Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045197ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045197ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ψηφιακά υπέρβαρα ανελκυστήρων για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046683ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046683ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ρουλμάν 6024Z CS200-10B για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):16.900 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046731ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046731ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Άμμος χαλαζιακή για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):35.100 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200047097ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200047097ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αναδευτήρες δεξαμενών FECL3 αφαλάτωσης των Μονάδων Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.100 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046877ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046877ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χαρτικά-είδη καθαριότητας για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):21.434 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046899ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046899ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πετροβάμβακας σε φύλλο για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.750 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046977ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046977ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ράβδος χαλύβδινη από υλικό CK45 (1.1191) διαμέτρου Φ 420mm για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):9.900 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200047164ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200047164ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά οίκου FUJI ELECTRIC για τονΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.594 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200047057ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200047057ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κεραμοβάμβακας χύμα 25 mm και 1,5 mm για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.250 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7147ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7147ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών ανελκυστήρων ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):70.320 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/01/2018 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046460ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046460ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σαλαμάστρες και περμανίτες για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.540 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046507ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046507ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Δοκός 120Χ60Χ6 υλικού FRP για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046527ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046527ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υλικά για μεταλλικά δάπεδα για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):15.968 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200047423ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200047423ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ξηρού πάγου (στερεό διοξείδιο του άνθρακα) για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):10.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΣ/70083ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΣ/70083ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φόρτωση, μεταφορά & εκφόρτωση εξοπλισμού – υλικών, με Δ.Χ. μεταφορικά μέσα.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):40.550 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046838 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046838 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια οργάνων μέτρησης αγωγιμότητας δειγματοληψιών για τον ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:02/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΚΥΟΡ-177ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΚΥΟΡ-177 Συμπλήρωμα Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):20.000.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/02/2018 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 601702ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 601702 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων (ερπυστριοφόρα και ελαστιχοφόρα)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.410.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/01/2018 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903766ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903766 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια πτερυγίων ανεμιστήρων κατάθλιψης αέρα καύσης (F.D.F) των Μονάδων I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):71.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/12/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200045950ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200045950ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πλήρες κιβώτιο ταχυτήτων του οίκου ALLISON για χωματουργικά TEREX TR-100 (τεμ.1)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):90.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/01/2018 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200046299ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200046299ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ράβδοι σιδήρου - Λάμες σιδήρου - Γωνίες - ΛαμαρίνεςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):51.364 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/01/2018 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200046792ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200046792ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σωλήνες και Φιλτροσωλήνες, πλαστικοί υδρογεωτρήσεων από PVC-UΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):86.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/01/2018 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200047125ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200047125ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση-κατασκευή με θερμό βουλκανισμό ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):9.703 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200046691ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200046691ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Θερμομόνωση κελύφους και οργάνων ατμού στροβίλου Μονάδος III του ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):25.050 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 520-17-Δ-00003ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 520-17-Δ-00003ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών των μονάδων  Pielstick 18PC4 2B-V του ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.015.502 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/01/2018 11.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:Ζ200 1200046579ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Ζ200 1200046579ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πλήρης αύλακας περιφοράς ανωδομής εκσκαφέων KRUPP C-700 (τεμ.1)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):70.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/01/2018 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1361ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1361 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επισκευή ηλεκτρονικών καρτών (MODULES) του συστήματος κατανεμημένου ελέγχου (DCS) ABB/Procontrol P14 της μονάδας Ι ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):91.554 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:22/12/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1100005598ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1100005598 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν01ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια αδιπικού ή διβασικού οξέος για χρήση στις εγκαταστάσεις υγρής αποθείωσης καυσαερίων των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' και ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):15.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/01/2018 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:TKHME-184ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:TKHME-184 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αναβάθμιση Μέσης Τάσης Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) ΣίφνουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):557.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/01/2018 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1352ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1352 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανακατασκευή Στρατηγικών Ανταλλακτικών Καύσης DLN2.0+e του Aεριοστροβίλου PG9351FA της Μονάδας V του ΑΗΣ Κ.Λ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.450.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/01/2018 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7148ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7148ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Στεγανοποίηση καυστήρων και αγωγών ανακυκλοφορίας καυσαερίων των λεβήτων του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):69.820 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/01/2018 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΤΕΠΜ-612ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΤΕΠΜ-612ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:AΣΠ Λήμνου - Μελέτη και κατασκευή - αντικατάσταση αγωγού απαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.500.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:24/01/2018 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200045459ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200045459 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τον ΑΗΣ Ρόδου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):24.150 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:22/12/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.394/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.394/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μηχανουργική κατεργασία κατεστραμμένων οπών του Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του Κ.ΟΝΠΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):88.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/01/2018 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200047038ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200047038ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικατάσταση Διακοπτών Μονάδων ΥΗΣ ΚρεμαστώνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):150.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/01/2018 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17386/1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17386/1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΜΗΧΑΝΗ ΕΠΙΓΟΜΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΩΝΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):45.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:28/12/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17394ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17394ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ DIZANOΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):12.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:28/12/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1348ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1348 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκπόνηση Μελέτης Αποκατάστασης του χώρου των εγκαταστάσεων των Μονάδων Ι-IV του ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – Σύνταξη Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών Έργου Αποκατάστασης γηπέδου Μονάδων Ι-IV ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):70.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:19/12/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΠΑΝ-17146ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΠΑΝ-17146ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Παροχή Υπηρεσιών για την Επισκευή ενός κάθετου φλογαυλωτού Ατμολέβητα ανάκτησης θερμότητας της Μονάδας Νο1 CEGIELSKI SULZER 16ATV25H, για τον TΣΠ Iκαρίας
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):36.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/01/2018 15:30ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903771ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903771ΑΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών ασφαλιστικού τροφοδοτικού νερού ANDERSON GREENWOOD GROSBY Μονάδος Νο5 του ΑΗΣ Αλιβερίου.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):29.300 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:09/01/2018 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
123


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


H Μάχη της Ηλεκτρικής (2017)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.