Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/6501/14.5.2015 για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με δύο πτυχιούχους Ιστορικούς ή Θεωρητικών Επιστημών

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/6501/14.5.2015 για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με δύο πτυχιούχους Ιστορικούς ή Θεωρητικών Επιστημών


Α. Πίνακας Επιτυχόντων


Β. Πίνακας Πληρούντων τα κριτήρια της Ανακοίνωσης


Γ. Πίνακας μη Πληρούντων τα κριτήρια της Ανακοίνωσης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ