Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας
Διεύθυνση Πωλήσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ναυαρίνου 10
Αθήνα 104 32
τηλ. : 210 3611108
FAX : 210 3632258


Η Διεύθυνση Πωλήσεων ανακοινώνει τους ακόλουθους διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ 1603/ 2016
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πάρου της Διεύθυνσης Πωλήσεων / Κλάδος Πωλήσεων Νησιών.30/12/2016 ΔΕΗ Α.Ε / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ Χ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 2 & ΕΜ. ΡΟΙΔΗ , ΤΚ 84100, ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ .ΔΕΗ Α.Ε/ ΔΠΩΛ/ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΡΟΥ, κος Γ. Μουστάκας , τηλ : 22810 - 79404./Documents2/ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΓΔΕ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ%20ΠΑΡΟΥ%202016.pdf
ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ 1602/ 2016
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Γραφείου Λογιστικών Υπηρεσιών Λάρισας της Διεύθυνσης Πωλήσεων/ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας.30/12/2016 14 : 00ΔΕΗ Α.Ε / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24, ΤΚ 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                 ή ΔΕΗ Α.Ε / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ/ ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 165, ΤΚ 41223, ΛΑΡΙΣΑ .ΔΕΗ Α.Ε/ ΔΠΩΛ/ Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας - Θράκης, κος Γ. Δρόσος, τηλ : 2310 - 482426 .ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΠΚΕ -ΛΑΡΙΣΑ 2016 (3).pdf
ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ 1601/ 2016
Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων και της Υπηρεσίας Μεγάλων Πελατών Κοζάνης.30/12/2016 14 : 00ΔΕΗ Α.Ε / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ /ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24, ΤΚ 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ                                         ή ΔΕΗ Α.Ε / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ /ΚΠΜΘ/ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ 26, ΤΚ 50100, ΚΟΖΑΝΗΔΕΗ Α.Ε/ΔΠΩΛ/Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας - Θράκης , κος Γ. Δρόσος , τηλ : 2310 - 482426 .Διακήρυξη μίσθωσης ΚΠ Κοζάνης 2016.pdf


Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Πελοποννήσου - Ηπείρου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Αμμοχώστου 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου
264 42 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. Κέντρο: 2610 311111

Η Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Πελοποννήσου - Ηπείρου ανακοινώνει τους ακόλουθους διαγωνισμούς:Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας - Θράκης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Αδριανουπόλεως 24
Θεσσαλονίκη ΤΚ 55133


Η Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας - Θράκης ανακοινώνει τους ακόλουθους διαγωνισμούς:Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανθρώπινου Δυναμικού
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πατησίων 27
Αθήνα 104 32 

τηλ. : 210-5292305
FAΧ : 210-5292384

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ

IPTO 12-7-2016


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ