Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

-
Γενική Δ/νση Εμπορίας ΣΟΧ4/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (500, 501, 502, 503) - Αποτελέσματα 29.11.2018

- Γενική Δ/νση Εμπορίας ΣΟΧ 3/2018 - Αποτελέσματα 15.5.2018

- Γενική Δ/νση Εμπορίας ΣΟΧ 2/2018 - Αποτελέσματα 7.5.2018

- Γενική Δ/νση Εμπορίας, ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 30.4.2018


 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ


- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 2/2018 - Αποτελέσματα 1.10.2018

- Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 30.5.2018

-Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 29.5.2018


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ


-Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 23.7.2018

- Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - ΣΟΧ 2/2017 - Αποτελέσματα 18.12.2017


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (656) - Αποτελέσματα 15.10.2018

- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (655) - Αποτελέσματα 15.10.2018

- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (654) - Αποτελέσματα 15.10.2018

- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (653) - Αποτελέσματα 15.10.2018

- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (652) - Αποτελέσματα 15.10.2018

Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (651) - Αποτελέσματα 15.10.2018  

- Δ/νση Υπηρεσιών - Στέγασης ΣΟΧ 1/2018 (565) - Αποτελέσματα 27.06.2018

Δ/νση Υπηρεσιών - Στέγασης ΣΟΧ 1/2018 (564) - Αποτελέσματα 27.06.2018

- Δ/νση Υπηρεσιών - Στέγασης ΣΟΧ 1/2018 (563) - Αποτελέσματα 27.06.2018

- Δ/νση Υπηρεσιών - Στέγασης ΣΟΧ 1/2018 (562) - Αποτελέσματα 27.06.2018

- Δ/νση Υπηρεσιών - Στέγασης ΣΟΧ 1/2018 (561) - Αποτελέσματα 25.06.2018

- Δ/νση Υπηρεσιών - Στέγασης ΣΟΧ 2/2017 - Αποτελέσματα 03.11.2017
 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (207) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (206) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' ΣΟΧ1/2018 (205) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (204) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (203) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (202) - Αποτελέσματα 16.11.2018 

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (201) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα ΣΟΧ1/2018 (201) - Αποτελέσματα 12.09.2018

- ΑΗΣ Αθερινόλακκου ΣΟΧ2/2018 - Αποτελέσματα 28.8.2018

- ΔΥΗΠ Συγκρότημα Αχελώου ΣΟΧ1/2018 (201) - Αποτελέσματα 22.08.2018

- ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ΣΟΧ2/2018 - Αποτελέσματα 17.8.2018

- ΔΥΗΠ Συγκρότημα Αλιάκμονα ΣΟΧ 2/2018 - Αποτελέσματα 14.8.2018

- ΚΕΨΕ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ/ΔΥΗΠ,  ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 9.8.2018

 - Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 08.08.2018

- Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών ΣΟΧ 2/2018 - Αποτελέσματα 08.08.2018

- Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών ΣΟΧ 3/2018 - Αποτελέσματα 08.08.2018 

- Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών ΣΟΧ 4/2018 - Αποτελέσματα 08.08.2018 

- ΑΗΣ Ρόδου ΣΟΧ 1/2018 (204)  - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποτελέσματα 02.08.2018

- ΑΗΣ Ρόδου ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 24.7.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 10.7.2018

- ΑΗΣ Αθερινόλακκου ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 5.7.2018

- ΔΜΚΘ ΚΕΕ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V "  ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 4.7.2018

- ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 3.7.2018


- Δ/νση Μελετών Κατασκευών ΘΗΕ - ΚΜΕΕΕ-Χ-Λ-Ρ (Ρόδος) ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 2.7.2018

- Δ/νση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής (ΔΥΗΠ)  ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 2.7.2018

- Δ/νση Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 2.7.2018

- Δ/νση Υλικού & Προμηθειών Παραγωγής  ΣΟΧ 1/2018 (201) - Αποτελέσματα 29.6.2018

- ΑΗΣ Μελίτης ΣΟΧ 1/2018 (208) - Αποτελέσματα 26.06.2018

-
ΑΗΣ Μελίτης ΣΟΧ 1/2018 (207) - Αποτελέσματα 26.06.2018

-
ΑΗΣ Μελίτης ΣΟΧ 1/2018 (206) - Αποτελέσματα 26.06.2018

-
ΑΗΣ Μελίτης ΣΟΧ 1/2018 (205) - Αποτελέσματα 26.06.2018

- ΑΗΣ Μελίτης ΣΟΧ 1/2018 (204) - Αποτελέσματα 26.06.2018

- ΑΗΣ Μελίτης ΣΟΧ 1/2018 (203) - Αποτελέσματα 26.06.2018

- ΑΗΣ Μελίτης ΣΟΧ 1/2018 (202) - Αποτελέσματα 26.06.2018

- ΑΗΣ Μελίτης ΣΟΧ 1/2018 (201) - Αποτελέσματα 26.06.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ ΣΟΧ 2/2018 - Αποτελέσματα 24.06.2018

- ΑΗΣ Καρδιάς ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 12.06.2018


- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Ά', ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 11.06.2018

- ΔΥΗΠ Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 05.06.2018

-ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 4.5.2018


ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

- Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΣΟΧ1/2018 - Συγκεντρωτικός (150-172) - Αποτελέσματα 03.12.2018


Οι δημοσιέυσεις που αφορούν στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. αναρτούνται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ σύντομα θα βρίσκετε σχετικές δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/


 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.