Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 7089/1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7089/1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υποστηρικτικές ηλεκτρολογικές εργασίες του Τομέα Συντήρησης στον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):52.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002614ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002614ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Βαφή υποστηλωμάτων πύργου ψύξης και τμημάτων εξοπλισμού του ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):52.100 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/09/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200042434ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200042434ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ορειχάλκινων δακτυλιδιώνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):296.666 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/09/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200041789ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200041789ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντιτριβικές λαμαρίνες και λάμες ενδεικτικού τύπου HARDOX (360-450 HB)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):81.161 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/09/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200042437ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200042437ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ρουλμάν καδοτροχού 525419ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):61.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/09/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200042699ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200042699ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανακατασκευή ΡουλμάνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):52.450 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/09/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200042827ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200042827ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αλυσίδες με κρίκους κατά DIN 764 και DIN 766ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):37.290 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/09/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043311ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043311ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Στεφάνη συνδέσμου 70τ μύλου λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043578ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043578ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χάλυβας για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):12.561 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043772ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043772ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κορδόνι ινών υάλου για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.742 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043724 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043724 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Έλεγχος-επισκευή αξονικών αερόθερμων σε διάφορους χώρους του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):32.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043907ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043907ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Βελόνι απομωνόσεως για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043856ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043856ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χάλυβας σε φύλλο DIN 1543 για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):18.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043223ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043223ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Aνταλλακτικά ντιζελογεννήτριας για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):29.114 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043774ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043774ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ορυκτοβάμβακας για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):6.570 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043469ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043469ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Όργανο μέτρησης PH για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.300 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041409ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041409ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ύφασμα “ΑΕΡΟΜΕΧ” για την πνευματική μεταφορά τέφρας για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):19.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042486ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042486ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Aνακλινόμενα καθίσματα για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042996ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042996ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Eπαφείς (contactors) v-contact v7 της ΑΒΒ τεχνολογίας κενού 6kv για το λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):6.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043205ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043205ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Λαμπτήρες LED για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043460ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043460ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Τύμπανο τάνυσης Τ/Δ 9.3-9.4 για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):9.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041593ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041593ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αξονικό αερόθερμο για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 14:45   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042470ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042470 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτροβαλβίδα αέρος του οίκου HERION για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 14:45   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042898ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042898ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κάρτες PLC HITACHI για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):900 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 14:45   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042817ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042817ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σύνταξη μελέτης νέου δικτύου υδροδότησης των παροχών ύδρευσης κτηρίων και χώρων του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):45.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 51717069ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 51717069ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών για τον Έλεγχο Γνησιότητας Δικαιολογητικών βάσει του Ν.4305/14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):200.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/08/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 51717070ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 51717070ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την βέλτιστη αξιοποίηση του νεοπροσληφθέντος προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):300.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/09/2017 13:00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ / 1703 / 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ / 1703 / 2017ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Κω.

 ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/09/2017 14 : 00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52317059ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52317059 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τη διείσδυση της ΔΕΗ Α.Ε. στην αγορά φυσικού αερίου στην ΕλλάδαΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):500.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 1200039480ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 1200039480 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις στο χημικό εργαστήριο του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):19.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/08/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903748ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903748 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια συστήματος διάγνωσης βλαβών σε έκτυπα κυκλώματα του ΑΗΣ Κερατέας-ΛαυρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):59.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/08/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200032797ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200032797ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια Αντλίας Νερού Ψεκασμού Α/Σ ΤΜ2500+στον ΑΗΣ ΡΟΔΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):12.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043432ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043432 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γενική συντήρηση γεννήτριας Μονάδας ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):59.560 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/08/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002600ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002600ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επισκευή-στεγανοποίηση δεξαμενών σκυροδέματος εγκαταστάσεων ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):12.825 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:22/08/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1310596ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1310596ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικατάσταση πυθμένα δεξαμενής αποθήκευσης μαζούτ (ΔΑΚ) No 8 του ΑΗΣ ΛινοπεραμάτωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):151.929 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043539ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043539ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043875ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043875ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια μεμβρανών φιλτρόπρεσσας για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:22/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043904ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043904ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια μονωτικών υλικών ατμοστροβίλου και λεβήτων για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):6.126 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7083ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7083 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προληπτική επιθεώρηση και συντήρηση αεροσυμπιεστών BOGE και ξηραντών των νέων Η/Φ των Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):80.280 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:18/08/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041855ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041855ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εργασίες συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στους χώρους του ΑΗΣ Αμυνταίου-ΦιλώταΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):45.702 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/08/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
1234


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.