Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1320ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1320ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υποστηρικτικές και βοηθητικές εργασίες στα συστήματα λιγνίτη και τέφρας του ΑΗΣ Αμυνταίου – ΦιλώταΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):129.962 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.104/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.104/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.041.445 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:19/05/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΣ/2/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΣ 2/2017ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστημάτος Πωλήσεων Σαλαμίνας. ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:19/05/2017 15:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΤΚΗΜΕ-180ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:TKHME-180ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικατάσταση των διακοπτών ισχύος στους πίνακες των μετασχηματιστών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ν03 και Ν04 στον ΑΣΠ Κω
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):38.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/05/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7031ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7031 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Εγκατάσταση συστήματος μηχανισμού έλξης ελαστικού ιμάντα στις ταινίες 4.1 και 4.2 του ΑΗΣ Καρδιάς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):30.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/05/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903722ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903722 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια συσκευών θερμοζυγών για τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ & ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):190.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/05/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903718ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903718 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών μειωτήρα FALK/Rexnord του ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):37.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/05/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904282ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904282 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια των παρακάτω ενδεικτικών ποσοτήτων Ασβεστόλιθου: 1. Ενδεικτική ποσότητα 200.000 ΜΤ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ, για κάλυψη των αναγκών της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄
2. Ενδεικτική ποσότητα 200.000 ΜΤ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥ,για κάλυψη των αναγκών της Μονάδας ΙV του ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ B΄ που θα καλύψουν τις ανάγκες των ΑΗΣ για ένα (1) έτος.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.900.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/05/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52617024ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52617024ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Eκποίηση άχρηστων υλικώνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):75.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/05/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903721ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903721 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια Ανταλλακτικών Μετασχηματιστών Διέγερσης Γεννητριών Αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κεραστέας-Λαυρίου.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):39.450 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/05/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1310588ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1310588 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση με το κλειδί στο χέρι πέντε (5) ηχομωνομένων Η/Ζ ισχύος 0,9-1,0 MW με κινητήρες ντιζελ, με ολο το βοηθητικό εξοπλισμό τους για τους ΑΣΠ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ(1 Η/Ζ), ΚΎΘΝΟΥ (2Η/Ζ) και ΣΕΡΙΦΟΥ (2 Η/ΖΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.700.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25/05/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200039277ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200039277ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ψήκτρες άνθρακοςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):56.900 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/05/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ210 1200035817/1 (Επαν)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ210 1200035817/1 (Επαν)ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συσκευή αφύγρανσης ελαίου Μ/Σ (τεμ. 1) - Συσκευή ελέγχου αντοχής καλωδίων (τεμ. 1)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):180.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/05/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200039255ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200039255ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Λεπίδες απόξεσης (set 850)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):127.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/05/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 602605ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 602605 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο9ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.278.407 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/05/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7030ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7030 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εγκατάσταση ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών μηχανισμών τύπου ράγας στον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):19.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/05/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200032284ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200032284 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επιτραπέζιος απαγωγός αερίων χημικού εργαστηρίου για τον ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038828ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038828 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Λειτουργία εστιατορίου του ΑΗΣ ΛινοπεραμάτωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):16.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:02/05/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903720ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903720 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια Αυλοτοιχωμάτων Λέβητα Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):110.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:02/05/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038727ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038727ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών συστήματος αποθείωσης καυσαερίων Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):21.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039381ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039381 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ετήσια συντήρηση (2017-2018) εγκατάστασης αερισμού/κλιματισμού (HVAC) YORK και  κλιματιστικών μονάδων ΒΙΟΣΩΛ της Μονάδας IV ΑΗΣ Κερατέας-ΛαυρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):11.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904284ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904284ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια των παρακάτω ποσοτήτων Διαλύματος Αμμωνίας για το χρονικό διάστημα από 01.06.2017 έως 31.05.2018 :1.Ενδεικτική ποσότητα 162.900 Kgr Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 19% (NH3 w/w ) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2.Ενδεικτική ποσότητα 36.000 Kgr Διαλύματος Αμμωνίας περιεκτικότητας 25% (NH3 w/w) σε θερμοκρασία 150 C, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄& Β΄, ΜΕΛΙΤΗΣ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ και ΡΟΔΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):35.895 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904283ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904283ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 122.000 Νm3 Αερίου Υδρογόνου είτε μέσα σε φιάλες ιδιοκτησίας ΔΕΗ είτε μέσα σε φιάλες ή συστοιχίες φιαλών ιδιοκτησίας του προμηθευτή, για την κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄ & Β΄, ΚΕΡΑΤΕΑΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ, και ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ για δύο (2) έτη, αρχής γενομένης από τν πρώτη τμηματική παράδοση.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):237.510 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17110 ΕΠΑΝ.Νο1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17110 ΕΠΑΝ.Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Π/ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ IVECO ΦΟΡΤΩΤΗ FIAT HITACHIΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):12.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/05/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040253ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040253ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επίσωτρα για τις πλατφόρμες μεταφοράς βαρέων αντικειμένων για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040339ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040339ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά οίκου UBIQUITI και SIEMENS για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.002 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1322ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1322ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υποστηρικτικές εργασίες και λιπάνσεις στις Μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου – ΦιλώταΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):219.962 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:18/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039595ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039595ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διαστολικά ιπτάμενης τέφρας για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):9.840 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039923ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039923ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ελαστικά φύλλα για έλαια και VITON για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.270 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040203ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040203ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κατασκευή μπεκ ψεκασμού υγραντών τέφρας για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-16255ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-16255ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ REINING 430 KWΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):46.496 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/05/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040337ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040337ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σπογγώδη ελαστικά σφαιρίδια για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):13.300 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040254ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040254ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών εγκατεστημένων αποξεστών για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):22.375 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΤΚΗΜΕ-177ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΤΚΗΜΕ-177 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηχομείωση Μονάδων SULZER-FINCANTIERI και MAN B & W Μηχανοστασίου ΑΣΠ ΚωΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):340.010 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/05/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7036ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7036 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χρονομίσθωση συσκευής καθαρισμού μηχανολογικών εξαρτημάτων για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.840 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/05/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 601701ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 601701 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Προμήθεια υλικών σύνδεσης σιδηροτροχιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):369.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:24/05/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7053ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7053ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Tεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού- εφαρμογών και βιομηχανικών αυτοματισμών του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):59.280 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/05/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-16382ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-16382ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΟΔΟΝΤΩΤΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕΙΩΤΗΡΑ TACKE 430 KWΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):36.134 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/05/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17112ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17112ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΥΣΦΙΞΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):12.718 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/05/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-16334ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-16334ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΤΥΜΠΑΝΑ Τ/ΔΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.890 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/05/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
1234


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ