Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου (8 μηνών)

Aποτελέσματα για προσλήψεις ορισμένου χρόνου (8 μηνών)ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

- ΔΥΑΕ ΣΟΧ1/2021. Συγκεντρωτικός Πίνακας για τις θέσεις 101-102 ύστερα από Απόφαση επί ενστάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Ανακοινώσεων Έκτακτου Προσωπικού. Αποτελέσματα 30.07.2021

- ΔΥΑΕ ΣΟΧ1/2021. Συγκεντρωτικός Πίνακας για τις θέσεις 101-111 - Αποτελέσματα 23.07.2021ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

-
ΔΑΕ ΣΟΧ1/2021. Νέα αποτελέσματα για τη θέση 102 ύστερα από Απόφαση επί ενστάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Ανακοινώσεων έκτακτου Προσωπικού - Αποτελέσματα 23.07.2021

ΔΑΕ ΣΟΧ1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 101-104, η θέση 101 κρίθηκε άγονη - Αποτελέσματα 12.07.2021ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ


- Γενική Διεύθυνση Πωλήσεων, ΣΟΧ2/2020. Τελικός συγκεντρωτικός πίνακας για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στις Υπηρεσιακές Μονάδες της Δ/νσης Πωλήσεων - Αποτελέσματα 04.01.2021


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- ΔΛΚΔΜ ΣΟΧ1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 100-126 - Αποτελέσματα 11.10.2021

- ΔΕΛΜ/ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου ΣΟΧ3/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 300-306 - Αποτελέσματα 02.08.2021

- ΔΕΛΜ/ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου ΣΟΧ2/2021, θέση 200 - Αποτελέσματα 06.05.2021

- ΔΛΚΔΜ ΣΟΧ2/2020. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις  θέσεις 109, 112 και 121 ύστερα από απόφαση επί ενστάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Ανακοινώσεων Έκτακτου Προσωπικού - Αποτελέσματα 29.04.2021

ΔΛΚΔΜ ΣΟΧ2/2020. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 100-127 - Αποτελέσματα 02.02.2021

ΔΔΑΜΠ/Κλιμάκια Έργων Απόσυρσης ΣΟΧ1/2021, θέση 100 - Αποτελέσματα 18.03.2021


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΣΟΧ3/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-208, η θέση 201 κρίθηκε άγονη - Αποτελέσματα 01.12.2021

- ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Κομοτηνής, ΣΟΧ3/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-202 - Αποτελέσματα 29.11.2021.

ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα, ΣΟΧ5/2021, θέση 2021 - Αποτελέσματα 29.11.2021

- ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ3/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-203 και 210-216 - Αποτελέσματα 25.11.2021

- ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Νέστου, ΣΟΧ2/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-206, οι θέσεις 202 και 205 κρίθηκαν άγονες - Αποτελέσματα 04.10.2021

- ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Ρόδου, ΣΟΧ1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-215, η θέση 210 κρίθηκε άγονη - Αποτελέσματα 29.09.2021

- ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα, ΣΟΧ4/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-204 - Αποτελέσματα 26.09.2021

- ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, ΣΟΧ3/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-206 - Αποτελέσματα 14.09.2021

- ΔΕΠΑΝ, ΣΟΧ3/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-218, οι θέσεις 203, 204 και 211  κρίθηκαν άγονες - Αποτελέσματα 09.09.2021

- ΔΕΠΑΝ, ΣΟΧ2/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-213, οι θέσεις 204, 208 και 211 κρίθηκαν άγονες - Αποτελέσματα 09.09.2021

- ΔΕΠΑΝ, ΣΟΧ1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-220, η θέση 207 κρίθηκε άγονη - Αποτελέσματα 09.09.2021

- ΔΜΚΥ, ΣΟΧ1/2021, θέση 201 - Αποτελέσματα 14.09.2021

- ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα, ΣΟΧ2/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201 και 210 - Αποτελέσματα 08.09.2021.

- ΔΕΘΥΠ, ΣΟΧ1/2021, θέση 225 - Αποτελέσματα 31.08.2021

- ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα, ΣΟΧ3/2021. Συγκεντρωτικός Πίνακας για τις θέσεις 201-202 - Αποτελέσματα 30.08.2021.

- ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΣΟΧ2/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-207, η θέση 201 κρίθηκε άγονη - Αποτελέσματα 06.08.2021

- ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Κομοτηνής, ΣΟΧ2/2021 - Θέση 201 - Αποτελέσματα 29.07.2021

- ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αράχθου, ΣΟΧ1/2021. Θέση 205 ύστερα από απόφαση επί ενστάσεων της Επιτροπής Ελέγχου Ανακοινώσεων Έκτακτου Προσωπικού - Αποτελέσματα 14.07.2021

- ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, ΣΟΧ2/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-206, η θέση 205 κρίθηκε άγονη - Αποτελέσματα 28.06.2021

- ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αράχθου, ΣΟΧ1/2021. Συγκεντρωτικός Πίνακας για τις θέσεις 201-212, η θέση 208 κρίθηκε άγονη - Αποτελέσματα 04.06.2021.

- ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Χανίων, ΣΟΧ1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-204 -  Αποτελέσματα 03.06.2021

- ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα, ΣΟΧ2/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201,202 και 204, η θέση 203 κρίθηκε άγονη - Αποτελέσματα 25.05.2021

- ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ2/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-203 - Αποτελέσματα 13.05.2021

- ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου, ΣΟΧ 1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 100-108 - Αποτελέσματα 06.05.2021.

- ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Κομοτηνής, ΣΟΧ 1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-203 - Αποτελέσματα 26.04.2021.

- ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου, ΣΟΧ 1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-206 - Αποτελέσματα 23.04.2021.

- ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, ΣΟΧ 1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-212, οι θέσεις 205 και 208 κρίθηκαν άγονες - Αποτελέσματα 23.04.2021

- ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Λάδωνα ΣΟΧ 1/2021, οι θέσεις 201 & 202 κρίθηκαν άγονες.

- ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Αθερινόλακκου ΣΟΧ 1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-208 - Αποτελέσματα 19.04.2021

- ΔΕΠΑΝ ΣΟΧ 11/2020 - θέσεις 201, 202 - Αποτελέσματα 16.04.2021

- ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα ΣΟΧ1/2021, Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-206 & 210-219, για τη θέση 215 δεν υπήρξαν αιτήσεις υποψηφίων - Αποτελέσματα 15.04.2021 

- ΔΕΘΥΠ/ΥΗΣ Ν.Πλαστήρας ΣΟΧ1/2021, θέση 201 - Αποτελέσματα 31.03.2021

- ΔΕΠΑΝ ΣΟΧ 9/2020. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-219, οι θέσεις 206 & 211 κρίθηκαν άγονες - Αποτελέσματα 31.03.2021

ΔΕΠΑΝ/ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΤΣΠ Πάτμου, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, , ΤΣΠ Αστυπάλαιας και ΤΣΠ Αντικυθήρων ΣΟΧ10/2020. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-202-205-206-207-208-209-210-214-215-216 (οι θέσεις 203, 204, 211, 212, 213 & 217 κρίθηκαν άγονες) - Αποτελέσματα 23.03.2021

ΔΕΠΑΝ/ΤΣΠ Κύθνου ΣΟΧ8/2020, θέση 205 - Αποτελέσματα 26.03.2021

- ΔΕΠΑΝ ΣΟΧ8/2020. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-215, οι θέσεις 204 & 208 κρίθηκαν άγονες - Αποτελέσματα 16.03.2021

ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ΣΟΧ1/2021. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-204 - Αποτελέσματα 12.02.2020, νέα αποτελέσματα για τη θέση 205, 23.02.2021

- ΔΕΛΜ/Κλάδος ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου ΣΟΧ 1/2021, θέση 100 - Αποτελέσματα 17.2.2021

ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αλιάκμονα ΣΟΧ5/2020, θέσεις 201, 210 - Αποτελέσματα 27.07.2021

ΔΕΠΑΝ/Κλάδος ΑΗΣ Ρόδου (ΑΗΣ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ) ΣΟΧ6/2020. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-212 - Αποτελέσματα 15.01.2021

ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Κλάδος ΑΗΣ Ρόδου (ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ) ΣΟΧ5/2020. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 201-211, η θέση 207 κρίθηκε άγονη - Αποτελέσματα 15.01.2021

ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου ΣΟΧ3/2020, θέση 206 - Αποτελέσματα 22.12.2020

- ΔΕΛΜ/Κλάδος ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου ΣΟΧ 4/2020. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 400 - 406 -Αποτελέσματα 15.12.2020ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΠΛΡ, ΣΟΧ1/2020. Συγκεντρωτικός πίνακας για τις θέσεις 650-655 - Αποτελέσματα 20.11.2020


ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ


ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.
Οι δημοσιεύσεις που αφορούν στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. αναρτούνται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ σύντομα θα βρίσκετε σχετικές δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα: http://www.lignitiki-megalopolis.gr/

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.
Ο δημοσιεύσεις που αφορούν στη Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. αναρτούνται προσωρινά στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε., ενώ σύντομα θα βρίσκετε σχετικές δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα: http://www.lignitiki-melitis.gr/


 Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ