Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

2002 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις

2002 Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις


Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Λογιστικές Καταστάσεις 9μήνου 2002 (download excel)
  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου 2002 (download pdf)
  • ΔΕΗ ΑΕ - Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου 2002 (download pdf)
  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Συνοπτική Λογιστική Κατάσταση 9μήνου 2002 & 2001 (download pdf)
  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Λογιστικές Καταστάσεις Α' Εξαμήνου 2002 (download pdf)
  • ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ - Λογιστικές Καταστάσεις Α' Τριμήνου 2002 (download pdf)

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ