Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52017026ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52017026 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών και ανακατασκευή πτερυγίων για δύο Α/Σ GE (ALSTOM) τύπου GT8B και GT8BC του ΑΗΣ ΧανίωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.813.963 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/07/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002520ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002520ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επισκευή και βαφή καπνοδόχων των μονάδων Diesel του ΑΗΣ ΛινοπεραμάτωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):47.150 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/07/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7076ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7076ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):66.815 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/07/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1326ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1326ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικατάσταση φθαρμένων τμημάτων Μύλων Λιγνίτη της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγ/λης Β’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):121.110 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1331ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1331ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συντήρηση βοηθητικών εγκαταστάσεων του ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):134.130 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903746ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903746ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια χυτών ανταλλακτικών σχάρας μετάκαυσης ASH DISCHARGE GRATE του Οίκου ALSTOM του ΑΗΣ Μελίτης.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):128.520 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:18/07/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΣ/70042ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΣ/70042ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανάδειξη αναδόχου ο οποίος θα αναλάβει την πλήρη λειτουργία του Βρεφονηπιακού σταθμού Αμαρουσίου της ΔΕΗ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):330.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1332ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1332ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επισκευή κύριου εξοπλισμού και βοηθητικών συστημάτων μονάδων του  ΑΗΣ  Αμυνταίου-ΦιλώταΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):213.399 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/07/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1310595ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1310595ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Περισυλλογή και όδευση ακαθάρτων υδάτων από τις λεκάνες ασφαλείας Δεξαμενών υγρών καυσίμων προς ΣΚΥΒΑ ΑΗΣ Κερατέας- ΛαυρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):231.830 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1330ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1330ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διενέργεια Ειδικών Περιβαλλοντικών μετρήσεων και επεξεργασία - υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων, σε Σταθμούς Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):51.250 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:18/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1328ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1328ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση τέφρας από την εφεδρική αυλή του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα στο Ορυχείο ΑμυνταίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):139.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1327ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1327ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μεταφορά προσωπικού εναλλασσόμενης φυλακής του ΑΗΣ Κερατέας - ΛαυρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):166.002 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1310592ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1310592 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση με το κλειδί στο χέρι ενός (1) Η/Ζ ισχύος 2-2,5 MW με κινητήρα ντιζελ, με ολο το βοηθητικό εξοπλισμό του για τον ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.150.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/07/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903745ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903745ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια εισαγωγής αέρα της Μον. 5 του ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):111.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:19/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042130ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042130ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φωτιστικά σώματα για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.575 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.503/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.503/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Κυρίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):400.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/07/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041892ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041892ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κάρτες ALARM για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):6.865 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200040929ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200040929ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά πλαισίου οχημάτων UNIMOG  του οίκου MERCEDESΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):149.982 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/07/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200041065ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200041065ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κινητήρας πλήρης του οίκου CATERPILLARΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):110.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/07/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200041352ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200041352ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χάλυβας βελτιωμένος Φ 570 ΜΜΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):53.724 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/07/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041593ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041593ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αξονικό αερόθερμο για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042470ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042470ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτροβαλβίδα αέρος του οίκου HERION για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042496ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042496ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γνήσιο τόνερ εκτυπωτή για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):6.886 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903743ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903743ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση των ενεργοποιητών (CVA’S) των βαλβίδων ατμού ατμοστροβίλου της Μονάδας  IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):348.845 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:27/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΠΑΝ-17073ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΠΑΝ-17073 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ενός σώματος Κινητήρα MITSUBISHI S16R-PTA ονομαστικής ισχύος 1275 kW με PN: 37807-90010 για ανάγκες της ΔΠΑΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):45.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/07/2017 15:30   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903732ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903732 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΝΟ1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ραούλων ταινιοδρόμων συστημάτων Μον. IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):31.505 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/07/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903737ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903737 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια αναλώσιμων υλικών Αεριοστροβίλου ALSTOM του ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):228.175 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/07/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041002ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041002 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά επιστομίων DR.THIEDIG για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):9.693 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041067ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041067 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Eλαστοκεραμική επένδυση τυμπάνων συστήματος λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):15.675 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1314ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1314 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση χημικών αναλύσεων στερεών και ορυκτών υλών στο πρότυπο χημικό εργαστήριο βόρειας Ελλάδας (ΠΧΕ.ΒΕ) και εφαρμογή όλων των διαδικασιών που προβλέπονται στα πλαίσια πιστοποίησης του ΠΧΕ.ΒΕ κατά EN ISO 17025ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):146.432 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/07/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041542ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041542ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Δονητές του οίκου WURGES + DOSIERTECHNIK για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041990ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041990ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κατασκευή ανταλλακτικών αντλιών Water Box του κύριου συμπυκνωτή Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας-ΛαυρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):15.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.604/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.604/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση εργασιών με τηλεσκοπικούς γερανούς ονομαστικής ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 50 tn για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού Ορυχείων του ΛΚΔΜΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):315.564 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/07/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904286ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904286ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ενδεικτικής ποσότητας 60.000 ΜΤ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ που θα καλύψει τις ανάγκες του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική περίοδο.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):384.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042109ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042109ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αλυσοτροχοί διασκορπιστών τροφοδοτών λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.950 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1307ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1307ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επιθεώρηση και ανακασκευή στρατηγικών ανταλλακτικών αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας - ΛαυρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.266.616 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/09/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041911ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041911ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά οίκου ΑΒΒ για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):15.020 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042100ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042100ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πείρος πλακοταινίας τροφοδότη λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52617057ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52617057ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών υπερπληρωτών του ΑΗΣ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):50.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/07/2017 10:15ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1310588ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1310588 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση με το κλειδί στο χέρι πέντε (5) ηχομωνομένων Η/Ζ ισχύος 0,9-1,0 MW με κινητήρες ντιζελ, με ολο το βοηθητικό εξοπλισμό τους για τους ΑΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ(1 Η/Ζ), ΚΎΘΝΟΥ (2Η/Ζ) και ΣΕΡΙΦΟΥ (2 Η/ΖΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.700.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/07/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
1234


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ