Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΓΔ/ΑΝΠ/533/29.3.2016 για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με τρεις Επικοινωνιολόγους

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΓΔ/ΑΝΠ/533/29.3.2016 για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με τρεις Επικοινωνιολόγους


Α. Πίνακας Επιτυχόντων 


Β. Πίνακας Πληρούντων τα κριτήρια της Ανακοίνωσης 


Γ. Πίνακας μη Πληρούντων τα κριτήρια της Ανακοίνωσης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ