Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Τεύχη Διακηρύξεων

Τεύχη Διακηρύξεων


Απαίτηση Πιστοποίησης Οικον. Φορέων κατά ISO 14001 από 01.06.2018
ΚωδικόςΤίτλοςΗμ/νία υποβολήςΈγγραφα
ΔΛΚΜ–0736 Ράουλα τοποθέτηση19/1/2018 ώρα 11:00
ΔΛΚΜ–0735 Συγκολλήσεις ιμάντων19/1/2018 ώρα 11
2017.395/ΛΚΔΜΕπισκευή, Συντήρηση Σταθμών Κίνησης, Ταινιοδρομικού υλικού, Σταθμών Επιστροφής και Λεκανών Μεταφόρτωσης υλικού ταινιοδρόμων ΚΟΚΠ5/2/2018 ώρα 15.00
2017.378/ΛΚΔΜΕπισκευές εκκινητών και εναλλακτήρων πάσης φύσεως 12V και 24V2/2/2018 ώρα 15.00
2018.104/ΛΚΔΜΣυναρμολόγηση, μεταφορά από το ΟΝΠ, από το ΟΠΚα και από το ΟΠΑ και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού στους ΤΔ του Κλάδου Λιγνιτικής Διασύνδεσης ΟΚΠ με ΟΠΚα και ΟΝΠ30/1/2018 ώρα 15.00
2018.501/ΛΚΔΜΜίσθωση ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB για τις ανάγκες του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου29/1/2018 ώρα 15.00
2018.301/ΛΚΔΜΤελική αξιοποίηση μεταχειρισμένων επισώτρων και ραούλων ΛΚΔΜ19/1/2018 ώρα 15.00
2017.377/ΛΚΔΜΕργασίες στα συνεργεία Βαρέων Μηχανημάτων του ΤΣΔΕ/ΚΟΝΠ 15/1/2018 ώρα 15.00
2017.394/ΛΚΔΜΜηχανουργική κατεργασία κατεστραμμένων οπών του Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του Κ.ΟΝΠ8/1/2018 ώρα 15.00
ΔΕΣΕ 17033Μίσθωση ενός (1) επιβατικού αυτοκινήτου 4 θέσεων, 5 θυρών έως 1.400 cc (καινούργιου ή μεταχειρισμένου) για τις ανάγκες της ΔΕΣΕ18/1/2018 ώρα 15.00
2017.024/ΛΚΔΜΔιακίνηση 3,91×106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής και καθαίρεση παρακείμενων κτιρίων8/1/2018 ώρα 15.00
2017.388/ΛΚΔΜΕργασίες συντήρησης μηχανημάτων δηζελοκίνητου εξοπλισμού ΤΣΔΕ ΚΟΝΠ5/1/2018 ώρα 15.00
2017.131/ΛΚΔΜΑποσυναρμολόγηση ενός μεταλλικού κτιρίου πλησίον του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, μεταφορά και ανέγερσή του σε χώρο των Κεντρικών Συνεργείων Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του ΛΚΔΜ για τη στέγαση του Κεντρικού Πυροσβεσ19/12/2017 ώρα 15.00
2017.385/ΛΚΔΜΤεχνική Υποστήριξη τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησησης περιβαλλοντικών παραμέτρων των υπογείων και επιφανειακών νερών σε 9 σταθμούς στα Ορυχεία ΛΚΔΜ19/12/2017 ώρα 15.00
2017.349/ΛΚΔΜΕργασίες επισκευής και συντήρησης δηζελοκίνητων μηχανημάτων του Ορυχείου Αμυνταίου15/12/2017 ώρα 15.00
2017.219/ΛΚΔΜΑνακαίνιση Χημείου στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας για την μετεγκατάσταση του Φυσικοχημικού Εργαστηρίου του ΛΚΔΜ18/12/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ- 0713 Εβδομαδιαίες Συντηρήσεις30/11/2017 ώρα 1:30
112.ΔΛΚΜ–0714ΔΛΚΜ–0714 Συγκολλήσεις ιμάντων 16/11/2017 ώρα 14:00
2017.370/ΛΚΔΜΕργασίες επισκευής Βαρ. Μηχανημάτων Διακ. Σκληρών Σχηματισμών ΚΟΝΠ6/12/2017 ώρα 15.00
2017.372/ΛΚΔΜΕργασίες συγκόλλησης,επισκευής-συντήρησης ιμάντων στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ8/12/2017 ώρα 15.00
2017.203/ΛΚΔΜΚατεδάφιση με συμβτικά μέσα Καθαίρεση–Αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων στην περιοχή 3 Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ21/11/2017 ώρα 15.00
2017.204/ΛΚΔΜKατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα, Καθαίρεση–Αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων στην περιοχή 4 του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ29/11/2017 ώρα 15.00
2017.205/ΛΚΔΜKατεδάφιση με συμβατικά μηχανικά μέσα, Καθαίρεση – Αποθήκευση εύχρηστων υλικών των κτιρίων στην περιοχή 5 του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του ΛΚΔΜ27/11/2017 ώρα 15.00
2017.025/ΛΚΔΜΕκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,4 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από το μέτωπο του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς28/11/2017 ώρα 15.00
2017.618/ΛΚΔΜΕκτέλεση εργασιών με γερανούς 70 tn για Ορυχεία ΛΚΔΜ22/11/2017 ώρα 15.00
112.ΔΛΚΜ-0665ΔΛΚΜ-0665 UNIMOG3/11/2017 ώρα 12:00
ΔΛΚΜ -0719 Αποθέτης Αγόνων Α1623/10/2017 ώρα 13:30
2017.348/ΛΚΔΜΕργασίες επισκευής οχημάτων δηζελοκίνητου εξοπλισμού του Ορυχείου Αμυνταίου3/11/2017 ώρα 15.00
2017.613/ΛΚΔΜΕκτέλεση εργασιων με γερανοφόρα άνω των 15 tnm για τα Ορυχεία ΛΚΔΜ1/11/2017 ώρα 15.00
2017.013/ΛΚΔΜΔιακίνηση 120.000 Μ3χαλ. και 320.000 τόνων αποξεσμάτων από τα συμπλέγματα υπερκειμένων και λιγνιτικών ταινιοδρόμων αντίστοιχα ΟΝΠ, προς διάφορες θέσεις απόθεσης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου23/10/2017 ώρα 15.00
2017.023/ΛΚΔΜΔιακίνηση 2,7 × 106 Μ3 στ. υπερκειμένων ασβεστόλιθου και σχιστόλιθου από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής2/11/2017 ώρα 15.00
2017.617/ΛΚΔΜΓερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 15 tnm για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού του ΚΟΝΠ ΤΣΔΕ30/10/2017 ώρα 15.00
2017.125/ΛΚΔΜΣυναρμολόγηση, μεταφορά από το ΟΚΠ και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού στους Τ/Δ του Κλάδου Λιγνιτικής Διασύνδεσης ΟΚΠ με ΟΠΚα και ΟΝΠ25/10/2017 ώρα 15.00
2017.020/ΛΚΔΜΕκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,1x106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου27/10/2017 ώρα 15.00
2017.014/ΛΚΔΜΔιακίνηση 3,7 Χ 106 Μ3στ. υπερκείμενων υλικών από την περιοχή των τερματικών των τομών 1 και 2 του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου17/10/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ -0706 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΟΥΛΩΝ2/10/2017 ώρα 2:30
ΔΛΚΜ-063529/9/2017 ώρα 11:00
2017.360/ΛΚΔΜΕργασίες συντήρησης μηχανημάτων λοιπού δηζελοκίνητου εξοπλισμού του ΤΣΔΕ/ΚΟΝΠ24/10/2017 ώρα 15.00
2017.603/ΛΚΔΜΕκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα20/10/2017 ώρα 15.00
2017.362/ΛΚΔΜΥποστήριξη Μεταλλευτικής δραστηριότητας Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 2/10/2017 ώρα 15.00
2017.019/ΛΚΔΜΕκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10,75x106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών- ημίσκληρων σχηματισμών και ενδιαμέσων αγόνων και 1,50x106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς19/10/2017 ώρα 15.00
2017.010/ΛΚΔΜΦόρτωση, μεταφορά, απόθεση-διάστρωση 3,6x106 τόνων στερεών παραπροϊόντων Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης11/10/2017 ώρα 15.00
2017.332/ΛΚΔΜΜηχανολογικές εργασίες συντήρησης, επισκευής και βελτίωσης του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΚΠ κατά την διάρκεια των ημερήσιων και εβδομαδιαίων συντηρήσεων εκσκαφέων και αποθετών29/9/2017 ώρα 15.00
2017.361/ΛΚΔΜΕργασίες ηλεκτρολογικής συντήρησης και συντήρησης κλιματιστικών μονάδων του δηζελοκίνητου εξοπλισμού διακίνησης σκληρών σχηματισμών του ΚΟΝΠ5/10/2017 ώρα 15.00
2017.120/ΛΚΔΜΜετασκευή κεφαλής ταινιοδρόμου Τ12- αποσυναρμολόγηση, μεταφορά κλπ του ΚΟΚΠ22/9/2017 ώρα 15.00
2017.358/ΛΚΔΜΕργασίες λίπανσης μηχανολογικού εξοπλισμου ταινιοδρόμων του ΚΟΝΠ 20/9/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε20ΔΛΚΜ - 2017 Ε2018/9/2017 ώρα 14:00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε24ΔΛΚΜ - 2017 Ε2414/9/2017 ώρα 14:00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε25ΔΛΚΜ - 2017 Ε2511/9/2017 ώρα 14:00
2017.354/ΛΚΔΜΕργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων ISUZU των ΔΕΛΚΔΜ και ΔΛΥΛΚΔΜ15/9/2017 ώρα 15.00
2017.609/ΛΚΔΜΕκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα 18/9/2017 ώρα 15.00
2017.809/ΛΚΔΜΜίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού 6/9/2017 ώρα 15.00
2017.808/ΛΚΔΜΜίσθωση λεωφορείων4/9/2017 ώρα 15.00
2017.119/ΛΚΔΜΑπεγκατάσταση - αποσυναρμολόγηση, μεταφορά και αποθήκευση μηχανολογικού εξοπλισμού Τ/Δ τέφρας του ΟΚΠ 30/8/2017 ώρα 15.00
2017.112/ΛΚΔΜΕκσυγχρονισμός –αναβάθμιση άνω δομής εκσκαφέα Ε3 του ΚΟΝΠ21/9/2017 ώρα 15.00
2017.346/ΛΚΔΜΕργασίες επισκευής, συντήρησης και λίπανσης, του ΤΣΔΕΞ/ΚΚΣ, στα βαρέα μηχανήματα και οχήματα του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΚΠ, εντός του χώρου του Ορυχείου5/9/2017 ώρα 15.00
2017.403/ΛΚΔΜΚαθαρισμός χώρων του Νέου Διοικητηρίου του ΛΚΔΜ (πρώην ΣΤΕΠΟ)28/8/2017 ώρα 15.00
2017.356/ΛΚΔΜΤελική αξιοποίηση μεταχειρισμένων ελαστικών επίσωτρων οχημάτων-μηχανημάτων και δακτυλίων ραούλων επιστροφής ταινιόδρομων του ΛΚΔΜ22/8/2017 ώρα 15.00
2017.355/ΛΚΔΜΕπισκευές οχημάτων UNIMOG των ΔΕΛΚΔΜ και ΔΛΥΛΚΔΜ για ΚΤΕΟ30/8/2017 ώρα 15.00
2017.607/ΛΚΔΜΕκτέλεση εργασιών με γερανοφόρο όχημα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 100 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείου Νοτίου Πεδίου29/8/2017 ώρα 15.00
2017.807/ΛΚΔΜΜίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού 17/8/2017 ώρα 15.00
2017.806/ΛΚΔΜΜίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας – βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης στην Κοζάνη και από την πόλη της Κοζάνης στα Ορυχεία & Μονάδες του ΛΚΔΜ 18/8/2017 ώρα 15.00
2017.345/ΛΚΔΜΚαθαρισμός-πλύσιμο των βαρέων μηχανημάτων και οχημάτων του ντιζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΠΚ και του ΤΣΔΕΞ/ΚΚΣ, εντός του χώρου του Ορυχείου4/8/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε23ΔΛΚΜ - 2017 Ε233/8/2017 ώρα 14:00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε18ΔΛΚΜ - 2017 Ε1824/7/2017 ώρα 14:00
112.ΔΛΚΜ–0682112.ΔΛΚΜ–06823/8/2017 ώρα 11:00
2017.902/ΛΚΔΜΠαραχώρηση δικαιώματος λειτουργίας ενός κεντρικού κυλικείου (Grill) και δύο παραρτημάτων αυτού στις εγκαταστάσεις του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου9/8/2017 ώρα 15.00
2017.508/ΛΚΔΜΜίσθωση δονητή για τις ανάγκες του Ορυχείου Καρδιάς28/7/2017 ώρα 15.00
2017.339/ΛΚΔΜΕργασίες καθαρισμού μηχανημάτων Παγίου εξοπλισμού του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου26/7/2017 ώρα 15.00
112.ΔΛΚΜ–0699 Βαφή κύριου εξοπλισμού28/7/2017 ώρα 11:00
2017.327/ΛΚΔΜΗλεκτρομηχανολογικές εργασίες – επισκευές, συντηρήσεις και περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων - στο Κεντρικό Ηλεκτροτεχνείο του ΤΣΠΕ της ΔΕΛΚΔΜ7/8/2017 ώρα 15.00
2017.608/ΛΚΔΜΕκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 8 tnm για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων του ΛΚΔΜ31/7/2017 ώρα 15.00
2017.011/ΛΚΔΜΔιακίνηση 165.000 m3 χαλαρών αποξεσμάτων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς 14/7/2017 ώρα 15.00
112.ΔΛΚΜ–0685Εργασίες μετασκευής Καδοτροχού BW21/7/2017 ώρα
ΔΛΚΜ - 2017 Ε17ΔΛΚΜ - 2017 Ε1711/7/2017 ώρα 14:00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε6ΔΛΚΜ - 2017 Ε610/7/2017 ώρα 14:00
2017.333/ΛΚΔΜΕργασίες συντήρησης και επισκευής λεωφορείων, βυτίων νερού και πετρελαίου, οχημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περονοφόρων μηχανημάτων των ΔΕΛΚΔΜ και ΔΛΥΛΚΔΜ18/7/2017 ώρα 15.00
2017.108/ΛΚΔΜΕκτέλεση μηχανολογικών εργασιών συντήρησης του πάγιου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ20/7/2017 ώρα 15.00
2017.604/ΛΚΔΜEκτέλεση εργασιών με τηλεσκοπικούς γερανούς ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 50 tn, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ17/7/2017 ώρα 15.00
2017.503/ΛΚΔΜΔιαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρων6/7/2017 ώρα 15.00
2017.323/ΛΚΔΜΣυντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις πάγιου εξοπλισμού, Εκσκαφέων, Αποθετών και Τ/Δ Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων του Ορυχείου25/7/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε21ΔΛΚΜ - 2017 Ε2112/7/2017 ώρα 14:00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε16ΔΛΚΜ - 2017 Ε1627/6/2017 ώρα 14:00
2017.216/ΛΚΔΜΑσφαλτοστρώσεις - βελτιώσεις δρόμων στο Ορυχείο Αμυνταίου και ασφαλτόστρωση πλατείας τυμπάνων – μειωτήρων στο Ορυχείο Κυρίου Πεδίου20/6/2017 ώρα 15.00
2017.805/ΛΚΔΝΜίσθωση λεωφορείου για τη μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο βάρδιας από τον Δήμο Σερβίων – Βελβεντού στην πόλη της Κοζάνης και αντίστροφα30/6/2017 ώρα 15.00
Συγκολλήσεις ιμάντων22/6/2017 ώρα 11:00
120003700612000370068/6/2017 ώρα 14:00
120003700512000370058/6/2017 ώρα 14:00
2017.324/ΛΚΔΜΕργασίες συγκόλλησης και επισκευής-συντήρησης ιμάντων στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ18/9/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ-2017 Ε9 ΔΛΚΜ-2017 Ε930/5/2017 ώρα 14:00
2017.331/ΛΚΔΜΣυντήρηση Βιομηχανικών κλιματιστικών ταινιοσταθμών κίνησης ταινιοδρόμων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς30/5/2017 ώρα 15.00
2017.500/ΛΚΔΜΔιαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς με χρήση καταβρεχτήρων31/5/2017 ώρα 15.00
2017.215/ΛΚΔΜΑσφαλτοστρώσεις στη νέα πλατεία συνεργείου Ραούλων και στα συνεργεία του ΤΣΔΕΞ/ΚΚΣ25/5/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε15ΔΛΚΜ - 2017 Ε1525/5/2017 ώρα 14:00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε7ΔΛΚΜ - 2017 Ε723/5/2017 ώρα 14:00
2017.100/ΛΚΔΜΑποσυναρμολόγηση-διαλογή-συναρμολόγηση γιρλαντών Ταινιόδρομων και αντικατάσταση-περισυλλογή ραούλων και γιρλαντών Ταινιόδρομων του ΚΟΠΚ1/6/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε12ΔΛΚΜ - 2017 Ε1224/5/2017 ώρα 14:00
ΔΛΚΜ - 1200040412ΔΛΚΜ - 120004041230/5/2017 ώρα 14:30
2017.006/ΛΚΔΜΜεταφορά 2,85 Χ 106 τον. λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Καρδιάς6/6/2017 ώρα 15.00
2017.007/ΛΚΔΜΔιακίνηση 5,05Χ106Μ3 στ.υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τις περιοχές του bunker Ορ.Μαυροπηγής18/5/2017 ώρα 15.00
2017.009/ΛΚΔΜΕκσκαφή,φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,74Χ106Μ3στ.υπερκειμένων & κοιτάσματος του Ορ,Πεδίου Καρδιάς24/5/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε3ΔΛΚΜ - 2017 Ε322/5/2017 ώρα 14:00
ΔΛΚΜ-1200033255ΔΛΚΜ-120003325525/5/2017 ώρα 14:30
2017.326/ΛΚΔΜΕργασίες λίπανσης εξοπλισμού Βαρεων Μηχανημάτων και Χωματουργικών οχημάτων Διακίνησης Σκληρών Σχηματισμών του ΚΟΝΠ26/5/2017 ώρα 15.00
2017.312/ΛΚΔΜΕργασίες επισκευής Βαρέων Μηχανημάτων Διακίνησης Σκληρών Σηματισμών του ΚΟΝΠ29/5/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε14ΔΛΚΜ - 2017 Ε1410/5/2017 ώρα 14:00
2017.104/ΛΚΔΜΚαθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ19/5/2017 ώρα 15.00
2017.401/ΛΚΔΜΚαθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Κλάδου Ορυχείου Κυρίου Πεδίου23/5/2017 ώρα 15.00
2017.005/ΛΚΔΜΔιακίνηση 4,30 × 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του πάρκου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής 3/5/2017 ώρα 15.00
2017.211/ΛΚΔΜΑνακατασκευή εργοταξιακού δρόμου του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς από διασταύρωση Πντοκώμης έως τον παλαιό Κλάδο τέφρας9/5/2017 ώρα 15.00
2017.330/ΛΚΔΜΦύτευση σε χώρους του ΛΚΔΜ11/5/2017 ώρα 15.00
2017.303/ΛΚΔΜΛειτουργία πέντε εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο ΛΚΔΜ4/5/2017 ώρα 15.00
2017.214/ΛΚΔΜΑσφαλτοστρώσεις δρόμων στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου21/4/2017 ώρα 15.00
112.ΔΛΚΜ–0633 (A.A.1200035160)‘Επισκευές και συντηρήσεις Κύριου Εξοπλισμού27/4/2017 ώρα 11:00
2017.210/ΛΚΔΜΚατασκευή νέου κεντρικού βιολογικού καθαισμού ΛΚΔΜ21/4/2017 ώρα 15.00
2017.209/ΛΚΔΜΚατασκευή δικτύου πυρόσβεσης , ασθενών και ισχυρών ρευμάτων περιοχών Νέου Διοικητηρίου, Προμηθειών, Δομικών και Ιμάντων20/4/2017 ώρα 15.00
2017.208/ΛΚΔΜΚατασκευή αντλιοστασίου και δικτύου αποχέτευσης περιοχών Νέου Διοικητηρίου,Προμηθειών, Δομικών και Ιμάντων26/4/2017 ώρα 15.00
2017.207/ΛΚΔΜΚατασκευή υδραγωγείου και δικτύου ύδρευσης περιοχών νέου Διοικητηρίου, Προμηθειών, Δομικών και Ιμάντων13/4/2017 ώρα 15.00
2017.314/ΛΚΔΜΕκτέλεση εργασιών στα συνεργεία Ραούλων και Κάδων-Πεδίλων της ΔΕΛΚΔΜ8/5/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε13ΔΛΚΜ - 2017 Ε1320/4/2017 ώρα 14:00
2017.307/΄ΛΚΔΜΕργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων MITSUBISHI των ΔΕΛΚΔΜ και ΔΛΥΛΚΔΜ20/4/2017 ώρα 15.00
2017.206/ΛΚΔΜΑνέγερση τοίχου αντιστήριξης στους ΤΔ Λ1 και Λ3 ΟΠΚα και κατασευή βάσης έδρασης μεταλλ. οδικής γέφυρας7/4/2017 ώρα 15.00
2017.212/ΛΚΔΜΚατασκευή βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος 4/4/2017 ώρα 15.00
2017.321/ΛΚΔΜΚαθαρισμός-πλύσιμο χωματουργικών μηχανημάτων και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού-επίβλεψης του ΤΣΔΕ/ΚΟΝΠ26/5/2017 ώρα 15.00
2017.802/ΛΚΔΜΜίσθωση λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού που απασχολέιται σε ωράριο βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ και αντίστροφα13/4/2017 ώρα 15.00
2017.320/ΛΚΔΜΕργασίες καθαρισμού-πλύσης του δηζελοκίνητου εξοπλισμού ΚΟΝΠ26/4/2017 ώρα 15.00
2017.322/ΛΚΔΜΕργασίες επισκευής και επιφανειακής βαφής ενός σφαιραύλακα εκσκαφέα KRUPP SchRs 60010/4/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ - 2017 Ε2ΔΛΚΜ - 2017 Ε23/4/2017 ώρα 14:00
2017.318/ΛΚΔΜΕργασίες επισκευής-συντήρησης κλιματιστικών μονάδων του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς31/3/2017 ώρα 15.00
2017.308/ΛΚΔΜΣυγκολλήσεις και επισκευές ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας -ΜΑΤΑΙΩΣΗ25/4/2017 ώρα 15.00
2017.107/ΚΔΜΚατασκευή νέου τμήματος αγωγών τηλεθέρμανσης στην περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής, λόγω τροποποίησης της όδευσης των αγωγών διασύνδεσης της τηλεθέρμανσης της Πτολεμαίδας με τον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 28/3/2017 ώρα 15.00
2017.310/ΛΚΔΜΥποστήριξη της Μεταλ. δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Κυρίου Πεδίου Καθαρισμός Μηχανημάτων Παγίου εξοπλισμού, Αντλιοστάσιο, Συνεργείο Μεταθέσεων, Διοικητική μέριμνα, Τοπογραφικό Συνεργείο23/3/2017 ώρα 15.00
2017.302/ΛΚΔΜΜεταφορά οχημάτων των ΔΕΛΚΔΜ και ΔΛΥ-ΛΚΔΜ μικτού βάρους έως 8500 Kg3/4/2017 ώρα 15.00
2017.001/ΛΚΔΜΕκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 12,0 x 10⁶ M³ στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από τα μέτωπα και τα τερματικά των εκσκαφέων Ε1 & Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς30/3/2017 ώρα 15.00
2016.405/ΛΚΔΜΚαλλιεργητικές φροντίδες στον οπωρώνα του ΛΚΔΜ15/3/2017 ώρα 15.00
2017.400/ΛΚΔΜΚαθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς29/3/2017 ώρα 15.00
2017.213/ΛΚΔΜΚατασκευή βάσεων οπλισμένου σκυροδέματος στους Τ/Δ S11, T31, T32 και Τ33 του ΟΝΠ14/3/2017 ώρα 15.00
112.ΔΛΚΜ–0634 (Α.Α 1200035163)Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού23/3/2017 ώρα 11:00
2017.101/ΛΚΔΜΕπισκευή ταινιοδρομικού εξοπλισμού του ΚΟΝΠ28/3/2017 ώρα 15.00
2017.305/ΛΚΔΜΥποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς (Καθαρισμός Μηχανημάτων Παγίου Εξοπλισμού, Ομάδα Μεταθέσεων, Διοικητική Μέριμνα)13/3/2017 ώρα 15.00
ΔΛΚΜ-1200033255Μεταφορά Προσωπικού της ΔΛΚΜ από Καλαμάτα προς Μεγαλόπολη (ΔΛΚΜ) και αντίστροφα15/3/2017 ώρα 14:30
2017.300/ΛΚΔΜΕργασίες στο μηχανουργείο του ΚΟΚΠ27/3/2017 ώρα 15
2017.311/ΛΚΔΜΕργασίες επισκευής φορτηγών και οχημάτων επίβλεψης του ΚΟΝΠ3/3/2017 ώρα 15.00
112.ΔΛΚΜ–0594 (Α.Α 1200031175)112.ΔΛΚΜ–05943/2/2017 ώρα 14¨00
112.ΔΛΚΜ-0646 (Α.Α 1200036163)112.ΔΛΚΜ-06462/2/2017 ώρα 10:00
2016.644/ΛΚΔΜΕκτέλεση εργασιών με ελαστιχοφόρο φορτωτή τουλάχισον 160hp για τις ανάγκες του Ορυχείου Αμυνταίου10/2/2017 ώρα 15.00
2017.002/ΛΚΔΜΌρυξη διατρημάτων διαμέτρου 6 ½’’ – 7 ⅞’’ σκληρών - ημίσκληρων σχηματισμών για την κάλυψη αναγκών στο Ο.Ν.Π.16/2/2017 ώρα 15.00
2017.200/ΛΚΔΜΒάσεις έδρασης από οπλισμένο σκυρόδεμα Κλάδου Α1-Κλάδου Α2 στο Ορ.Μαυροπηγής & Κλάδου Α1 στο Ορ. Αμυνταίου13/2/2017 ώρα 15.00
2016.016/ΛΚΔΜΔιακίνηση 2,50 × 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής9/2/2017 ώρα 15.00
2017.301/ΛΚΔΜΕργασίες ηλεκτρολογικής συντήρησης δηζελοκίνητου εξοπλισμού του ΚΟΝΠ14/2/2017 ώρα 15.00
2016.388/ΛΚΔΜΚαθαρισμός δεξαμενών ΑΗΣ Πτολεμαίδας27/1/2017 ώρα 15.00
2016.389/ΛΚΔΜΕργασίες καθαρισμού-πλύσης του δηζελοκίνητου εξοπλισμού ΚΟΝΠ27/1/2017 ώρα 15.00
2016.393/ΛΚΔΜΑποξήλωση και απομάκρυνση εγκατάστασης δύο δεξαμενών πετρελαίου του ΑΗΣ Πτολεμαίδας ΛΙΠΤΟΛ30/1/2017 ώρα 15.00
2016.228/ΛΚΔΜΑνακατασκευή κτιρίου Α5 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Μηχανουργείου ΛΚΔΜ20/1/2017 ώρα 15.00
2016.227/ΛΚΔΜΚατασκευή κτιρίου Α4 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Μηχανουργείου ΛΚΔΜ24/1/2017 ώρα 15.00
206.226/ΛΚΔΜΑνακατασκευή κτιρίου Α3 και επέκταση κτιρίου Α1 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Μηχανουργείου ΛΚΔΜ23/1/2017 ώρα 15
2016.225/ΛΚΔΜΑνακατασκευή κτιρίου Α2 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Μηχανουργείου ΛΚΔΜ9/1/2017 ώρα 15
2016.224/ΛΚΔΜΑνακατασκευή κτιρίου Α1 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Μηχανουργείου ΛΚΔΜ5/1/2017 ώρα 15
2016.221/ΛΚΔΜ2016.221/ΛΚΔΜ13/12/2016 ώρα 15.00
2016.220/ΛΚΔΜΑνακατασκευη κτιρίου Β2 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη σέγαση του Κεντρικού Ηλεκτροτεχνείου ΛΚΔΜ12/12/2016 ώρα 15.00
2016.223/ΛΚΔΜΔιαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και εξωτερικές εργασίες στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Ηλεκτροτεχνείου ΛΚΔΜ14/12/2016 ώρα 15.00
2016.222/ΛΚΔΜΑνακατασκευή κτιρίου Β1 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Ηλεκτροτεχνείου ΛΚΔΜ13/12/2016 ώρα 15.00

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.