Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200037586ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 Ζ200 1200037586ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωμεμβράνη HDPE πάχους 1,5 MM (M2 39.000) - Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 300CR/M2 (M2 39.000)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):148.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/04/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200035643ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200035643 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Λειτουργικός έλεγχος και βαθμονόμηση (QAL2) αυτοματοποιημένου συστήματος μέτρησης αέριων εκπομπών(EMS) Μονάδων Ι-IV στον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):48.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.305/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.305/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς (Καθαρισμός Μηχανημάτων Παγίου Εξοπλισμού, Ομάδα Μεταθέσεων, Διοικητική Μέριμνα)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):397.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/03/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1298ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1298ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φύλαξη ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):101.040 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1310587ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1310587 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Καθαρισμός και επανογκομέτρηση δεξαμενών αποθήκευσης μαζούτ του ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):357.790 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1100004141ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1100004141 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αναπεριέλιξη πέντε (5) στατών ηλεκτροκινητήρων 6KV του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):88.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1301ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1301 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικατάσταση τμημάτων ιμάντων (κολλήσεις με βουλκανισμό εν  θερμώ)  και   Προληπτική – επισκευαστική συντήρηση  στον μηχανολογικό  εξοπλισμό των  συστημάτων διακίνησης  λιγνίτη / τέφρας του ΑΗΣ  ΚΑΡΔΙΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):264.386 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/03/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903708ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903708 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών φυσητήρων του Οίκου AERZENER   του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):80.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/03/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903654ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903654 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών μετατροπής τυμπάνου της Μον. 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):140.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ220 1200039018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ220 1200039018ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:5νθήμερος Καθαρισμός Εργοστασιακών χώρων του ΥΗΣ ΠολυφύτουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):17.002 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/03/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903717ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903717ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών αντικατάστασης τμήματος αγωγού αποθείωσης καυσαερίων της Μον. ΙV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης ΒΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):91.715 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:112.ΔΛΚΜ–0634 (Α.Α 1200035163)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου ΕξοπλισμούΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):400.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΣ/60118ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΣ/60118ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια & συντήρηση ψηφιακών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):230.064 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:28/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903625ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903625 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο9ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου – Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α΄ & Β’, και ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.703.638 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52016049ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52016049 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο10ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) ίδιων καινούργιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με κινητήρες Ντήζελ 4χρονους ή 2χρονους ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel /Diesel and Gas)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):10.000.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/03/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903703ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903703 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών των ασφαλιστικών βαλβίδων της Μον. ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):40.373 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903709ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903709 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια πλακών  ηλεκτροστατικών φίλτρων λιγνίτη της Μονάδας ΙΙΙ κλάδου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης  Α'ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):112.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/03/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52217014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52217014 ΣYMΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια υλικών -  ανταλλακτικών  αεριοστροβίλου Νο 3 Siemens SGT 600 του ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.151.300 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/03/2017 10:15   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034601ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034601 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Έλεγχος-επισκευή μετασχηματιστή ξηρού τύπου γενικών βοηθητικών BFV20 Μονάδας Νο5 ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200034638/1 (Επαν/ψη)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200034638/1 (Επαν/ψη)ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πυροκροτητές NONELΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):183.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/03/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.101/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.101/.ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επισκευή ταινιοδρομικού εξοπλισμού του ΚΟΝΠΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):393.870 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:28/03/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200037041ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200037041ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προσθήκες ευθυγράμμισης για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.830 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/03/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:17001ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:17001ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια μηχανικών στυπιοθλιπτών για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.940 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200037785ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200037785ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.573 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/03/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.300/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.300/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εργασίες στο Μηχανουργείο του ΚΟΚΠΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):273.610 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:27/03/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 51817001 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΔΥΠ 51817001 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια Μποτών ΑσφαλείαςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):140.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/03/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002252ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002252 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης τύπου Α9 αεριοστροβίλου Νο12 του ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):39.070 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 615702ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 615702 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ενός ελαστικού συνδέσμου (coupling τύπου GEISLINGER) μηχανής–  γεννήτριας για την μονάδα Νο. 10 WARTSILA 12V46 του ΑΣΠ ΛέσβουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):100.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/03/2017 10:15   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903701ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903701 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών φιλτρόσακων του ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):39.705 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/03/2017 10:30   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200037090ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200037090ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια καρτών τηλεφωνικού κέντρου NEC για τον ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):13.300 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903716ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903716ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια φυσητήρων του Οίκου AERZENER ή ισοδύναμου για το σύστημα προώθησης τέφρας  του ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):17.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/03/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038789ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038789ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια PVC σε κόκκους για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.515 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/03/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΚΥΟΡ- 17004/22.2.2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΚΥΟΡ- 17004/22.2.2017ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:1. Αγορά για ένα χρόνο ανανέωσης άδειας λογισμικού:  ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 για WIN
BUSINESS EDITION 5.0.2225.0 (100 άδειες, συμπεριλαμβανόμενης 1 άδειας    εγκατάστασης SERVER) (ΔKYΟΡ-ΑΘΗΝΑ)

2. Αγορά για ένα χρόνο ανανέωσης άδειας λογισμικού: ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 για WIN
BUSINESS EDITION 5.0.2225.0 (101 άδειες, συμπεριλαμβανόμενης 1 άδειας εγκατάστασης SERVER) (ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ)
 ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/03/2017 10:00 π.μ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038418ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038418ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια επιστομίου τύπου KSB NORI για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/03/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039134ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039134ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια εξαρτημάτων SWAGELOK για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200032210ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200032210ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200033606ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200033606ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) για τις ανάγκες του ΑΗΣ ΛινοπεραμάτωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/03/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-2017 Ε10ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-2017 Ε10ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διαγράμμιση οδοστρώματος στα ορυχεία της ΔΛΚΜΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.120 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:02/03/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 51717022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 51717022 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συντήρηση - επισκευή Ανταλλακτικών ABBVTR454A32 των Μονάδων SULZER του ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):28.146 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038802ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038802ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γάλα αγελαδινό υψηλής παστερίωσης για τον ΑΗΣ ΑθερινόλακκουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):23.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/03/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
123456


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ