Πώς μπορώ να αποκτήσω το Greenpass

Η ΔΕΗ δημιούργησε τον ιστότοπο που έχετε επιλέξει, ώστε να λάβετε χρήσιμες πληροφορίες αλλά και να επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση στην περίπτωση που επιθυμείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη προμήθεια πιστοποιητικού εγγυήσεων προέλευσης από ΑΠΕ.

Εφόσον η επιχείρησή σας τηρεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μπορείτε να ακολουθήσετε μια απλή διαδικασία από τη πλευρά σας ώστε να αποκτήσετε Εγγυήσεις Προέλευσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας της ΔΕΗ με την εμπορική ταυτότητα Greenpass.