Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων

Γενική Διεύθυνση Ορυχείων
Διεύθυνση Λειτουργικής Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
2016.222/ΛΚΔΜ
Ανακαίνιση κτιρίου Β1 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Ηλεκτροτεχνείου ΛΚΔΜ13/12/2016 15:00ΔΕΗ ΑΕ/ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/ 23ο Χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης Πτολεμάιδας 50200Πέτρου Αργύριος τηλ:2463052316Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην παρακάτω διεύθυνση
https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn/geniki-dieuthunsi-oruxeiwnnov5201311507573pm/diakirukseis/teuxi-diakiruksewn
2016.220/ΛΚΔΜ
Ανακατασκευή κτιρίου Β2 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Ηλεκτροτεχνείου ΛΚΔΜ09/12/2016 15:00ΔΕΗ ΑΕ/ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/ 23ο Χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης Πτολεμάιδας 50200Πέτρου Αργύριος  τηλ:2463052316Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην παρακάτω διεύθυνση
https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn/geniki-dieuthunsi-oruxeiwnnov5201311507573pm/diakirukseis/teuxi-diakiruksewn
2016.221/ΛΚΔΜ
Αποξηλώσεις - Καθαιρέσεις και εργασίες στα κτίρια Β1,Β2 και Β3 στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Ηλεκτροτεχνείου ΛΚΔΜ12/12/2016 15:00ΔΕΗ ΑΕ/ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/ 23ο Χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης Πτολεμάιδας 50200Πέτρου Αργύριος τηλ:2463052316Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην παρακάτω διεύθυνση
https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn/geniki-dieuthunsi-oruxeiwnnov5201311507573pm/diakirukseis/teuxi-diakiruksewn
2016.223/ΛΚΔΜ
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και εξωτερικές εργασίες στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας για τη στέγαση του Κεντρικού Ηλεκτροτεχνείου ΛΚΔΜ14/12/2016 15:00ΔΕΗ ΑΕ/ΔΛΥ-ΛΚΔΜ/ 23ο Χλμ. ΠΕΟ Κοζάνης Πτολεμάιδας 50200Πέτρου Αργύριος τηλ:2463052316Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στην παρακάτω διεύθυνση
https://www.dei.gr/el/i-dei/diakirukseis-diagwnismwn/geniki-dieuthunsi-oruxeiwnnov5201311507573pm/diakirukseis/teuxi-diakiruksewn


Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΟρυχείωνΔιεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

Λένορμαν 195 & Αμφιαράου 
Αθήνα 104 42 


 Η Διεύθυνση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς:Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :Διεύθυνση Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
Ζ210 1200035589
Προμήθεια ηλεκτρολογικών κυψελών για την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων 400KW των αντλιών του ορυχείου με σύστημα ομαλής εκκίνησης SOFT-START (τεμ. 4)14/12/2016 13:00ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.:2463052286ΔΙΑΚ Ζ210 1200035589.pdf
Ζ200 1200034638
Πυροκροτητές NONEL   (τεμ. 110.000)14/12/2016 13:00ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.:2463052286ΔΙΑΚ Ζ200 1200034638.pdf
Ζ200 1200032887
Σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου Φ315ΜΜ από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) σε τεμάχια 12 μέτρων και άνω14/12/2016 13:00ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.:2463052286ΔΙΑΚ Ζ200 1200032887.pdf
Ζ200 1200032459
Ηλεκτρολογικά υλικά (ηλεκτρονόμος θερμικός υπερφόρτισης, δυναμοκυψέλη, μετασχηματιστής έντασης κα)14/12/2016 13:00ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.:2463052286ΔΙΑΚ Ζ200 1200032459.pdf
Ζ200 1200032446
Καλώδια ΧΤ 1KV CU HO7RN-F διαφόρων διαστάσεων (μέτρα 2.500)14/12/2016 13:00ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.:2463052286ΔΙΑΚ Ζ200 1200032446.pdf
Ζ200 1200031857
Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφάλειας οδών μήκους 4 μέτρων (τεμ. 1.000)14/12/2016 13:00ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.:2463052286ΔΙΑΚ Ζ200 1200031857.pdf
Ζ200 1200031433
Ελαστικά επίσωτρα οχημάτων και μηχανημάτων14/12/2016 13:00ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.:2463052286ΔΙΑΚ Ζ200 1200031433.pdf
Ζ200 1200029818 / 1 (Επαν)
Ανταλλακτικά κιβωτίων ταχυτήτων για εκσκαπτικά μηχανήματα DAEWOO και GRADALL14/12/2016 13:00ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.2463052286ΔΙΑΚ Ζ200 1200029818 1 Επαν.pdf
Ζ200 1200029017 / 1 (Επαν)

Συμπλήρωμα Νο 1
Στεφάνη οδοντωτή (χωρίς πλύμνη) Mn=20, Z=174 οδοντωτού τροχού εξόδου εκσκαφέωνTAKRAF SRs 2000.33/6.0 (τεμ. 1)11/01/2017 13:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.:2463052286ΔΙΑΚ Z200 1200029017 1 Επαν.pdf
ΣΥΜΠΛΗΡ Νο 1 Ζ200 1200029017 1.pdf
Ζ200 1200024130/1 (Επαν)

Συμπλήρωμα Νο 1
Πλήρης αύλακας περιφοράς άνω δομής εκσκαφέων KRUPP C-700 (τεμ. 1)11/01/2017 13:00
ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΔΛΥ-ΛΚΔΜ Τομέας Συμβάσεων ΠρομηθειώνΕ.Φιλάκη Τηλ.:2463052286ΔΙΑΚ Z200 1200024130 1 Επαν.pdf
ΣΧΕΔΙΟ 19-338.pdf
ΣΧΕΔΙΟ 19-338-1.pdf
ΣΧΕΔΙΟ 19-338-2.pdf
ΣΧΕΔΙΟ 19-338-5.pdf
ΣΧΕΔΙΑ 19-338-3 19-338-9 19-338-10 19-338-13.pdf
ΣΥΜΠΛΗΡ Νο 1 Ζ200 1200024130 1.pdf


Διεύθυνση Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


 Η Διεύθυνση Μελετών Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός
     


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ

IPTO 12-7-2016


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ