Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903636ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903636 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο7ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών πίνακα διέγερσης γεννήτριας Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):131.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/11/2016 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034147ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034147ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ -ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΟΣ HITACHI 90 MVA ΜΟΝΑΔΑΣ Νο3 ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ

 ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904274ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904274 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 18.320 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΜΕΛΙΤΗΣ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για δύο (2) έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοσηΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.648.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/11/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52616071ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52616071ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκποίηση άχρηστου χαρτιούΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):20.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/11/2016 11:00 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903632ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903632 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια οργάνων υδρομετρικών Σταθμών στα φράγματα Γρατινής και Παπαδιάς για τον ΑΗΣ Κομοτηνής και τον ΑΗΣ Μελίτης.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):116.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/11/2016 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 602605ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 602605 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο3ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.278.407 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:24/11/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002080ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002080ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικατάσταση προκατασκευασμένων πλακών επικαλύψεως καναλιών στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):25.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2016 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034775ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034775ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επαγωγικός διακόπτης για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.900 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/11/2016 14:45   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034793ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034793ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτρόδια BOHLER για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.102 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/11/2016 14:45   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034780ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034780ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σπογγώδη ελαστικά σφαιρίδια για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/11/2016 14:45   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:6109ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:6109 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Tεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού, εφαρμογών και βιομηχανικών αυτοματισμών του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):65.850 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2016 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903625ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903625 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια επιγομωμένων ελασμάτων και εξαρτημάτων για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου – Φιλώτα, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α΄ & Β’, και ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.253.168 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:22/11/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200032876ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200032876 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υπηρεσίες σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2002ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:18/11/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903654ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903654 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών μετατροπής τυμπάνου της Μον. 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):140.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/12/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52116074ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52116074ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου προς αναζήτηση και επιλογή εξειδικευμένων στελεχών από την εγχώρια και διεθνή αγορά, προς κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):25.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:24/10/2016 13:30 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034343ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034343 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Βαθμονομητής πίεσης (Pressure calibrator) του οίκου FLUKE για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2016 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200033929ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200033929 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Στεγανοποιητικά πόρτας και θυρίδων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.184 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2016 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200033648ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200033648 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Καθαρισμός εσωτερικών χώρων και χώρων υγιεινής του ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):28.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52316073ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52316073ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της λειτουργίας και της απόδοσης της εφοδιαστικής αλυσίδας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):59.400 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2016 11:00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΜΚΘ-11155052ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΜΚΘ-11155052 Συμπλήρωμα Νο6ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανέγερση ενός Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 400/150 kV, Κλειστού Τύπου με Μόνωση Αερίου (GIS), για τη Λιγνιτική Μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):22.100.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2016 11:00 π.μ.   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52616069ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52616069ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Eκποίηση – πώληση παροπλισμένων χωματουργικών μηχανημάτωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):66.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/11/2016 11:00 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52016049ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52016049 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’ στον ΑΣΠ Καρπάθου τριών (3) ίδιων καινούργιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών με κινητήρες Ντήζελ 4χρονους ή 2χρονους ισχύος 3.500 kW έως 4.000 kW το καθένα, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel /Diesel and Gas)ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):10.000.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/11/2016 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 51816035ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 51816035 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι’’

δυο (2) καινούργιων ίδιων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 10 έως 12 MW το καθένα, με κινητήρες ντήζελ 2χρονουςή 4χρόνους, διπλού καυσίμου (Dual-Fuel/Diesel and Gas), συνολικού προϋπολογισμού, με τιμές ανά εγκατεστημένο kW, 900 € για Η/Ζ με 4χρονους κινητήρες και 1.050 € ανά εγκατεστημένο kW για Η/Ζ με 2χρονους κινητήρες
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):25.200.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:01/11/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΕΚΠ/1200034018ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΕΚΠ/1200034018ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Καθαρισμός κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε. / ΔΕΚΠ / ΤΕΕ / ΥΠΟΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):25.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25/10/2016 10:00 π.μ.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:TKHME-173ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:TKHME-173 ΠΑΡΑΤΑΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων στους ΑΣΠ Σάμου - ΤΣΠ ΠάτμουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):70.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25/10/2016 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:αρχιτεκτονικός διαγωνισμόςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεώνΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200032135ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200032135 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ ΑΠΌ ΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):65.265 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25/10/2016 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-904273ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-904273 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 5.930 ΜΤ Υδρασβέστου σε σκόνη, για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄, ΚΕΡΑΤΕΑΣ- ΛΑΥΡΙΟΥ, ΡΟΔΟΥ και ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ  για δύο (2) έτη, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):538.250 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:25/10/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΣ/2216403ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΣ/2216403ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης υπό διαρρύθμιση κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):181.015 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2016 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903636ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903636 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο6ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών πίνακα διέγερσης γεννήτριας Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):131.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/11/2016 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903644ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903644 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια οκτώ ηλεκτροκίνητων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και φορτίων για χρήση εντός των εγκαταστάσεων για τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ & ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):108.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/11/2016 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 600605ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 600605 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών   μηχανημάτων VOLVO και με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο Μεσοσταθμικό Ποσοστό Έκπτωσης (Μ.Π.Ε.) επί του τελευταίου σε ισχύ διεθνή τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών του Οίκου VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENTΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.500.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:24/10/2016 10.00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903632ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903632 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια οργάνων υδρομετρικών Σταθμών στα φράγματα Γρατινής και Παπαδιάς για τον ΑΗΣ Κομοτηνής και τον ΑΗΣ Μελίτης.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):116.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:23/11/2016 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903654ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903654 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών μετατροπής τυμπάνου της Μον. 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):140.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/12/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΜΚΘ-11155052ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΜΚΘ-11155052 Συμπλήρωμα Νο5ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανέγερση ενός Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 400/150 kV, Κλειστού Τύπου με Μόνωση Αερίου (GIS), για τη Λιγνιτική Μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):22.100.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2016 11:00 π.μ.   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200033929ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200033929ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Στεγανοποιητικά πόρτας και θυρίδων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.184 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2016 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034343ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034343ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Βαθμονομητής πίεσης (Pressure calibrator) του οίκου FLUKE για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2016 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 602605ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 602605 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.278.407 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:24/11/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:6109ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:6109ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Tεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού, εφαρμογών και βιομηχανικών αυτοματισμών του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):65.850 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/10/2016 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200032876ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200032876 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υπηρεσίες σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2002ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:18/11/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
123


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ