Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042350ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042350 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια φορητών συσκευών λείανσης εδρών τύπου gate και globe για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):34.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/08/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903752ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903752ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των βαλβίδων ατμοστροβίλου της Μονάδας  IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):386.083 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7098ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7098ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επισκευή εκκαπνιστών στις Μονάδες Ι-IV του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):58.967 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:22/08/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041474ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041474ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανακαίνιση χώρων υγιεινής στα αποδυτήρια λιγνίτη του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):65.150 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042522ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042522ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Τακτική συντήρηση, αποκατάσταση βλαβών και αναβάθμιση ανελκυστήρων ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):79.640 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:28/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903743ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903743 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των ενεργοποιητών (CVA’S) των βαλβίδων ατμού ατμοστροβίλου της Μονάδας  IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):348.845 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/08/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 600701ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 600701 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια φορτηγού οχήματος 8Χ6 γερανοφόρου με κιβωτάμαξαΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):200.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/09/2017 12:15   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903749ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903749 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια Χ/Κ απομονωτικών επιστομίων ατμού υψηλής πίεσης για όλες τις μονάδες του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):73.220 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/08/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043171ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043171ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φύλαξη των εγκαταστάσεων των ταινιοδρομικών συστημάτων τέφρας,του πλωτού αντλιοστασίου και των δύο (2) κεντρικών πυλών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):65.043 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042279ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042279 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φυσικό μεταλλικό νερό για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):13.650 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/08/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.355/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.355/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επισκευές οχημάτων UNIMOG των ΔΕΛΚΔΜ και ΔΛΥΛΚΔΜ για ΚΤΕΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):146.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/08/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.356/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.356/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Τελική αξιοποίηση μεταχειρισμένων ελαστικών επίσωτρων οχημάτων-μηχανημάτων και δακτυλίων ραούλων επιστροφής ταινιόδρομων του ΛΚΔΜΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):85.100 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:22/08/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.607/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.607/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρο όχημα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 100 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείου Νοτίου ΠεδίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):67.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/08/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903751ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903751ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών αποξεστών ελαστικών μεταφορικών ιμάντων Τ/Δ  της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):49.750 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:28/08/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7090ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7090ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φόρτωση των Μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς με βελτιωτικό λιγνίτη και διάστρωση λιγνίτη στην Δ΄ αυλή σε συγκεκριμένο χώρο απόθεσηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):87.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/08/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΤΕΠΜ-606ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΤΕΠΜ-606ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:AΣΠ Λέσβου-Σύνδεση φρεατίου άντλησης με παλαιό αγωγό προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):60.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042508ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042508 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος απαερίωσης νερού/συμπυκνωματος ατμού δειγματοληψιών λέβητα της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/08/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042642ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042642 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας κτιρίου πινάκων αφαλάτωσης της Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/08/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 601703ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 601703 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΩΝΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):800.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/09/2017 12:30   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.806/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.806/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας – βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης στην Κοζάνη και από την πόλη της Κοζάνης στα Ορυχεία & ΜονάδεςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):340.733 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:18/08/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.807/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.807/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο ημέρας - βάρδιας από την πόλη της Πτολεμαΐδας στο ΛΚΔΜ & αντίστροφα.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):308.792 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/08/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52317059ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52317059 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη διείσδυση της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά φυσικού αερίου στην ΕλλάδαΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):500.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/09/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1337ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1337ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Καθαρισμός γραφείων, συνεργείων και χώρων υγιεινής του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ και εκτέλεση συναφών βοηθητικών εργασιώνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):82.480 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/08/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 601702ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 601702 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων (ερπυστριοφόρα και ελαστιχοφόρα)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.410.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/09/2017 11:30   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043432ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043432ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γενική Συντήρηση Γεννήτριας Μονάδας ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):59.560 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 611717 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 611717 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια οκτώ (8) ειδών γράσωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.431.325 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/08/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043274ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043274ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εργασίες υποστήριξης συνεργείων του Τομέα Κεντρικής Συντήρησης κατά τη διάρκεια της συντήρησης διάρκειας 65 ημερών στροβίλου Μονάδας ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):28.944 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042815ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042815 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια μεταφορικού ιμάντα Τ/Δ PC 50,60 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):21.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/08/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043169ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043169 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συντήρηση πρασίνου στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου για δύο (2) έτηΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:02/08/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041965ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041965 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντλία αφαλατωμένου ψύξης στάτη γεννήτριας τύπου UHCKA 60-66 C 0 για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/08/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042202ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042202 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανορθωτής υδρογεώτρησης για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/08/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041926ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041926 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χάλυβας γωνία ισοσκελής 150Χ15 κατασκευής πεδίλων τεφρολεκάνης για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/08/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042393ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042393 Συμπλήρωμα Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ "HITACHI 90 MVA" ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):140.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/08/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903750ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903750ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια πλακών θωράκισης Μύλων λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου-ΦιλώταΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):37.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/08/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042305ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042305 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κυκλικός λήπτης ρεύματος για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/08/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200037953ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200037953 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σερβομηχανισμός R/V του οίκου ΑΒΒ για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.815 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/08/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042321ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042321 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ράκη καθαρισμού για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/08/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903744ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903744 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια Προμήθεια ανταλλακτικών ελατηριωτών ηλεκτροδίων Η/Φ τέφρας και ελατηρίων τάνυσης Μεταλλικής ταινίας αποκομιδής υγρής τέφρας πυθμένα Λέβητα  Λέβητα της Μον. IV  του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):38.285 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/08/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΕΣΕ 17014/07.07.2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΕΣΕ 17014/07.07.2017 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διαγωνισμός επιλογής Αναδόχου Εταιρίας Παροχής Υπηρεσιών Catering ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/09/2017 09:30   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΠΛΡ-5752170006ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΠΛΡ-5752170006 ΣΥΜΠΛ 1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Εξοπλισμού – Λογισμικού καθώς και Εφαρμογών της υπάρχουσας υποδομής του Ταμειακού ΣυστήματοςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):70.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/08/2017 11:30   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
1234


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.