Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας

Γενική Διεύθυνση Εμπορίας
Διεύθυνση Πωλήσεων
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Ναυαρίνου 10
Αθήνα 104 32
τηλ. : 210 3611108
FAX : 210 3632258


Η Διεύθυνση Πωλήσεων ανακοινώνει τους ακόλουθους διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ / 1702 / 2017
Διαγωνισμός μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων & Υπηρεσίας Μεγάλων Πελατών Κοζάνης.16/06/2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ / ΚΛΑΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 24, ΤΚ 55133, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΗ Α.Ε / ΔΠΩΛ / Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας - Θράκης ( τηλ. επικοινωνίας : 2310 - 482426 ,  κος Δρόσος  ). ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΚΟΖΑΝΗΣ 2017new pdf


Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Πελοποννήσου - Ηπείρου
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Αμμοχώστου 2 & Ηρώων Πολυτεχνείου
264 42 ΠΑΤΡΑ
Τηλ. Κέντρο: 2610 311111

Η Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Πελοποννήσου - Ηπείρου ανακοινώνει τους ακόλουθους διαγωνισμούς:Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας - Θράκης
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Αδριανουπόλεως 24
Θεσσαλονίκη ΤΚ 55133


Η Διεύθυνση Πωλήσεων - Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας - Θράκης ανακοινώνει τους ακόλουθους διαγωνισμούς:Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανθρώπινου Δυναμικού
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Πατησίων 27
Αθήνα 104 32 

τηλ. : 210-5292305
FAΧ : 210-5292384

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανθρώπινου Δυναμικού ανακοινώνει τους ακόλουθους Διαγωνισμούς :

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΤΕΥΧΗ
ΔΣΑΔΕ – 4351704/2017
Προμήθεια 176.784 ρολών χαρτοταινιών θερμικής εκτύπωσης τερματικών αποδοχής καρτών (POS) 12/06/2017 11:00 π.μ.Η παραλαβή θα γίνεται στο Γραφείο 502, οδός Πατησίων αριθμός 25, όροφος 5ος έως τις 12.06.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης Προσφορών) ή στο πρωτόκολλο της ΔΣΑΔΕ, Γραφείο 203, οδός Πατησίων αριθμός 27, όροφος 2ος. Πληροφορίες παρέχονται από  τον κ. Βασ. Ζέρβα και την κα Αικ. Φουντουκίδου και με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο στις διευθύνσεις v.zervas@dei.com.gr  και a.fountoukidou@dei.com.gr , τηλεφωνικά (+30 210 5292305/ 210 527092308) ή με τηλεμοιοτυπία (+30 210 5292384).

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται εδώΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ