Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903761ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903761ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών ασφαλιστικών βαλβίδων λέβητα κατασκευής ANDERSON GREENWOOD CROSBY Μονάδας Νο5  του ΑΗΣ Αλιβερίου.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):37.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/11/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200044736ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200044736ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φόδρες κώνου στροφείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):9.180 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045108ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045108ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σταθμός κόλλησης-αποκόλλησης οίκου WELLER σειρά WRX3031 για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045474ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045474ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Στεφάνη συνδέσμου 28Τ για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904288ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904288ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια  συνολικής ποσότητας 43.655 Lt ρητινών διαφόρων τύπων των οίκων ROHM & HAAS και PUROLITE, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΡΔΙΑΣ και ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄ για ένα (1) έτος, ήτοι από το 1ο εξάμηνο 2018 έως το 1ο εξάμηνο 2019.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):238.242 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/11/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903758ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903758ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κατασκευή - Προμήθεια ανταλλακτικών θερμών μερών βαλβίδων ατμού βαθμίδων Υ.Π. & Μ.Π. Ατμοστροβίλου της Μονάδας  IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):190.372 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200044030ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200044030 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών βαλβίδων ψεκασμού Υ/Θ του Οίκου HONEYWELL σειράς 9000 για τον ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.900 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/11/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200044179ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200044179ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διάφορα ηλεκτρολογικά υλικά για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.450 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045090ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045090ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Δακτύλιος φορείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):6.450 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045188ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045188ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Aνταλλακτικά οίκου RHEIN για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.560 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52217075ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52217075ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Eπιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Συντηρήσεις  επιπέδου 3.000 και 6.000 ωρών των Μονάδων Diesel No 1 & Νο 2 κατασκευής Η. CEGIELSKI – SULZER 9 RTA F 58 του ΑΗΣ Ρόδου»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):299.316 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/11/2017 12:15 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045003ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045003ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ύφασμα ΝΟΜΕΧ για την πνευματική μεταφορά τέφρας για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.668 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045720ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045720ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γνήσια ανταλλακτικά SCREWFEEDER του οίκου CLAUDIUS PETERS για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):25.799 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045354ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045354 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γνήσια ανταλλακτικά επιστομίων εκφόρτωσης τέφρας του οίκου WEHLAN GMBH για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):20.120 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1352ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1352ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανακατασκευή Στρατηγικών Ανταλλακτικών Καύσης DLN2.0+e του Aεριοστροβίλου PG9351FA της Μονάδας V του ΑΗΣ Κ.Λ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.450.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/12/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043258ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043258ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά αναθωράκισης οροφής μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.560 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200044604ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200044604ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σταθμήμετρα ENDRESS HAUSER για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200044869ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200044869ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μικροηλεκτρονόμοι για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.821 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045666ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045666ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά του οίκου ΑΒΒ για στατούς μετατροπείς για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):17.894 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/11/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904291ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904291ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια συνολικής ποσότητας 16.400 Kgr Ανιονικού Πολυηλεκτρολύτη, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ A΄ & Β΄, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ και ΡΟΔΟΥ για ένα (1) έτος.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):32.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:09/11/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7119ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7119ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εργασίες επιτήρησης στις μονάδες και στο σύστημα λιγνίτη του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):39.202 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045112ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045112ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γάλα υψηλής παστερίωσης για τον ΑΗΣ ΛινοπεραμάτωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):45.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/10/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΚΔΕΠ-1200045668ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΚΔΕΠ-1200045668ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια αυτόματης μηχανής θλίψης 2000kN δοκιμίων σκυροδέματοςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):20.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:02/11/2017 10:30ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043674ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043674 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια μελανιών και toner για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.655 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903756ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903756 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια  ανταλλακτικών ρυθμιστικών βαλβίδων COPES VULCAN 4"&6" 2500LBS ,Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):87.650 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1336ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1336ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αναγέννηση κύριων ανταλλακτικών αεριοστροβίλου GT13E2 του ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.013.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/11/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΚΔΕΠ-1200045555ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΚΔΕΠ-1200045555ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων δομικών έργωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2017 10:30ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 618709ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 618709ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Mεταφορά χύμα ελαιολιπαντικών, με κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα ή βυτία containerς, από τον Νομό Αττικής προς        τον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) ΛέσβουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):36.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2017 11:30ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903759ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903759 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών για τον προωθητήρα γαιών  CATERPILLAR TYP DN του ΑΗΣ Αγ. ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):52.939 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1310590ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1310590 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΑΗΣ Αλιβερίου / Μονάδα Νο.5 - Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, δοκιμές και θέση σε λειτουργία ενός συστήματος ταχείας ανάλυσης φυσικού αερίου και ρύθμιση του Συστήματος Ελέγχου του ΑεριοστροβίλουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):450.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/11/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043670ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043670ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συντήρηση,αποκατάσταση και αναβάθμιση φωτισμού στον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):15.125 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200043979ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200043979ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υλικά-ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού για τον ΑΗΣ Κερατέας-ΛαυρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.690 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/11/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.348/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.348/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εργασίες επισκευής οχημάτων δηζελοκίνητου εξοπλισμού του Ορυχείου ΑμυνταίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):156.496 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/11/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200042856ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200042856ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κατασκευή φρεατίων, προμήθεια και τοποθέτηση Χ/Κ απομονωτικών επιστομίων εντός των φρεατίων στο δίκτυο πυρόσβεσης του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):27.630 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/10/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041109ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041109 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια εύκαμπτων υποθαλάσσιων σωλήνων εκφόρτωσης καυσίμου μαζούτ για τον ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):30.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/10/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7105/1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7105/1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Οικοδομικές εργασίες στον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):42.638 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/10/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045025ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045025ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:INVERTER DANFOSS για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.125/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.125/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συναρμολόγηση, μεταφορά από το ΟΚΠ και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού στους Τ/Δ του Κλάδου Λιγνιτικής Διασύνδεσης ΟΚΠ με ΟΠΚα και ΟΝΠΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):140.715 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25/10/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045304ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045304ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια σύρματος αναγομώσεων για τις ανάγκες συντήρησης της Μονάδας IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):11.250 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.617/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.617/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των 15 tn∙m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση εξοπλισμού του ΚΟΝΠ/ΤΣΔΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):132.890 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/10/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
123


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.