Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903736ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903736ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια χαλύβδινων σφαιριδίων σφαιρόμυλων άλεσης ασβεστόλιθου του ΑΗΣ Μελίτης.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):48.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:22/06/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040340ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040340ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εξωτερικές συντηρήσεις κτιρίων του ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):70.305 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/06/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 1200036203ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 1200036203ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μεταφορά νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με υδροφόρα στον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):86.112 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/06/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7030ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7030ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εγκατάσταση ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών μηχανισμών τύπου ράγας στον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):19.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/06/2017 12:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: 1200041243ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 1200041243ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κατασκευή οδοντωτής στεφάνηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/06/2017 13:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040481ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040481ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φόδρες αναθωρακίσεων πρανών φορείων μύλων λιγνίτη για τον ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):11.744 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/06/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041733ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041733ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Υποστήριξη λειτουργίας αποθήκης υλικών και δραστηριοτήτων Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας του Κ.Δ.Α.Σ Πτολεμαΐδος -ΛΙΠΤΟΛΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):61.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:14/06/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903730ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903730ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ανταλλακτικών συνδέσμων μύλων λιγνίτη του οίκου C.M.D. ή ισοδύναμα για τον ΑΗΣ Αγ. ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):48.046 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:15/06/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903732ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903732ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ραούλων ταινιοδρόμων συστημάτων Μον. IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):31.505 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/06/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 615708ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 615708ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Προμήθεια δύο (2) Ειδών καινούριων πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων ωφέλιμου φορτίου 900 Kg τουλάχιστον

Είδος 1:   μονοκάμπινο ανοικτού τύπου  4Χ4, τεμάχια 28

Είδος 2:   διπλοκάμπινο ανοικτού τύπου 4Χ4,  τεμάχια 77
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.738.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/07/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ 16231 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ 16231 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Γρανάζια - Μειωτήρες - Άξονες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):48.211 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040835ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040835ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ύφασμα “AEROMEX” για την πνευματική μεταφορά της τέφρας του ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.688 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/06/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041851ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041851ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μηχανικός στυπιοθλίπτης τύπου ΕΚΑΤΟ ESD42L100R για τον ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):17.910 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/06/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17086 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17086 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Ηλεκτροπρεσσαριστές σχάρες

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):26.440 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17188ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17188ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΧάλυβεςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):33.528 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7031ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7031ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Εγκατάσταση συστήματος μηχανισμού έλξης ελαστικού ιμάντα στις ταινίες 4.1 και 4.2 του ΑΗΣ Καρδιάς

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):30.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/06/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040174ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040174ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Κόμπλερ γραναζωτό αντλιών ανακυκλοφορίας γαλακτώματος για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):7.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/06/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040432ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040432ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά επισκευής προθερμαντών ΥΠ για τον ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):21.366 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/06/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 602605ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 602605 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο10ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκτέλεση-κατασκευή ελαστικών επενδύσεων τυμπάνων ταινιόδρομων και μηχανημάτων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής (Α.Η.Σ.) της ΔΕΗ Α.ΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):1.278.407 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/06/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΤΚΗΜΕ-182ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΤΚΗΜΕ-182 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση τεσσάρων (4) ηχομονωτών εξαεριστήρων στον ΤΣΠ ΑγαθονησίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):52.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/06/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΤΚΗΜΕ-180ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΤΚΗΜΕ-180 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικατάσταση των διακοπτών ισχύος στους πίνακες των μετασχηματιστών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ν03 και Ν04 στον ΑΣΠ Κω
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):38.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/06/2017 14:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ / 1702 / 2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΕΗ Α.Ε ΔΠΩΛ / 1702 / 2017ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαγωνισμός μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Καταστήματος Πωλήσεων & Υπηρεσίας Μεγάλων Πελατών Κοζάνης.

 ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:16/06/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200037005ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200037005ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Οφθαλμολογικές εξετάσεις των μισθωτών της ΔΕΗ ΑΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):28.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/06/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200037006ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200037006ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Καρδιολογικές εξετάσεις των μισθωτών της ΔΕΗ ΑΕΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):14.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/06/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1312ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1312 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικατάσταση τμημάτων Υψηλής Πίεσης Λέβητα Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγ/λης Α’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):245.682 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/06/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1313ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1313 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο5ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Επισκευή ενός (1) σετ καυστήρων (πρωτευόντων και δευτερευόντων) διπλού καυσίμου των αεριοστροβίλων της Μονάδας IV του ΑΗΣ Κερατέας - ΛαυρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):360.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041536ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041536ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια φύλλων αλουμινίου για τον ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:09/06/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 600701ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 600701 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια φορτηγού οχήματος 8Χ6 γερανοφόρου με κιβωτάμαξαΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):200.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:28/06/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1296ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1296 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο4ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μεταφορά  προσωπικού από ΔΕΗ Α.Ε/ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄και ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ τα ενδιάμεσα χωριά και αντίστροφαΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):254.282 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/05/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200040865 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200040865 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μεταφορά προσωπικού με ταξί από παραλία Αλμυροποτάμου και Αγ. Αποστόλους στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως για ένα (1) έτοςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):17.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/06/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034238ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034238ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια διακόπτη διέγερσης γεννητριών για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):25.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:08/06/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039909ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039909ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Καταδυτικές εργασίες περιόδου Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2018 στον ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):72.925 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/06/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041230ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041230ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αισθητήρια μετεωρολογικού σταθμού για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/06/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-1312ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-1312 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αντικατάσταση τμημάτων Υψηλής Πίεσης Λέβητα Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγ/λης Α’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):245.682 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/06/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041019ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041019ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αναψυκτικά-χυμοί-νερά για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):6.515 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041342ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041342ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πηνίο μαγνητικών ταινιών για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):26.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041521ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041521ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χτένια προθερμαντών αέρα (LUVO) για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.119 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041428ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041428ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Σιδηρογωνιά σαρωτριών και τεφρολεκάνης για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):12.900 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041135ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041135ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Φύλλο αλουμινίου ASTM 1050 H14 για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.184 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200041555ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200041555ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πυροσβεστικοί κρουνοί για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.450 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/06/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
12345


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ