Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου ( 8 μηνών)

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΜΠΟΡΙΑΣ

- Γενική Δ/νση Εμπορίας ΣΟΧ5/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας ΔΠΒΕ - Αποτελέσματα 18.12.2018

- Γενική Δ/νση Εμπορίας ΣΟΧ6/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (500-522) - Αποτελέσματα 17.12.2018  

- Γενική Δ/νση Εμπορίας ΣΟΧ4/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (500, 501, 502, 503) - Αποτελέσματα 29.11.2018


 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Δ/νση Κεντρικής Υποστήριξης Ορυχείων, ΣΟΧ 1 /2018 - Αποτελέσματα 18.04.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3 /2018 (118) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (117) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (116) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (115) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (114) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (113) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (112) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (111) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (110) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (109) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (108) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (107) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (106) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (105) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (104) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (103) - Αποτελέσματα 25.01.2019

-Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (102) - Αποτελέσματα 25.01.2019

- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (101) - Αποτελέσματα 25.01.2019

Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 3/2018 (100) - Αποτελέσματα 25.01.2019
 
- Δ/νση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας ΣΟΧ 2/2018 - Αποτελέσματα 1.10.2018


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ


ΔΥΑΕ - ΣΟΧ 1/2019 [101, 103, 104, 102 (ΑΓΟΝΗ)] - Αποτελέσματα 05.02.2019

- Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία - ΣΟΧ 1/2018 - Αποτελέσματα 23.7.2018


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΥΣ -ΣΟΧ2/2018 (565) - Αποτελέσματα 06.02.2019
 
- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (656) - Αποτελέσματα 15.10.2018

- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (655) - Αποτελέσματα 15.10.2018

- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (654) - Αποτελέσματα 15.10.2018

- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (653) - Αποτελέσματα 15.10.2018

- Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (652) - Αποτελέσματα 15.10.2018

Δ/νση Πληροφορικής ΣΟΧ 1/2018 (651) - Αποτελέσματα 15.10.2018  
 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- ΔΥΗΠ/ΥΗΣ Ν.Πλαστήρα ΣΟΧ1/2019 (202) - Αποτελέσματα 31.05.2019

ΔΥΗΠ ΣΟΧ2/2019 (223) - Αποτελέσματα 15.05.2019

- ΔΥΗΠ/ΥΗΣ Λάδωνα ΣΟΧ1/2019 (205) - Αποτελέσματα 29.03.2019

- ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα ΣΟΧ1/2019 (202) - Αποτελέσματα 28.03.2019 

- ΔΕΘ/Κλάδος ΑΗΣ Καρδιάς ΣΟΧ1/2019 (201) - Αποτελέσματα 21.03.2019

- ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ1/2019 Συγκεντρωτικός Πίνακας (201-206) - Αποτελέσματα 20.03.2019

- ΔΕΘ/Κλάδος Αθερινόλακκου ΣΟΧ1/2019 Συγκεντρωτικός Πίνακας (203-208) - Αποτελέσματα 15.03.2019

ΔΠΑΝ ΣΟΧ8/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (201-203) - Αποτελέσματα 05.03.2019
  (Για τον ΚΩΔ. 201 δεν υπήρχε καμία συμμετοχή)

- ΔΠΑΝ ΣΟΧ7/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (201-214) - Αποτελέσματα 05.03.2019
  (Για τους ΚΩΔ. 209 & 210 δεν υπάρχουν επιτυχόντες)

ΔΠΑΝ ΣΟΧ6/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (210, 213, 214) - Αποτελέσματα 05.03.2019

- ΔΠΑΝ ΣΟΧ5/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (201-213) - Αποτελέσματα 05.03.2019  
   (Για τον ΚΩΔ. 210 δεν υπήρχε καμία συμμετοχή )

- ΔΥΠΠ ΣΟΧ2/2018 (201) - Αποτελέσματα 01.03.2019

- ΔΜΚΘ/ΚΕΕ Πτολεμαΐδα V - Αποτελέσματα 08.02.2019

- ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Νέστου ΣΟΧ2/2018 (201-202) - Αποτελέσματα 05.02.2019

- ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα ΣΟΧ2/2018 (203) - Αποτελέσματα 28.01.2019

- ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ2/2018 (206) - Αποτελέσματα 21.01.2019

- ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ2/2018 (205) - Αποτελέσματα 21.01.2019

- ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ2/2018 (204) - Αποτελέσματα 21.01.2019

- ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ2/2018 (203) - Αποτελέσματα 21.01.2019

- ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ2/2018 (202) - Αποτελέσματα 21.01.2019

- ΔΕΘ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ2/2018 (201) - Αποτελέσματα 21.01.2019

- ΔΥΗΠ/Συγκρότημα Αράχθου ΣΟΧ1/2018 (201) - Αποτελέσματα 15.01.2019

- ΔΥΗΠ/ ΚΕΨΕ Πηγών Αώου ΣΟΧ2/2018 (204) - Αποτελέσματα 15.01.2019

- ΑΗΣ Χανίων ΣΟΧ1/2018 (201) - Αποτελέσματα 11.01.2019

- ΑΗΣ Χανίων ΣΟΧ1/2018 (203) - Αποτελέσματα 11.01.2019

- ΑΗΣ Ρόδου ΣΟΧ2/2018 - Αποτελέσματα 21.12.2018

- ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου ΣΟΧ3/2018 - Αποτελέσματα 17.12.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (207) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (206) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' ΣΟΧ1/2018 (205) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (204) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (203) - Αποτελέσματα 16.11.2018

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (202) - Αποτελέσματα 16.11.2018 

- ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄ ΣΟΧ1/2018 (201) - Αποτελέσματα 16.11.2018


ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

- Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΣΟΧ1/2019 (150-152) - Αποτελέσματα 01.07.2019

- Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΣΟΧ2/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (201-207) - Αποτελέσματα 11.01.2019

- Λιγνιτική Μεγαλόπολης ΣΟΧ1/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (150-172) - Αποτελέσματα 03.12.2018


Οι δημοσιέυσεις που αφορούν στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. αναρτούνται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ σύντομα θα βρίσκετε σχετικές δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.

-Λιγνιτική Μελίτης ΣΟΧ1/2018 - Συγκεντρωτικός Πίνακας (201-2015) - Αποτελέσματα 05.04.2019


Οι δημοσιέυσεις που αφορούν στη Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. αναρτούνται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ σύντομα θα βρίσκετε σχετικές δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα: http://www.lignitiki-melitis.gr/


 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.