Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/4687/6.4.2015 για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με πέντε πτυχιούχους Αρχειονομίας και Θεωρητικών Επιστημών

Αποτελέσματα Ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/4687/6.4.2015 για τη Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με πέντε πτυχιούχους Αρχειονομίας και Θεωρητικών Επιστημών


Α.  Πίνακας Επιτυχόντων


Β. Πίνακας Πληρούντων τα κριτήρια της Ανακοίνωσης


Γ. Πίνακας μη Πληρούντων τα κριτήρια της Ανακοίνωσης

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ