Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανακοινώσεις Διακηρύξεων

Αριθμός διαγωνισμού :
Έργο/Υπηρεσία/Προμήθεια :
select
Προϋπολογισμός :
Από:
Έως:
Ημερομηνία Υποβολής:
Από:
Έως:
Αντικείμενο :
Γενική Διεύθυνση :
select
Ημερομηνία Ανακοίνωσης:
Από:

Έως:


ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣΕΡΓΟ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002323ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002323 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πύργου ψύξεως αεριοστροβίλου GE LM 6000 του ΑΗΣ ΛινοπεραμάτωνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):40.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/04/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΠΛΡ-5752170001ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΠΛΡ-5752170001ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:    Η ΔΕΗ ΑΕ/Διεύθυνση Πληροφορικής προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, σε διαγωνισμό με Ανοικτή Διαδικασία για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού Δικτύου E-net» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):105.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/04/2017 11:30ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-663/2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-663/2017ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μεταφορά υλικών από την Αθήνα-Πειραιά στη Μεγαλόπολη και αντίστροφαΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):70.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/04/2017 14:30ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039253ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039253ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πανιά και φίλτρα φιλτρόπρεσσας επεξεργασίας ιλύος για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.460 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/04/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.307/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.307/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων MITSUBISHI των ΔΕΛΚΔΜ και ΔΛΥΛΚΔΜΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):88.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:20/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 52617034ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 52617034ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εκποίηση άχρηστων υλικώνΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):47.909 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/04/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038557ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038557 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια ασφαλιστικών βαλβίδων και βανών χημείου της Μονάδας V του ΑΗΣ ΑλιβερίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):15.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/04/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039662ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039662 Συμπλήρωμα Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ-ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΒΕΡΜΙΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):17.002 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:06/04/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΕΚΠ/1200033897ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΕΚΠ/1200033897ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΘ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΤΥΠΟΥ GENERAL ELECTRIC LM 2500, TM 2500 & LM 6000PC»ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):25.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/04/2017 12:30ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠΠ-903710ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠΠ-903710 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο2ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Προμήθεια και κατασκευή ανταλλακτικών χυτών στροφείων (πτερωτές) αντλιών ανακυκλοφορίας γαλακτώματος γύψου 04C21 & 04YC 24-26 της εγκατάστασης αποθείωσης καυσαερίων της Μον. IV  για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):42.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:07/04/2017 10:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002042ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002042ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αποκατάσταση στεγάνωσης οροφής κτιρίου μηχανουργείου του ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):91.050 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:21/04/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038683ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038683 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά οίκου ΑΒΒ για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/04/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200034250ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200034250 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διαβροχή δρόμων ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου με ένα (1) καταβρεχτήραΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):36.270 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:03/04/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΥΠ 51717022ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΥΠ 51717022 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συντήρηση - επισκευή Ανταλλακτικών ABBVTR454A32 των Μονάδων SULZER του ΑΗΣ ΡόδουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):28.146 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/03/2017 13:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038650ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038650 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μίσθωση τροχοφόρου τηλεσκοπικού γερανού για εργασίες φορτοεκφόρτωσης μαζούτ από δεξαμενόπλοια στο μόλο του ΑΗΣ Κερατέας-ΛαυρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):38.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:29/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200032304ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200032304 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μίσθωση Δ.Χ. λεωφορείων για τη μεταφορά προσωπικού του Κλάδου ΑΗΣ ΑθερινόλακκουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):228.485 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/03/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039297ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039297ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Οδοντωτός τροχός για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):2.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/04/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039423ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039423ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διακόπτης τεχνολογίας κενού για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):8.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/04/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039419ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039419ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αέριο Ήλιο για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.080 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/04/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039302ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039302ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μανόμετρο γλυκερίνης για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/04/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038888ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038888ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διατήρηση ομαλής λειτουργίας σχάρας μετάκαυσης και εξασφάλιση αποκομιδής υγράς τέφρας τεφρολεκάνης του ΑΗΣ ΜελίτηςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):21.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:04/04/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200037089ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200037089ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συντηρήσεις χώρων πρασίνου έτους 2017 στον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):64.809 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/04/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.320/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.320/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Eργασίες καθαρισμού-πλύσης του Δηζελοκίνητου Εξοπλισμού του Κ.ΟΝΠΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):88.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:26/04/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.802/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.802/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά προσωπικού που απασχολείται σε ωράριο βάρδιας από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης στα Ορυχεία του ΛΚΔΜ και αντίστροφαΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):212.432 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:13/04/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039386ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039386ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Πτερύγια υγραντή τέφρας για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):11.250 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/04/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039734ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039734ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Διαχυτήρας NW125 για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.600 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/04/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.321/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.321/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Καθαρισμός-πλύσιμο χωματουργικών μηχανημάτων και οχημάτων μεταφοράς προσωπικού-επίβλεψης του ΤΣΔΕ/ΚΟΝΠΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):88.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:27/04/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200039424ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200039424ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Μεταφορά προσωπικού ΑΗΣ Αλιβερίου με λεωφορείο από Χαλκίδα στον ΑΗΣ Αλιβερίου και αντιστρόφως για χρονικό διάστημα ενός (1) έτουςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):47.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038362ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038362 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Αλεξικέραυνα για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):12.626 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/04/2017 14:45   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038623ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038623ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Ανταλλακτικά πτερύγια αλουμινίου για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):70.380 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/04/2017 14:45ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1200038252ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1200038252 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο1 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Άξονας τανύσεως Φ200Χ2800MM για τον ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):4.800 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/04/2017 11:00   ΠΑΡΑΤΑΣΗΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17061ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17061ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΑ ΤΑΝΥΣΗΣΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):9.500 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/03/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17080ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17080ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):5.790 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/03/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:7036ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:7036ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Χρονομίσθωση συσκευής καθαρισμού μηχανολογικών εξαρτημάτων για τον ΑΗΣ ΚαρδιάςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):3.840 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:12/04/2017 10:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002380ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002380ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εγκατάσταση νέας ροηφόρου γραμμής γερανογέφυρας στον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):10.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:31/03/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Έργο
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002406ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002406ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συντήρηση χώρων πρασίνου του ΑΗΣ Κομοτηνής διάρκειας ενός έτουςΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):17.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:05/04/2017 12:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:1700002342ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:1700002342ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Συγκολλήσεις ιμάντων με βουλκανισμό εν θερμώ στις εγκαταστάσεις ταινιοδρομικών συστημάτων του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):85.029 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:11/04/2017 11:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:2017.322/ΛΚΔΜΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:2017.322/ΛΚΔΜΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Εργασίες επισκευής και επιφανειακής βαφής ενός σφαιραύλακα εκσκαφέα KRUPP SchRs 600ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):55.000 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:10/04/2017 15.00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Υπηρεσία
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17049ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17049ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΓΙΡΛΑΝΤΩΝ Τ/ΔΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):15.170 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/03/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:ΔΛΚΜ-17064ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:ΔΛΚΜ-17064ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:ΕΔΡΑΝΑ BNDΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€):13.200 €ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:30/03/2017 14:00ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Προμήθεια
12345


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Ερωτηματολόγιο για Ουσιώδη Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ