Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Open the calendar popup.
Έως:
Open the calendar popup.
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:
Open the calendar popup.

Έως:
Open the calendar popup.


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903655ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903655 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών των ασφαλιστικών βαλβίδων της Μον. ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):40.373 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/10/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903636ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903636 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο6ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών πίνακα διέγερσης γεννήτριας Μονάδας Νο5 του ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):131.700 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/10/2016 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΣ/2216403ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΣ/2216403ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτρολογικές εργασίες συντήρησης υπό διαρρύθμιση κτιρίων της ΔΕΗ Α.Ε.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):181.015 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/10/2016 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200033983ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200033983 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γάλα αγελαδινό υψηλής παστερίωσης διάρκειας 30-45 ημερών σε συσκευσία ενός λίτρου για τον ΑΗΣ ΛινοπεραμάτωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):52.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/10/2016 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903644ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903644 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια οκτώ ηλεκτροκίνητων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και φορτίων για χρήση εντός των εγκαταστάσεων για τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ & ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):108.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/11/2016 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903632ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903632 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια οργάνων υδρομετρικών Σταθμών στα φράγματα Γρατινής και Παπαδιάς για τον ΑΗΣ Κομοτηνής και τον ΑΗΣ Μελίτης.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):116.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:18/10/2016 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 600605ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 600605 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών   μηχανημάτων VOLVO και με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο Μεσοσταθμικό Ποσοστό Έκπτωσης (Μ.Π.Ε.) επί του τελευταίου σε ισχύ διεθνή τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών του Οίκου VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENTΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.500.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:24/10/2016 10.00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1291ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1291 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υποστηρικτικές εργασίες στους βιομηχανικούς χώρους του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):500.636 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/09/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034340ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034340ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτρολογικά υλικά για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.905 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200033919ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200033919 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σωλήνας χαλύβδινος για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.775 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 14:45   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034587ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034587ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φορητή υποβρύχια αντλία για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):760 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034269ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034269ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ρουλμάν για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.590 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034104ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034104ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Άξονας και ράουλο τεφρολεκάνης για τον ΑΗΣ Αγ.ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.740 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034082ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034082ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αεροσυμπιεστής 380V 5,5 HP για τον ΑΗΣ Αγ.ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034099ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034099 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά επιστομίων του οίκου CESARE BONETTI S.P.A για τον ΑΗΣ Αγ.ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):25.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034128ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034128ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):6.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034209ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034209ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Aνταλλακτικά υδραυλικών μονάδων σχαρών μετάκαυσης για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):30.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034262ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034262ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντλία απόνερων κατακόρυφη για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034314ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034314ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χάλυβας λάμα-γωνία για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.372 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034539ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034539ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά οίκου DR.E.HORN GMBH για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034612ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034612ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Οχετός μεταφοράς τέφρας για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.520 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034616ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034616ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Δοκός προφίλ τύπου ΙΡΕ για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.550 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034626ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034626ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χάλυβας ανοξείδωτος για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):6.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034775ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034775ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επαγωγικός διακόπτης για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.900 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034793ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034793ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ηλεκτρόδια BOHLER για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.102 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034780ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034780ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σπογγώδη ελαστικά σφαιρίδια για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/10/2016 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης τύπου Β5 του αεριοστροβίλου Νο11 του ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):43.306 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/10/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903654ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903654 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών μετατροπής τυμπάνου της Μον. 5 του ΑΗΣ Αλιβερίου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):140.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/10/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200032092ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200032092 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εξωτερική βαφή στηλών στο Σ.Ε.Σ. των μονάδων I-II στον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):19.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/10/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΜΚΘ-11155052ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΜΚΘ-11155052 Συμπλήρωμα Νο5ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:«Μελέτη, Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανέγερση ενός Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης 400/150 kV, Κλειστού Τύπου με Μόνωση Αερίου (GIS), για τη Λιγνιτική Μονάδα ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ V»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):22.100.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/10/2016 11:00 π.μ.   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200033929ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200033929ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Στεγανοποιητικά πόρτας και θυρίδων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.184 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/10/2016 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 536-16-Δ-00001ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 536-16-Δ-00001 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια Κεφαλών κυλίνδρου GMT (1 ΕΙΔOΣ, 20 ΤΕΜ) για τις  συντηρήσεις και επισκευές των Μονάδων GMT  A420 που λειτουργούν στους  ΑΣΠ,  Λέσβου, Σύρου, Πάρου, Χίου και ΚαλύμνουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):340.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:17/10/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002061ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002061 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Έλεγχος-επισκευή λαμαρινών επένδυσης λεβήτων, επισκευή υδρορροών και βαφή αγωγού υγρών κτιρίου ατμοστρόβιλου του ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/10/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034062ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034062 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συνθετικό λάδι μειωτήρων ISO 150 για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.728 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/10/2016 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034343ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034343ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Βαθμονομητής πίεσης (Pressure calibrator) του οίκου FLUKE για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/10/2016 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1291ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1292 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υποστηρικτικές εργασίες στους βιομηχανικούς χώρους του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):500.636 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/09/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 602605ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 602605 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.278.407 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:24/10/2016 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:6109ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:6109ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Tεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού εξοπλισμού, εφαρμογών και βιομηχανικών αυτοματισμών του ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):65.850 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/10/2016 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200032876ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200032876 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υπηρεσίες σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου σύμφωνα με το Π.Δ. 11/2002ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:19/10/2016 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:TKHME-173ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΤΚΗΜΕ-173 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων στους ΑΣΠ Σάμου - ΤΣΠ ΠάτμουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):70.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/10/2016 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
1234


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone

Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ