Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΥΣ/4664/27.8.2014 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΥΣ/4664/27.8.2014 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με έναν (1) Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα Μηχανικό


Α. Πίνακας πληρούντων τα κριτήρια

Β. Πίνακας επιτυχόντων

Γ. Πίνακας Απορριφθέντων


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ

IPTO 12-7-2016


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ