Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΥΣ/4664/27.8.2014 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΥΣ/4664/27.8.2014 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό


Α. Πίνακας πληρούντων τα κριτήρια

Β. Πίνακας επιτυχόντων

Γ. Πίνακας Απορριφθέντων


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ