Ενεργειακές Υπηρεσίες


Σε αυτό το τμήμα του ιστοτόπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες.

Επιπλέον θα έχετε την ευκαιρία μέσω ενός σύγχρονου & φιλικού Συστήματος Αξιολόγησης της Ενεργειακής Κατάστασης Κατοικιών, που δημιουργήθηκε από την ΔΕΗ σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας), να λάβετε έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στην οικιακή σας κατανάλωση.

Κατά την διάρκεια της περιήγησης σας στο Σύστημα Αξιολόγησης θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την σήμανση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και  συγκριτικούς πίνακες, που παρουσιάζουν αναλυτικά την εξοικονόμηση που επιτυγχάνουμε από την αντικατάσταση οικιακών συσκευών συγκεκριμένης τάξης ενεργειακής απόδοσης από άλλες ανώτερης τάξης.
  
Επίσης θα βρείτε επεξηγήσεις των συμβόλων και των εικονιδίων που διαθέτουν οι οικιακές συσκευές για την πληροφόρηση του καταναλωτή. Θα σας δοθεί επιπλέον η ευκαιρία να υπολογίσετε την ενεργειακή κατάσταση της οικίας σας και να λάβετε χρήσιμες προτάσεις για τον περιορισμό των ενεργειακών απωλειών της.

Θα έχετε πρόσβαση σε συμβουλές καλών πρακτικών διαχείρισης της οικιακής ενέργειας ανά χώρο εντός της οικίας αλλά και κατά συσκευή που χρησιμοποιείται.

Τέλος σας εξασφαλίσαμε εύκολη πρόσβαση στο θεσμικό και εμπορικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τις ενεργειακές υπηρεσίες.