Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200024130/1 (Επαν)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 Ζ200 1200024130/1 (Επαν)ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πλήρης αύλακας περιφοράς άνω δομής εκσκαφέων KRUPP C-700 (τεμ. 1)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):150.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/01/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200029017 / 1 (Επαν)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 Ζ200 1200029017/1 (Επαν)ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Στεφάνη οδοντωτή (χωρίς πλύμνη) Mn=20, Z=174 οδοντωτού τροχού εξόδου εκσκαφέωνTAKRAF SRs 2000.33/6.0 (τεμ. 1)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):190.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/01/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52016049ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52016049 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο7ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) ίδιων καινούργιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με κινητήρες Ντήζελ 4χρονους ή 2χρονους ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel /Diesel and Gas)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):10.000.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/01/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903636ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903636 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο10ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών πίνακα διέγερσης γεννήτριας Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):131.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/12/2016 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52116085ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52116085 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τη διάθεση τμημάτων χαρτοφυλακίου πελατών ΔΕΗ Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.300.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/12/2016 9:30   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002171ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002171ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υποστηρικτικές εργασίες στον Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):46.300 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/01/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903654ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903654 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών μετατροπής τυμπάνου της Μον. 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):140.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/01/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52016066ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52016066 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):250.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/12/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036589ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036589ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας ΑΗΣ Μελίτης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):84.318 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ 1602/ 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ 1602/2016ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Γραφείου Λογιστικών Υπηρεσιών Λάρισας της Διεύθυνσης Πωλήσεων/ Κλάδος Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδας. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/12/2016 14 : 00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ 1603/ 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ 1603/2016ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πάρου της Διεύθυνσης Πωλήσεων / Κλάδος Πωλήσεων Νησιών. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52216064ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52216064ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Παροχή υπηρεσιών «Συντήρηση επιπέδου 24.000 ωρών των Μονάδων Νο 4 και Νο 5 και συντήρηση  επιπέδου 6.000 ωρών της Μονάδος Νο 3  των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):660.698 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/12/2016 09:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ 1601/ 2016ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ 1601/2016ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων και της Υπηρεσίας Μεγάλων Πελατών Κοζάνης.

 ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/12/2016 14 : 00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52016065ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52016065ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Προμήθεια Ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.079.498 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/01/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036263ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036263ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια τροχαλιών για αντλίες υψηλής πίεσης GRUNDFOS BME 30-21ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.100 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/12/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:6137ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:6137ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υποστηρικτικές εργασίες στους βιομηχανικούς χώρους του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):87.765 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:22/12/2016 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52616080ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52616080ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιών καυσίμου μονάδων diesel του ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):19.650 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/12/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Z220 1200035469ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Z220 1200035469ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης Εγκαταστάσεων του ΥΗΣ ΜΕΣΟΧΩΡΑΣ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):60.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/12/2016 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903625ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903625 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο6ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου – Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α΄ & Β’, και ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.253.168 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036208ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036208ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υγρό ψυκτικό FREON για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.775 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200035813ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200035813ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ρυθμιστής πίεσης αέρος για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036433ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036433ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Βοηθητικές εργασίες υποστήριξης συνεργείων του Τομέα Συντήρησης του ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):22.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/12/2016 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036387ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036387ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φορητή υποβρύχια αντλία για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):750 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036254ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036254ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σωλήνας DIN 10CRMO910 για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.440 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036278ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036278ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χάλυβας από υλικό CK-60 για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.570 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036244ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036244ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτρόδιο Ε29 R12 για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.250 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036181ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036181ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κορδόνι ινών υάλου για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.850 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200035828ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200035828ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σετ ανταλλακτικών αισθητηρίου ENOTEC για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):9.234 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΣ/60114ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΣ/60114ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια γραφειακού εξοπλισμού.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):34.705 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200036132ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200036132ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μεταδότης στάθμης για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.100 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904277ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904277ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 3.390 Βιομηχανικού διαλύματος Θειϊκού οξέος, περιεκτικότητας κατ'  ελάχιστο 96% κ.β, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος, από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):312.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:19/12/2016 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52116085ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52116085ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Παροχή τεχνικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για τη διάθεση τμημάτων χαρτοφυλακίου πελατών ΔΕΗ Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.300.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/12/2016 9:30   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904275ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904275ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 869 ΜΤ Βιομηχανικού διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου, περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο 140 gr/l κατ΄ ελάχιστο, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος, από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2017ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):143.930 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:19/12/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904276ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904276ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια συνολικής ποσότητας 69.000 Kgr διαλύματος Βρωμιούχου Νατρίου (NaBr) 40%, για κάλυψη των αναγκών χλωροβρωμίωσης των ψυκτικών κυκλωμάτων των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ και ΜΕΛΙΤΗΣ για ένα (1) έτος.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):89.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:19/12/2016 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52016066ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52016066 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Διεύθυνσης, του Νομικού Συμβούλου και Στελεχών της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της Εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):250.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/12/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034264ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034264ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μεταφορά υλικών,δεμάτων και εμπορευμάτων από το Λεκανοπέδιο Αττικής στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου και αντιστρόφως για χρονικό διάστημα δύο (2) ετώνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):15.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/12/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903636ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903636 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο9ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών πίνακα διέγερσης γεννήτριας Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):131.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/12/2016 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903625ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903625 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου – Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α΄ & Β’, και ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.253.168 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 602605ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 602605 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.278.407 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/12/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:DYP 611647 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:DYP 611647 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Supply of Clean Petroleum Products to PPC for Year 2017.

 

 ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:  
123


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ

IPTO 12-7-2016


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ