματα
ΔΥΣ/2217402
Συντήρηση Συστημάτων Πυρανίχνευσης και Συστημάτων Κατάσβεσης των Κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.05/07/2017 10:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΥΣ, Πατησίων 27, 5ος όροφος, γραφ. 511-512, (αίθουσα Δημοπρασιών).Ε. Νικολάου, τηλ: 21052926131. Πρόσκληση

2. Όροι και Οδηγίες Διαγωνισμού

3. Σχέδιο Συμφωνητικού

4. Τιμολόγιο Προσφοράς
 
5. Προϋπολογισμός Προσφοράς & Συγκεντρωτικός Προϋπολογισμός Προσφοράς

6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ) - Πίνακας Α' & Β'

7. Ασφαλίσεις

8. Υποδείγματα


Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Κάντζα
Παλλήνη 153 51

τηλ. : 210 6601711
FAX : 210 6040986


Το Κέντρο Δοκιμών, Ερευνών & Προτύπων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΚΔΕΠ-1200042325
Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σκυροδέματος και Εδαφομηχανικής06/07/2017 10:30ΚΔΕΠ Λεονταρίου 9, Κάντζα ΠαλλήνηςΜ.Πρίνου τηλ: 2106601819 Μ. Αργεντέλλη τηλ:21066017971200042325 -ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.pdf


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ